Den Dlaskova statku připomene 300 let jeho existence

79
TVÁØ NAŠICH MÌST A OBCÍ NA PRAHU XXI. STOLETÍ, Turnov, projekt vyhlášený Státním okresním archivem Semily

Běžný den rodiny na statku, ale i mnoho dalšího, můžou zažít návštěvníci v sobotu 23. dubna 2016 v Dolánkách u Turnova. V pravé poledne tady začne Den Dlaskova statku, který přiblíží život v minulosti a současně tak připomene 300 let od jeho vzniku.

„Muzeum Českého ráje v Turnově v roce 2016, ve kterém si Dlaskův statek v Dolánkách připomíná 300 let svého trvání, připravilo pro návštěvníky novou stálou expozici s názvem „Já Josef Dlask – návrat hospodáře“. Návštěvníky uvede do doby, kdy písmák Josef Dlask se svou rodinou trávil všední i sváteční dny ve své usedlosti,“ zve Vladimíra Jakouběová, ředitelka Muzea Českého ráje v Turnově. Den návštěvníky uvede do doby, kdy písmák Josef Dlask (1782-1853) se svou rodinou trávil všední i sváteční dny ve své usedlosti. Dům i hospodářské budovy ožijí scénami, inspirovanými událostmi popsanými Josefem Dlaskem. Stejně tak i program, připravený na slavnostní otevření expozice folklórním souborem Furiant, uvede přítomné do společenského dění Dolánek v první polovině 19. století. Poprvé v historii Dlaskova statku bude stálá expozice instalována skutečnými událostmi, které se v tomto objektu odehrály.

Slavnostní otevření nové stálé expozice uvedou náměstkyně hejtmana Libereckého kraje Hana Maierová, starosta města Turnova Tomáš Hocke, za realizační tým muzea, které expozici připravilo, Vladimíra Jakouběová a Alžběta Kulíšková. O oživení scén z Dlaskových zápisků se postará soubor Furiant z Malé Bělé. Úryvky z Dlaskových pamětí přečte redaktor Českého rozhlasu David Hamr. Přivítejte spolu s námi v sobotu 23. dubna 2016 hospodáře Josefa Dlaska a další historické postavy na Dlaskově statku v Dolánkách. Budete mít jedinečnou možnost vrátit se alespoň na chvíli do první poloviny 19. století.

Program:                                                                                           12.00-13.00     běžný provoz statku – zametání, prádlo, nošení dřeva, apod.                                                                                                 13.00-14.00    zahájení, úvodní slova – úvodní slovo
14.00-14.30    polní práce (ženy, muži s motykami, hráběmi), kůň výjezd na pole dolní bránou Dlaskova statku                                            14.30-15.00    představení knihy, Alžběta + čtení ukázek – končí ukázkou o návštěvě hraběte, propojení s příjezdem hrabat. Běžný provoz statku, úklid před posvícením Děti a hospodyně ve světnici                              15.00               Příjezd hraběte a hraběnky s koňmi / Posvícení
Tanečky s Osmikráskou (lidová muzika) a lidová veselice. Úvodní tanec Dlask s paní hraběnkou (mazurka či menuet), druhý tanec Sousedská (Dlask s Dlaskovou). Sedí se kolem stolu před statkem, tanec, (Mazura, Dvojpolka, Stodolička, Vrták) střídá se tanec a hudba.                        15.45       Začne se chystat procesí. Povede ho sám Dlask a jdou v něm úplně všichni. Děti kytičky, věnečky z živého kvítí.                                16.00       Procesí – vychází průvod z Dlaskova statku směrem k Ábelově mlýnu a zpět k Dlaskovu statku k soše Panny Marie.                            17.00       Konec procesí, návrat do statku – úklid statku (krmení živých zvířat, odnášení věcí), příprava na konec dne.

Zdroj: KÚLK

TVÁØ NAŠICH MÌST A OBCÍ NA PRAHU XXI. STOLETÍ, Turnov, projekt vyhlášený Státním okresním archivem Semily
TVÁØ NAŠICH MÌST A OBCÍ NA PRAHU XXI. STOLETÍ, Turnov, projekt vyhlášený Státním okresním archivem Semily
Předchozí článekO Karlu IV. tentokrát jinak s Duňou Panenkovou
Další článekZnačku Regionální potravina Libereckého kraje získalo nově 9 výrobků