Žabí noc

90

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě a jeho ekoporadna Orsej zve v pátek 20. 5. 2016 na zajímavý přírodovědný program o obojživelnících Libereckého kraje. V úvodní části se návštěvníci seznámí s ocasatými (čolci) i bezocasými (žáby) obojživelníky pomocí prezentace doplněné množstvím fotografií a živými exempláři. Následovat bude poslech a pokus o určování žab dle hlasového projevu. To vše pod vedením odborného lektora zoologa Ing. Zdeňka Vitáčka.

POZOR ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ!

Setkání ve 20.30 na místě realizace – výzkumná plocha pro obojživelníky Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě v  Obecním lese, v blízkosti podniku Grammer Automotive CZ s. r. o.. Nevelká vodní plocha ukrytá v řídkém lese po pravé straně, v blízkosti komunikace vedoucí od průmyslové zóny v Dubici směrem na obec Sosnovou. Místo bude viditelně označeno. Možnost parkování na příjezdové cestě nebo na protější straně silnice směrem k průmyslové zóně v Dubici.

Baterky, teplé oblečení a vhodnou obuv (holínky) s sebou. Program je zdarma.
Bližší informace – Ing. Zdeněk Vitáček, zoolog (vitacek@muzeumcl.cz, 724 245 465).

Zdroj: KÚLK

Akce-Žabí noc 20.5.2016

Předchozí článekV rámci odborné praxe školáci zkrášlují rakouské město
Další článekSpisovatelka Marie Formáčková potěšila historkami o hercích seniory ve Velkých Hamrech