Základní školy otvírají své dveře

160

Novela školského zákona přinesla řadu změn, mimo jiné také nové termíny zápisů do mateřských i základních škol. V Jablonci nad Nisou je zápis do základních škol stanovený na 6. dubna a dny otevřených dveří začínají 7. března. Zápisy do mateřských škol se v Jablonci uskuteční 10. května. Mateřinky dveře veřejnosti otevřou v průběhu března a dubna.

„Každá základní škola má obecně závaznou vyhláškou stanovený školský obvod, který garantuje přijetí dítěte do ZŠ, v jejímž obvodu rodina bydlí. V Jablonci jich je devět a jsou řadu let ustálené,“ konstatuje náměstek primátora pro oblast humanitní Miloš Zahradník.

Rodiče se mohou rozhodnout pro ZŠ garantovanou školským obvodem, nebo si ji vyberou dle svého s rizikem, že dítě nemusí být přijaté. Pro snadnější rozhodování připravily všechny jablonecké základní školy dny otevřených dveří. Bližší informace o konkrétních termínech i o zápise samotném jsou na webových stránkách škol, na městském webu www.mestojablonec.cz v sekci vzdělávání či v březnovém vydání Jabloneckého měsíčníku. S případnými dotazy je možné se obrátit na ředitele škol nebo oddělení školství, kultury a sportu jabloneckého magistrátu. Pomohou odborníci, např. v pedagogicko-psychologické poradně, nebo mateřská škola dítěte, která o něm dokáže podat výstižnou charakteristiku.

Přijímání dětí a odklady

V Jablonci se otevře 20 prvních tříd a jejich rovnoměrné naplnění záleží často na výběru rodičů. „Při přijímání dítěte se přihlíží k trvalému bydlišti ve školském obvodu, teprve při volné kapacitě i k faktu, že do školy chodí sourozenec. V případě početního převisu rozhodne losování,“ podotýká náměstek Zahradník.

„Pokud rodič žádá odklad školní docházky, musí při zápisu předložit doporučení od pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra a od odborného lékaře nebo klinického logopeda,“ připomíná Květová s tím, že od 6. března začne školní zralost vyšetřovat Pedagogicko-psychologická poradna v Jablonci nad Nisou (www.pppjbc.cz). K zápisu musí i dítě, které mělo povolený odklad loni.

Dny otevřených dveří v jabloneckých základních školách

ZŠ Liberecká – úterý 7. 3., 15.30-18 hodin

ZŠ Na Šumavě – čtvrtek 9. 3., 16-18 hodin

ZŠ Pivovarská – středa 22. 3., 15-17 hodin

ZŠ 5. května – čtvrtek 23. 3., 15.30-17 hodin

ZŠ Kokonín – čtvrtek 23. 3., 13-17 hodin (obě budovy v Rychnovské ulici a budova v Janáčkově ulici na Vrkoslavicích)

ZŠ Arbesova, Mšeno – čtvrtek 23. 3., 16-17.30 hodin

ZŠ Mozartova, Mšeno – pondělí 27. 3. a čtvrtek 30. 3., vždy od 15.30 hodin

ZŠ Pasířská, Žižkův Vrch – čtvrtek 30. 3., 10-17 hodin

ZŠ Pod Vodárnou, Rýnovice – čtvrtek 30. 3., 14-17 hodin

Zdroj: MMJN

Ilustrační foto: ZŠ Liberecká

Předchozí článekZačíná půst
Další článekAkademie seniorů opět začala