Kraj opraví další silnice, pomůže navýšená dotace od státu

119

Začátkem června letošního roku byla podepsána smlouva se Státním fondem dopravní infrastruktury (SFDI), která zaručovala Libereckému kraji dotaci ve výši 122,355 mil. Kč. Vláda ČR schválila poskytnutí dalších finančních prostředků pro kraje na opravy silnic II. a III. třídy, jako součást kompenzace týkající se navýšení mezd řidičů. Rada Libereckého kraje tak včera schválila dodatek, kterým bude navýšena dotace na rok 2017 o dalších 18,78 mil. Kč.

Rada Libereckého kraje na svém včerejším zasedání schválila dodatek ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI, kterým dochází k navýšení poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2017 na částku 141.135.000 Kč.

Vláda České republiky svým usnesením schválila poskytnutí dalších finančních prostředků pro kraje na letošní rok 2017 v celkové výši 394,43 mil. Kč, jako součást kompenzace týkající se navýšení mezd řidičů. Liberecký kraj tímto získá dalších 18,78 mil. Kč na neinvestiční opravy na silnicích II. a III. třídy.

Navýšené finanční prostředky budou použity na opravy dalších silnic. Jedná se o silnice III/28727 v Jenišovicích, o úsek III/28610 Bradlecká Lhota – Kyje, opravu opěrné zdi na III/28621 ve Víchové nad Jizerou, dále o silnici III/29022 v Albrechticích v Jizerských horách. Obnoven bude také propustek na silnici III/29018 v Kořenově, propust u nábřežní zdi na silnici III/26836 v Lindavě u Cvikova a propustek na silnici III/2875 v Proseči.

Liberecký kraj v letošním roce plánuje zrekonstruovat 73 úseků silnic za 826 mil. Kč. Částka 364 mil. Kč půjde z krajského rozpočtu, 150 mil. Kč z Integrovaného operačního programu, dalších 141 mil. Kč je ze Státního fondu dopravní infrastruktury a 171 mil. Kč z programu Interreg, v rámci kterého byla již dokončena první akce z projektu Od zámku Frýdlant k zámku Czocha. Dokončený je úsek silnice III/2919 z Nového města pod Smrkem do Jindřichovic pod Smrkem,“ říká Marek Pieter, náměstek hejtmana pro resort dopravy, investic a veřejných zakázek.

Zdroj: KÚLK

Ilustrační foto: albrechtice-jh.cz

Předchozí článekUnikátní most bude opět sloužit i řidičům
Další článekS jízdenkami IDOL i rychlíkem