Založení Superaliance nemocnic je oficiálně potvrzeno, její zástupci dnes podepsali memorandum

60

Memorandum o založení a činnosti Superaliance mezi Libereckým krajem, Krajskou nemocnicí Liberec a Nemocnicí s poliklinikou Česká Lípa dnes v sídle kraje podepsali hejtman Martin Půta a předsedové představenstev obou nemocnic MUDr. Richard Lukáš, Ph.D. a Ing. Pavel Marek. Memorandem se všechny tři strany zavázaly ke spolupráci. Ta je nutná například při nákupech materiálu, ve vztahu k pojišťovnám nebo na úrovni lékařů.

Superaliance představuje efektivně fungující uskupení zdravotnických zařízení ve vlastnictví Libereckého kraje nebo s jeho majetkovou účastí, a nastavuje pravidla pro řízení jejich strategických oblastí. „Memorandum dává jasnou právní a závaznou formu nutné spolupráce. Klademe velký důraz na medicínskou úroveň, ale i obchodní politiku. Superaliance je totiž prvním krokem k předpokládanému vzniku holdingu nemocnic. Zatím vnímám snahu všech zúčastněných spolupracovat,“ komentuje MUDr. Přemysl Sobotka, náměstek hejtmana pro resort zdravotnictví, který zastupuje Liberecký kraj ve vytvořené Superalianci.

Memorandum za Liberecký kraj podepsal hejtman Martin Půta. „Věřím, že tento způsob partnerství zlepší komunikaci mezi oběma krajskými nemocnicemi. Je potřeba si uvědomit, že hlavním smyslem je zkvalitnění péče o pacienty,“ řekl při příležitosti podpisu hejtman.

Superaliance byla schválena Zastupitelstvem Libereckého kraje již na červnovém zasedání. Následně i oběma představenstvy. Prodlení zavinila částečná blokáda akcionáře, statutárního města Liberec, při jednání valné hromady, která  Superalianci schválila až v říjnu. „Nechtěli jsme čekat na to až nám menšinový akcionář Superalianci odsouhlasí. Neformálně jsme proto zahájili činnost už v červenci. Dnes po slavnostním podpisu povedeme již oficiální jednání,“ dodává náměstek Přemysl Sobotka.

Předseda představenstva Krajské nemocnice Liberec, a.s. MUDr. Richard Lukáš, Ph.D. při podpisu dohody uvedl: „Superaliance je nezbytným nástrojem k nastavení funkčního soužití našich nemocnic.“

Její založení rovněž vítá českolipská nemocnice. „Vznik Superaliance je logickým krokem, který směřuje k nastolení konkrétní a užší spolupráce mezi nemocnicemi. Jsem připraven poskytnout maximální součinnost,“ okomentoval generální ředitel Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. a předseda představenstva Ing. Pavel Marek. „A to, zda na konci cesty bude holding, který by nemocnice propojil maximálně, nám všem ukáže čas,“ dodal.

Superalianci tvoří Výbor zástupců, který pracuje ve složení:

  • generální ředitel Krajské nemocnice Liberec,
  • generální ředitel Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa,
  • lékařský ředitel Krajské nemocnice Liberec,
  • lékařský ředitel Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa,
  • obchodně-investiční ředitel Krajské nemocnice Liberec,
  • ekonomický ředitel Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa,
  • zástupce za Liberecký kraj, náměstek pověřený řízením resortu zdravotnictví.

Zdroj: KÚLK (TZ Markéta Žitná)

Předchozí článekPéče o pacienta s demencí – přednáška pro veřejnost již dnes
Další článekDny GIS představí chytré mapy a odhalí tajemství geografie