Hrady a zámky se otevřou na Velký pátek

73

Nová sezóna představí hrady a zámky ve světle osmičkových výročí a šlechtické diplomacie, některé projdou významnou stavební obnovou. Na Liberecku zahájí sezónu již v sobotu 24. března zámek Hrubý Rohozec, na Troskách se na svoji premiéru připravuje robot Čenda.

Hrady, zámky a další památky ve správě Národního památkového ústavu (NPÚ) zahajují sezónu oficiálně na Velký pátek 30. března, některé objekty vzhledem k dobrým klimatickým podmínkám a školním prázdninám otevřou již dříve.

Letošní rok se ponese v duchu šlechtické diplomacie (https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/cinnosti/hlavni-temata-sezony/31884-slechta-ceskych-zemi-v-evropske-diplomacii), vybrané hrady a zámky budou seznamovat návštěvníky s působením šlechty v politickém dění, správy objektů se připojují k osmičkovým výročím, respektive k projektu Století republiky (https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/cinnosti/hlavni-temata-sezony/31324-stoleti-republiky).

Loni sjednotil Národní památkový ústav podobu vstupenek do svých objektů. První takové vstupenky si koupili  návštěvníci např. na Bezdězu, Troskách, Hrubém Rohozci, Zákupech, Slatiňanech, Náchodě, na Kuksu, na Betlémě v Hlinsku aj. Do sezóny 2018 vstoupí s novými vstupenkami také Ratibořice a Opočno, ostatní objekty nejprve vyprodají původní zásoby. Právě v souvislosti se sjednocením vizuálu a velikosti vstupenek čeká návštěvníky doplněk k nim, a to Zápisník návštěvníka památek, kam se nové vstupenky mohou vlepovat. Brožuraa bude k dostání od letní sezony ve všech objektech spravovaných  NPÚ.

„Poslední dva roky byla návštěvnost skutečně vysoká – do libereckých objektů ve správě NPÚ zavítalo v roce 2017 úctyhodných 462 tisíc návštěvníků, o rok dříve 472 tisíc, roky předchozí by se daly zprůměrovat na číslo 425 tisíc. V letech 2010 a 2012 nepokořila návštěvnost hranici 400 tisíc. Věřím, že zájem o naše hrady a zámky neklesne, naopak! Řada objektů se stává doslova kulturními centry a mne osobně těší, že se hrady a zámky stávají místem, kde lidé tráví i celý den, nikoliv pouze čas vymezený jednou prohlídkou,“ zamýšlí se nad objekty a de facto pojetím jejich správy ředitel ÚPS na Sychrově Miloš Kadlec.

Na hradě Bezděz (zahájení provozu 30. 3.) se v průběhu června zpřístupní nově opravený Templářský palác na II. hradním nádvoří, kde návštěvníci uvidí, jak probíhalo zastřešení paláce a záchrana klenebního systému. Vystaveny zde budou vybrané archeologické nálezy. Hrad se letos poprvé zapojí do Hradozámecké noci (25. 8.) a v průběhu celého roku se na něj budou sjíždět šermíři a kejklíři. V červenci je plánována historická „procházka“  s Vlastimilem Vondruškou.

Hrad a zámek Frýdlant (zahájení provozu 30. 3.) se zapojuje do projektu Po stopách šlechtických rodů – Šlechta českých zemí v evropské diplomacii. V dubnu je připravena speciální prohlídka s důrazem na osobnost Jana Václava Gallase a během sezóny se zde návštěvníci potkají s vévodou Albrechtem z Valdštejna.

Grabštejn vstupuje do sezóny na Velký pátek velikonočními prohlídkami, 2. dubna zde budou navíc provázet průvodci v kostýmech. Připravené jsou dílničky pro děti a samozřejmě občerstvení. V červenci bude, v rámci oslav k 100. výročí vzniku republiky, 25. výročí ČR a 25. výročí otevření hradu Grabštejn pro veřejnost, zpřístupněná nová prohlídková trasa Veterinární muzeum. Plánují se noční prohlídky, jarmarky, stavebně-historické prohlídky aj. Hradní krčma má nový jídelníček, nabídne domácí dezerty, borůvkové knedlíky a další dobroty.

Hrubý Rohozec přivítá první návštěvníky již tuto sobotu (24. 3.) a shodně jako v loňském roce nabdne správa zámku po celou sezonu tři prohlídkové okruhy a zkrácenou prohlídku pro rodiny s dětmi.

Impozantí velikonoční výzdobou přivítá první návštěvníky zámek Lemberk (od 30. 3.), k zahájení sezóny bude přístupná i středověká věž. Od května nabídne panelovou výstavu věnovanou dějinám zámku Lemberk v období mezi lety 1918–1938, jeden červnový víkend zpřístupní Bredovské zahrady s komentovanými prohlídkami. V rámci osmičkových výročí plánuje správa zámku vánoční noční hrané prohlídky.

Celoročně přístupný Sychrov připomene nadcházející Velikonoce Velikonočními trhy (24.-25.3.) a výzdobou interiérů, v dubnu se v zámeckých komnatách odehraje pohádka O tichém království a 21. dubna v zámeckém parku proběhne již 20. setkání milovníků amerických vozidel – Setkání 1st Veteran US Car Praha. Od 1. dubna bude také opět zpřístupněná doplňková trasa s romantickým názvem Zlatý poklad doplněná o tematicky laděný mobiliář v nově vymalovaných a upravených prostorách. Na červenec jsou plánována divadelní představení na nádvoří zámku, v srpnu v rámci Hradozámecké noci noční prohlídky zaměřené na Rohany ve službách diplomacie, které zahájí koncert francouzských šansonů.

