Do Chrastavy se jezdí po zrekonstruované silnici

102
úsek silnice nad Chrastavou směrem od Liberce

Po ročním dopravním omezení je od středy 6. září opět zcela zprůjezdněna Liberecká ulice v Chrastavě. Rekonstrukce hlavního příjezdu do centra města o celkové délce 1,8 km stála 19.950.000 Kč. Na akci, která byla hrazena z rozpočtu Libereckého kraje, se podílelo i město Chrastava částkou 3.160.000 Kč.

Kompletně zrekonstruovaný je úsek silnice III/27250 v Chrastavě, od mimoúrovňové křižovatky se silnicí I/35 a náměstím 1. máje. Stavební práce spočívaly v úplné výměně vozovkových vrstev, výstavbě chodníků, úpravě stávajících zastávek, nezpevněných krajnic, zajištění funkčního odvodnění komunikace, úpravě a napojení jednotlivých komunikací a sjezdů. Na komunikaci je nové vodorovné dopravní značení a doplněno bylo stávajícího svislé. Stavba, která navazovala na kompletní výměnu všech sítí umístěných v silnici, zahrnovala i rekonstrukci mostu ev.č. 27250-1.

„Stavba je ukázkou dobré spolupráce města a kraje. Chrastava připravila na rekonstrukci Liberecké ulice projektovou dokumentaci a zajistila veškerá povolení k jejímu provedení. Liberecký kraj pak nechal stavbu zrealizovat,“ říká Marek Pieter, náměstek hejtmana pro resort dopravy, investic a veřejných zakázek. „Vzhledem k tomu, že tento úsek pozemní komunikace nemá charakter silnice II. ani III. třídy, bude předán městu do vlastnictví,“ dodává náměstek.

Stavbu provedla společnost INTEGRA stavby, a.s. ve sdružení s firmou Silnice Žáček s r.o., za 19.950.000 Kč. Rekonstrukce silnice byla hrazena z rozpočtu Libereckého kraje. Částku 3.160.000 Kč, zejména na výstavbu chodníků, zaplatilo město Chrastava.

Zdroj: KÚLK

autobusová zastávka
slavnostní přestřižení pásky
Předchozí článekUnikátní most opět slouží i řidičům
Další článekVýsledky soutěže Stavba roku Libereckého kraje 2017 budou vyhlášeny ve středu 13. září