Zmizelý Liberec se vrací – obnovení výstavy

141

Na četné žádosti se zvonu otevírá červnová výstava starých fotografií ze sbírek libereckého Státního okresního archivu.  Přístupná bude v pracovních dnech od 3. září do 31. října 2018 v Liberci, ve Vilové ulici.

Výstavu připravili archiváři k oslavě Mezinárodního dne archivů. A setkala se s velkým zájmem. „Potěšil nás mimořádný zájem veřejnosti zhlédnout další část historických fotografii města. Po skončení výstavy se nám po celé prázdniny množily dotazy, zda si lze unikátní snímky ještě prohlédnout. Proto jsme se rozhodli po letní přestávce výstavu znovu zpřístupnit. Dáme šanci těm, kteří k nám v červnu nemohli přijít,“ uvedl ředitel archivu Mgr. Robert Filip. Výstava má název „Zmizelý Liberec  2018 – město na starých fotografiích.“ Osmička v letopočtu odkazuje na letošní osmičková výročí, ale zdaleka to není jen o nich. Spíše naopak.

Rok 68, hospody a městské čtvrti

Kurátorka výstavy Mgr. Jana Pažoutová vytvořila tři pomyslné části expozice. „Vracíme se k srpnové okupaci 1968, ale také se podíváme se na legendární hospody nebo do městských čtvrtí. Snímky z roku 1968 patří k těm, které se rok co rok pravidelně objevují. A zvláště letos byla připomínka srpnové okupace silná. Naše snímky jsou jiné. Před několika lety jsme obdrželi darem dva svitky negativů ze srpna 68. Dárce pan Zdeněk Jůzl je měl od svého otce, který sloužil v libereckých kasárnách jako voják základní služby. Filmy našel v roce 1969 při jedné z vycházek v příkopu u silnice. Jestli je někdo ze strachu odhodil, schoval nebo ztratil, se asi nedozvíme. Pro archiv jsou však cenným příspěvkem k historii města, protože nabízí další pohled na smutné události zachycené objektivem neznámého fotografa. Letos jsme snímky veřejnosti ukázali vůbec poprvé,“ prozradila Jana Pažoutová.

Další část výstavy je zaměřená na některé (kdysi) oblíbené liberecké hospody, jako byly U města Žitavy, U města Norimberku, Střelnice, U Vávrů nebo oblíbený výletní cíl Městský lesík. Některé z nich jsou dnes k nepoznání. Životní cyklus jiných však uzavírají snímky z demoličních spisů stavebního úřadu. Vystavené fotografie zachycují také městské části Doubí, Františkov, Hanychov, Ruprechtice, Rudolfov, Růžodol, Vratislavice, Machnín a další obce, připojené ve 20. století k Velkému Liberci.

Podle ředitele Filipa kouzlo starých snímků přetrvává. Pravda, občas bývá obtížné zorientovat se a poznat, které místo snímek zachycuje nebo odkud byl vyfocen. „Přijďte si k nám vyzkoušet, zda to právě vy dokážete,“ láká ředitel návštěvníky ke zhlédnutí více než dvacítky panelů a vitrín.

 Expozice „Zmizelý Liberec 2018 – město na starých fotografiích“ bude v libereckém archivu přístupná do konce letošního října. A to v pondělí a ve středu od 8 do 16:30 hod. V úterý, ve čtvrtek a v pátek je z provozních důvodů nutné předchozí objednání na sokaliberec@soalitomerice.cz nebo telefonicky na č. 488 577 812. Na státní svátek 28. září bude zavřeno.

Státní okresní archiv Liberec

Činnost a fungování archivů v ČR, stejně jako právo veřejnosti nahlížet a studovat uložené materiály, upravuje zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů v platném znění. Na jeho základě Státní okresní archiv Liberec (SOkA) odborně zpracovává a zpřístupňuje písemnosti úřadů státní a komunální správy, materiály firem, spolků, škol, církevních institucí či písemnosti významných osob našeho regionu. Nejstarší archiválie jsou ze 14. století. Velká část písemností pochází ze 17. – 19. století. Největší množství tvoří materiál vzniklý až ve století dvacátém. Převážná část materiálů do roku 1945 je s ohledem na charakter zdejšího osídlení psána německy. Návštěvníkům a badatelům je k dispozici i archivní knihovna se zhruba 24 000 tituly knih, novin a dalších publikací. V depozitářích archivu se nachází více než 6 200 bm (běžných metrů) archiválií tvořících více než 2200 archivních souborů. (Ano, archiválie se měří na kilometry resp. běžné metry – tedy písemnosti, knihy, krabice – vyrovnané pěkně v radě za sebou). Množstvím uložených archiválií patří Státní okresní archiv Liberec k největším okresním archivům v ČR. SOkA Liberec je organizační jednotkou Státního oblastního archivu v Litoměřicích.

Zdroj: KÚLK (Filip Trdla, TZ SOkA Liberec – Petr Kolín)

Ilustrační foto: kudyznudy.cz

Předchozí článekPo dvou letech se vrací autobusy do zastávky Kunratice, Nad Lukášovem
Další článekJeštěd oslaví své výročí ve vesmírném stylu