V letošním roce slavíme výročí 100 let zámku Zákupy v majetku státu a také 200 let od povýšení Zákup na vévodství. V rámci oslav se připravuje zpřístupnění prvorepublikového bytu nadlesního v 1. patře, které je plánované na 10. a 11. listopadu. Sezónu zahájí v Zákupech ve čtvrtek 29. 3. a již od toho dne se až do Velikonočního pondělí mohou návštěvníci – ve vybrané časy – podívat do plánovaného bytu a během zhruba dvacetiminutové prohlídky zjistit, co nová instalace obnáší. Národní památkový ústav uspěl se žádostí na obnovu jižní části hospodářského dvora v Zákupech v rámci 25. výzvy – projekty IROP. V současné době se čeká na oficiální rozhodnutí o přijetí dotace.

Hrad Trosky se návštěvníkům otevře na Velký pátek 30. března a s ním zahájí provoz Turistické informační centrum (TIC) v budově správy pod hradem v obci Tachov č. p. 10. K zahájení provozu získá první návštěvník upomínkové předměty NPÚ i TIC včetně volné rodinné vstupenky na Trosky. TIC kopíruje návštěvní dobu hradu a kromě standartních služeb zprostředkovává také  ubytování. Kromě suvenýrů je možné v něm koupit výrobky se označením Regionální produkt Českého ráje. Novinkou v kulturní nabídce hradu jsou například středeční prázdninová Troskina, tedy promítání filmů v areálu. Další novinkou je hra Čertova mřížka, jejíž součástí je robot Čenda. Čertova mřížka navazuje na fenomén únikových her, avšak týmy nepátrají po tajemstvích a kódech uvnitř místnosti, ale objevují je po celém hradě. Hra je unikátní použitím různých technických vychytávek umístěných na hradě, které “komunikují” s lidmi a s robotem.

Robot Čenda ve hře zastává roli průvodce po šifrovaných stezkách a místech. Čenda mluví, hraje, směje se, mrká a svítí očima, pozná kde a v jaké situaci se nachází. Ví, co má v dané situaci udělat a co očekávat od lidí. Reaguje na chycení za ruce, poklepání, na svou vlastní polohu, na pozici na mapě. Umí ovládat další zařízení, které je možné připojit na jeho končetiny. Martin Šedivý a Adam Plháček podobnou hru zprovoznili i na hradě Křivoklát. Hru bude možné rezervovat přes internet nebo zakoupit přímo v TIC Trosky v rozmezí 900 – 1200 Kč. Minimálně dva, maximálně šest hráčů může hrát 90 minut, poté se Čenda musí vrátit do TIC. Výdrž robota je cca 20 hodin, pak se musí znovu nabít.

Významné akce obnovy na Liberecku v roce 2018 (s akcemi se počítá v případě obdržení financí)

SZ Zákupy

zahájení několikaleté obnovy krovů a stropu východního křídla a části severního a jižního křídla zámku – havarijní stav střešního pláště ohrožuje vzácné Navrátilovy výmalby stropů na hlavní prohlídkové trase. V rámci projektu budou kromě komplexní opravy krovů, střechy a stropů probíhat také restaurátorské práce mobiliáře (svítidla, závěsy, tapety). Součástí obnovy je také částečná elektrifikace prohlídkové trasy. Předpokládaný objem financí: 83 mil. Kč

SH Bezděz

zásobování hradu vodou a výstavba sítí – jedná se o součást významného projektu na rekonstrukci nákladové lanovky. Součástí je vrt na vodu, přípojka vody a kanalizace, vedené pod trasou lanovky. Předpokládaný objem: 3,6 mil. korun

SH Grabštejn

vrtaná studna, přípojky, čistička odpadních vod, opravy komunikací a opěrných zdí – akcí bude vyřešen dlouhodobý problém se zásobováním hradu vodou a kanalizací. Vzhledem k tomu, že přípojky budou vedené pod přístupovými komunikacemi, bude se řešit také jejich dlouhodobě havarijní stav včetně oprav opěrných zdí. Předpokládaný objem: 8,7 mil. Kč

SZ Sychrov

tříletý projekt rehabilitace interiérů 3. NP východního křídla – realizací projektu získá zámek Sychrov další část prohlídkové trasy. Předpokládaný objem: 6,0 mil. Kč

NPÚ pokračuje v sezóně 2018 s věrnostním programem Klíč k památkám, kdy se návštěvníkům elektronicky načítají vstupy do objektů a šestý mají potom zdarma. NPÚ, ÚPS na Sychrově pokračuje ve spolupráci se ZOO Liberec – dospělý návštěvník má po předložení vstupenky ze ZOO nárok na snížené vstupné do zvoleného objektu, sleva platí i obráceně.

Další informace najdete na https://www.npu.cz/cs/ups-sychrov/pro-media a www.npu.cz

Zdroj: tisková zpráva, Lucie Bidlasová, pracovník vztahů k veřejnosti, NPÚ ÚPS na Sychrově

Předchozí článekMladí jablonečtí Vlci o extraligu
Další článekVlci vyhráli ve Vrchlabí a postupují