Kraj rozdělí na dotacích dalších téměř 66 milionů

32

Liberecký kraj pokračuje ve vyhlašování dotačních fondů a v následném rozdělování peněz jednotlivým rezortům. Finanční prostředky dostanou žadatelé v oblasti požární ochrany, školství, životního prostředí, sociálních služeb, kultury a projektové přípravy a výstavby cyklistických tras. Jedná se o peníze na projekty, aktivity a další akce v kraji. Rada kraje se včera zabývala rozdělením částky ve výši téměř 65,9 milionu korun.

 „Poprvé se nám povedlo mít dotační fond již v návrhu rozpočtu. Díky tomu se většina programů vyhlásila na začátku roku. Už v jeho první polovině tak příjemci finanční podpory věděli, které akce v rámci dotačního fondu podpoříme a které ne. Dotační fond funguje již od roku 2014. Uchazeči vždy dopředu znají kritéria pro udělení dotace v rámci jednotlivých projektů,“ uvedl hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Peníze budou rozděleny žadatelům v následujících oblastech:

Oblast Program Celková částka
Požární ochrany 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje 15.135.324,11 Kč
Požární ochrany 1.3 Dotace obcím Libereckého kraje na činnost jednotek požární ochrany s územní působností kategorie II 600.000 Kč
Školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti 4.1 Program volnočasových aktivit

4.3 Specifická primární prevence rizikového chování, 4.4 Soutěže a podpora talentovaných dětí a mládeže, 4.7 Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními

5.345.502 Kč
Školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti 4.23 Sportovní akce,

4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích 2018

30.812.350 Kč
Životního prostředí 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty

8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny

8.4 Podpora dlouhodobé práce s mládeží v oblasti životního prostředí a zemědělství

5.532.887 Kč
Kultury, památkové péče a cestovního ruchu 7.5 Poznáváme kulturu 9.970 Kč

 

Dopravy 6.1 Rozvoj cyklistické dopravy

6.3 Podpora projektové přípravy

8.428.999,90 Kč
  Celkem: 65.865.033,01 Kč

Zastupitelstvo Libereckého kraje bude v rozdělování peněz pokračovat i nadále. V květnu a červnu roku 2018 budou předloženy ke schválení například dotační programy v oblasti sportovní infrastruktury ve výši 5,5 milionu korun či v oblasti obnovy venkova, kde se počítá s částkou 27 milionů korun. Ke schválení radě kraje a zastupitelstvu bude též předložen návrh dotace z dotačního programu 1.2 Podpora sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje.

Liberecký kraj má svůj dotační portál, kde zájemci získají všechny informace pro získání finanční podpory: https://dotace.kraj-lbc.cz/

Zdroj: KÚLK (TZ Filip Trdla)

Předchozí článekJablonecké Jablíčko je již nachystáno i na červen
Další článekRada kraje odsouhlasila prodej areálu bývalé porodnice v Jablonci nad Nisou