Další úseky krajských silnic se dočkají nového povrchu

51

Liberecký kraj zahájil další výběrová řízení na zhotovitele rekonstrukcí krajských silnic za předpokládanou částku 115 mil. Kč. Nově se velkoplošné opravy dočkají vozovky silnic v Líšném, Klokočí, Koberovech, Slané u Semil, Poniklé, Osečné a v Semilech a Lomnici nad Popelkou. Současně rada kraje rozhodla o uzavření smluv se zhotoviteli na dalších pět staveb za 61 mil. Kč. V současné době jsou již vypsány veřejné zakázky za zhruba 292 mil. Kč.

Rada Libereckého kraje na svém včerejším zasedání rozhodla o zahájení dalších zadávacích řízení na rekonstrukce krajských silnic v délce 18,5 km v celkovém předpokládaném finančním objemu 115 mil. Kč. Konkrétně byl zahájen výběr zhotovitelů na velkoplošnou opravu vozovek silnice III/28215 Líšný – Vrát – Koberovy, silnice III/28213 Koberovy – Malá Skála, silnice III/2837 Slaná – Světlá, silnice III/28211 Klokočí – Rohliny, silnice II/278 Osečná – Kotel, silnice III/28620 Poniklá – Vítkovice a na zlepšení protismykových vlastností silnice III/2893 v Semilech a silnice II/286 v Lomnici nad Popelkou.

Předmětem těchto zakázek je celoplošná oprava asfaltových vrstev vozovky. Součástí rekonstrukce bude napojení stávajících sjezdů, úpravy křižovatek, vyčištění příkopů uličních vpustí, oprava a obnova stávajících propustků, obnova krajnic a dopravního značení. „Na úsecích silnic III/2893 v Semilech a II/286 v Lomnici nad Popelkou dochází k častým dopravním nehodám. Na tuto skutečnost a podněty Policie ČR reagujeme zlepšením protismykových vlastností vozovky,“ uvedl Marek Pieter, náměstek hejtmana pro resort dopravy, investic a veřejných zakázek.

Dále rada kraje rozhodla o výběru dodavatelů na celoplošnou opravu vozovky silnice III/32546 v Horce u Staré Paky, rekonstrukci silnice III/28314 v Turnově Palackého ulici (gumoasfalt), rekonstrukci mostu ev.č. 292-001 přes Mlýnský potok mezi Železným Brodem a Semily a rekonstrukci havarijní opěrné zdi u silnice III/27243 ve Zdislavě. Nejnižší cenové nabídky na tyto akce se pohybovaly kolem 92 % předpokládané hodnoty veřejné zakázky.

V rozpočtu kraje na letošní rok je schválena částka 300 mil. Kč na opravy a rekonstrukce krajských silnic. V rámci evropských dotací plánuje kraj v letošním roce rekonstruovat silnice v minimálním objemu cca 250 mil. Kč. „Pevně věřím, že se najdou další prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury, protože máme připravené projekty za dalších 200 mil. Kč. Bude to určitě jedno z témat, o kterém budeme mluvit při výjezdním zasedání vlády v Libereckém kraji 13. března,“ dodal hejtman Martin Půta.

Ze svého rozpočtu chce kraj letos financovat rekonstrukci silnice III. třídy v ulici České mládeže v Liberci a rekonstrukci mostů na silnicích III. třídy v Přepeřích a Jablonci nad Jizerou.

Zdroj: KÚLK (TZ Markéta Žitná)

Předchozí článekLiberecký kraj získal ocenění na veletrhu Holiday World 2018
Další článekPrvní pomoc k otevření dveří do světa podnikání