Další krajské silnice se dočkaly rekonstrukcí

42

Liberecký kraj ukončil další rekonstrukce krajských silnic. Opravena byla silnice II. třídy v obci Skalka na Českolipsku a v Osečné a silnice III. třídy z Josefova Dolu do Hrabětic. Z celkového počtu 48 projektů financovaných z rozpočtu kraje a ze Státního fondu dopravní infrastruktury jich bylo dokončeno 28. Závěrečné práce probíhají v ulici České mládeže v Liberci, na silnici III. třídy v Horce u Dubé a silnici III. třídy v Hrádku nad Nisou, v místní části Oldřichov na Hranicích. Včetně evropských dotačních prostředků plánuje kraj letos investice za zhruba 923 milióny korun.

„Pro příští rok plánuje kraj z vlastního rozpočtu vyčlenit na rekonstrukce dalších úseků silnic stejně jako v letošním roce částku 300 miliónů korun. Krajská správa silnic připravuje potřebné projektové dokumentace a také seznam úseků silnic vhodných k velkoplošné opravě povrchů. Zároveň očekáváme pokračování podpory rekonstrukci silnic 2. a 3. třídy z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v minimálně stejné výši jako v letošním roce, tedy 4 miliardy korun pro všechny kraje České republiky a 163 milióny pro Liberecký kraj,“ uvedl hejtman Martin Půta.

Závěrečné práce probíhají na nejzatíženější silnici III. třídy v Libereckém kraji v ulici České mládeže v Liberci. Oprava je spolufinancovaná z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury a bude dokončena nejpozději 13. října 2018. Ve dnech 28. září 2018 až 30. září 2018 zde dojde k úplné uzavírce ulice v obou směrech v úseku délky 1,1 kilometru od okružní křižovatky u průmyslové zóny k okružní křižovatce u areálu ČSAD Liberec. Důvodem uzavírky je pokládka vrstvy tichého asfaltu. Dojde i k opravě objízdných tras. Na bodové výtluky bude položeno zhruba 6.000 m2 asfaltu.

Při stavbě, po odstranění stávajícího krytu vozovky a pročištění uličních vpustí, byly zjištěny lokální průsaky spodní vody. Z tohoto důvodu bylo v těchto místech nutné doplnit podélné trativody, které zlepší vodní režim podloží a zkvalitní konstrukční vrstvy komunikace. Celkové náklady na stavbu by neměly přesáhnout 41 milión korun včetně DPH,“ okomentoval náměstek hejtmana pro resort dopravy, investic a veřejných zakázek Marek Pieter.

V pondělí 1. října 2018 bude zprovozněn rekonstruovaný úsek silnice III/27110 v místní části města Hrádek nad Nisou, v Oldřichově na Hranicích, kde došlo k opravě silnice v délce 2.105 metrů. Jedná se o úsek od okružní křižovatky se silnicí I/35 po zatáčku u státní hranice s Polskem. V rámci projektu došlo k výměně konstrukčních vrstev a opravě živičného krytu vozovky. Součástí díla byla i rekonstrukce mostu a obnova odvodnění. Celkové náklady dosáhly 11 miliónů korun včetně DPH.

Koncem září bude dokončena kompletní rekonstrukce silnice III/2706 v Dubé, v místní části města Horka. Po rekonstrukci celého úseku silnice dojde k předání úseku městu, a to z důvodu charakteru místní komunikace. Na přelomu září a října dojde i k dokončení rekonstrukce posledního úseku silnice v rámci projektu Od zámku Frýdlant k zámku Czocha, spolufinancovaného z česko–polského programu Interreg. V současné době se dokončuje rekonstrukce silnice III. třídy na státní hranici v Srbské v Horní Řasnici.

„V letošním roce Liberecký kraj z vlastního rozpočtu plánuje vynaložit na opravy a rekonstrukce krajských silnic částku 403 milióny korun. Kraj již získal z národního dotačního programu 178 miliónů korun. V rámci Integrovaného operačního programu se předpokládá v letošním roce dokončení staveb v objemu 272 milióny korun. Za dalších 70 miliónů korun budou dokončeny rekonstrukce silnic v rámci akce Od zámku Frýdlant k zámku Czocha. Skutečná výše vynaložených prostředků bude známa po skončení stavební sezóny,“ uzavřel Pieter.

Zdroj: KÚLK (TZ Filip Trdla)

Předchozí článekKraj zahájil výběrové řízení na pořízení transportních ventilátorů pro libereckou záchrannou službu
Další článekKraj se chystá koupit do sanitek defibrilátory monitory