Zákaz návštěv zrušen

77

Od úterý 14. 2. 2017 Nemocnice Jablonec nad Nisou ruší zákaz návštěv v celé nemocnici. Samozřejmě i nadále žádá osoby, které mají u sebe sebemenší podezření na onemocnění, aby z důvodu ochrany svých blízkých na návštěvu nechodili a děkuje za respektování tohoto doporučení.

Nemocnice se účastní akce „Živá knihovna povolání“
Projít se živou knihovnou povolání se budou moci ve středu 15. února žáci posledních ročníků základních škol v jabloneckém Eurocentru. Nemocnice se účastní jako jeden z dvanácti zaměstnavatelů a představí
možnosti povolání ve zdravotnickém zařízení. Dětem, které si vybírají své budoucí povolání, se v prostorách nemocnice budou věnovat sestry a také dva zaměstnanci operačních sálů. „V simulovaném prostředí se děti seznámí s péčí o pacienta na polohovatelném nemocničním lůžku, vyzkoušet si budou moci manipulaci s některými operačními nástroji,“ informovala tisková mluvčí nemocnice Petra Hybnerová. Každý z účastníků si ze stánku nemocnice odnese letáček s výčtem profesí, které se v nemocnici mohou uplatnit. „Ve zdravotnictví nepracují pouze lékaři a všeobecné sestry, ale stejnou důležitost mají i ostatní profese. Uplatnění v nemocnici najdou také pozice nezdravotnické, administrativní a dělnické,“ doplnila Petra Hybnerová.
Živou knihovnu povolání organizuje Svaz průmyslu a dopravy ČR. Kromě zástupců zúčastněných firem budou v Eurocentru také zástupci Úřadu práce ČR, kteří jsou připraveni zájemcům poradit s volbou budoucího povolání a výběrem střední školy. Akce je určena předem registrovaným základním školám. Více informací sdělí Naděžda Vojtíšková, regionální manažerka pro Liberecký kraj na e-mailu: nvojtiskova@spcr.cz.

Nemocnice získala dotaci na modernizaci přístrojového vybavení
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. uspěla na konci roku 2016 při získání dotace na dva projekty spolufinancované Evropskou unií. Projekty s názvem Nemocnice Jablonec nad Nisou – Návazná péče I. a II. obdrží celkovou částku až 151 mil. Kč. Spoluúčast financování ze strany Evropské unie a státního rozpočtu by měla celkově pokrýt u obou projektů 90% způsobilých realizovaných výdajů (85% výdajů hradí Evropská unie, 5% bude hrazeno ze státního rozpočtu). Zbývajících 10% půjde z vlastních zdrojů nemocnice. Projekty jsou realizovány v rámci operačního programu Integrovaný regionální operační program IROP (prioritní osa 06.02 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatelstvo regionů, 31. výzvy – Zvýšení kvality návazné péče – SC).
Cílem projektů je výrazně zvýšit kvalitu péče poskytované pacientům tak, aby odpovídala srovnatelným nemocnicím v rámci České republiky. „Plánujeme modernizovat přístroje pro diagnostické a zobrazovací metody, dále pro podporu intenzivní, anesteziologicko-resuscitační a operační péče,“ informovala tisková mluvčí nemocnice Petra Hybnerová.
Cílem projektů je pořízení a modernizace přístrojového vybavení a technologií, které slouží pro poskytování zdravotních služeb v podporovaných oborech a metodách dle Koncepce Návazné péče Ministerstva zdravotnictví ČR. Celkový objem způsobilých výdajů za projekt Nemocnice Jablonec nad Nisou – návazná péče I. činí 98 090 589,50 Kč, za projekt Nemocnice Jablonec nad Nisou – návazná péče II. 53 108 750,58 Kč. „Některé v současné době používané přístroje a další vybavení, je již na hranici technické i morální životnosti, kapacita některých modalit je nedostatečná,“ vysvětlil důvody ředitel nemocnice MUDr. Vít Němeček.
Nemocnice tak díky dotaci obnoví například plicní ventilátory na JIP a ARO, ultrazvuky na více odděleních či endoskopy pro gastroenterologickou péči. „Na centrální sterilizaci vyměníme dva parní a jeden plazmový sterilizátor,“ uvedla staniční sestra Miluše Kuntová a dodala, že ročně se zde vysterilizuje přes 9,5 tis. kontejnerů s nástroji
k operaci a přes 4 tis. balíčků nástrojů. V rámci projektu vznikne také druhé plně digitalizované skiagrafické pracoviště, které výrazně zvýší propustnost oddělení při dopoledních špičkách. „Starý skiagraficko-skiaskopický přístroj vyměníme za nový. Mimo skiagrafie, tedy klasického rentgenu, bude nový přístroj schopen provádět i vyšetření ve skiaskopickém režimu s možností vertikalizace vyšetřovacího stolu,“ vysvětlil výhody primář radiodiagnostického oddělení MUDr. Jaromír Frydrych.
„V současné době připravujeme vyhlášení výběrových řízení pro první projekt. Pokud vše půjde bez problémů, pořídíme přístroje zhruba na podzim,“ osvětlila postup Mgr. Petra Tomanová z oddělení veřejných zakázek a dotací nemocnice.

Projekty „Nemocnice Jablonec nad Nisou – návazná péče I.“ a „Nemocnice Jablonec nad Nisou – návazná péče II.“ jsou spolufinancované Evropskou unií.
Nemocnice Jablonec nad Nisou – návazná péče I.
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001223
Nemocnice Jablonec nad Nisou – návazná péče II.
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001207

Zdroj: Nemocnice Jablonec nad Nisou

Předchozí článekNový ročník soutěže Stavba roku Libereckého kraje startuje ve středu
Další článekNemocnice se zúčastnila akce „Živá knihovna povolání“