Kraj v loňském roce ušetřil přes 171 milionů korun. Peníze půjdou do zdravotnictví, sportu, kultury i dopravy

40

Návrh Rady Libereckého kraje počítá s 27 miliony korun pro oblast zdravotnictví. Přibližně 31,6 milionu korun připadá na rezort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a více než 15,5 milionu korun by měl dostat rezort kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Tradičně největší podíl, okolo 50,7 milionu korun, půjde do dopravy. Návrh na rozdělení úspor ale počítá i s dalšími rezorty. Rada o něm jednala 17. dubna 2018. K projednávání byli přizváni i předsedové všech zastupitelských klubů, konečné slovo budou mít krajští zastupitelé 24. dubna 2018.

„Snažíme se na kraji nakládat s veřejnými prostředky maximálně šetrně a jsem moc ráda, že to nese své ovoce. Díky ušetřeným 171 milionům korun v roce 2017 můžeme podpořit další oblasti a konkrétní projekty, které se do schváleného rozpočtu 2018 nedostaly,“ říká statutární náměstkyně hejtmana pro řízení ekonomiky, správy majetku a informatiky Jitka Volfová a dodává: „Chceme se soustředit především na priority kraje, které jsme definovali v programovém prohlášení. Proto si o desítky milionů korun polepší především zdravotnictví, kultura a sport.“

„Zvýšené daňové příjmy a úspory z roku 2017 jsou použity především na investice a opravy majetku kraje, rekonstrukce silnic, stavu a vybavení škol, sociálních ústavů, záchranné služby a kulturních institucí. Zároveň jsme plně pokryli navýšení mezd v záchranné službě a jejich vliv na cenu krajem financované veřejné dopravy,“ dodal hejtman Martin Půta. Z úspor budou v rezortu zdravotnictví mimo navýšení mezd zaměstnanců Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje hrazeny další prostředky, které půjdou na podporu zdravotnictví v regionu. Část prostředků plánovaných pro rezort kultury bude určena na mzdy pracovníků v kulturních organizacích kraje a další peníze přibydou v rozpočtu programu na záchranu a obnovu památek. Jen na zajištění kvalitní autobusové a drážní dopravy je v návrhu vyčleněno 45 milionů korun, které si vyžádaly především požadavky dopravců na opětovné navýšení mezd řidičů od 1. 1. 2018.

Díky těmto mimořádným zdrojům je rovněž možné pokrýt požadavky regionálních sportovních organizací a spolků, a můžeme tak za 25 milionů korun významně vylepšit podmínky pro sportování dětí, mládeže i dospělých v kraji,“ vysvětluje náměstkyně Volfová s tím, že tyto prostředky budou následně přerozděleny dle Plánu rozvoje sportu Libereckého kraje 2018–2020, schváleného krajským zastupitelstvem.

Rozpočet rezortu sociálních věcí by měl být navýšen o 7 milionů korun. Dalších 5,3 milionu korun by měl získat navíc resort životního prostředí a zemědělství, což by se mělo promítnout zejména v podpoře výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury. Na podporu obnovy venkova a projektů v regionu návrh plánuje částku okolo 3 milionů korun. Na mimořádné události kraj vyčlenil 30 milionů korun.

Zdroj: KÚLK (TZ Filip Trdla)

Předchozí článekZa první čtvrtletí počet nehod v Libereckém kraji nižší, méně lehce zraněných, počet usmrcených se meziročně nezměnil
Další článekRada LK schválila příspěvek pro Krajskou správu silnic Libereckého kraje. Zahájila i výběr zhotovitelů pro dalších sedm projektů