Vlastníkům lesa napadeného kůrovcem kraj poskytuje poradenskou i finanční pomoc

99

V důsledku zvyšování sucha se snižuje také vitalita lesních porostů a zvláště ohroženou dřevinou je pak smrk ztepilý. Dlouhotrvající extrémní teploty urychlují vývoj běžných druhů kůrovců a umožňují navýšení počtu generací či šíření u nás doposud nepříliš rozšířených druhů, např. lýkožrouta severského. Krajský úřad poskytuje metodickou a poradenskou pomoc. Jako orgán státní správy lesů má pod kontrolou i agendu ukládání opatření a pokut. Tím pomáhá chránit uvědomělé vlastníky.

V Libereckém kraji patří situace k nejpříznivějším z celé ČR. Je to jednak důslednou prací lesníků, z nichž mnozí si ještě pamatují kůrovcovou kalamitu v Jizerských horách a vědí, že nebezpečí nelze podceňovat a též nás zatím podrželo počasí. „Rok 2017 byl u nás srážkově příznivý a hrozící nástup kůrovců po dvou suchých předchozích letech tak byl utlumen. Přesto nelze usnout na vavřínech. Kalamita se může rozvinout velmi rychle,“ konstatuje Jiří Löffelmann, člen Rady Libereckého kraje, do jehož působnosti lesnictví náleží.

Po několika větrných epizodách uplynulého půlroku zůstává místy v lesích našeho kraje nezpracované smrkové dřevo, které je již od konce dubna napadeno kůrovcem. „Pokud toto dřevo nebude v nejbližších 3-4 týdnech asanováno, hrozí nám velké nebezpečí,“ upozorňuje radní Löffelmann.

Ignorování výskytu kůrovce a pokynů odborného lesního hospodáře je vážná a nebezpečná věc. Pokud vlastník lesa nečiní přiměřená opatření, je odborný lesní hospodář povinen informovat orgán státní správy lesů. Ta může uložit opatření nebo pokutu až do výše 1 milionu Kč. Podle radního Löffelmann nejde však jen o pokutu. Šířením kůrovce dochází ke znehodnocování dřeva a ohrožování majetku sousedů. „Z jednoho neuhlídaného stromu jich do roka bude dalších deset napadených,“ vysvětluje radní s tím, že Liberecký kraj se proto snaží vlastníkům lesa pomáhat.

Liberecký kraj tradičně podporuje některé lesnické činnosti. V souvislosti s ochranou lesa bych chtěl upozornit na podporu instalace lapáků (pokácený strom, který slouží jako návnada na kůrovce a po napadení je asanován) a podporu použití feromonových lapačů. Více informací je na www.lesy.kraj-lbc.cz

Zdroj: KÚLK (TZ Lenka Klimentová)

Ilustrační foto: Jablonecký deník (Martina Vrtělová)

Předchozí článekKrátkodobý výpadek telefonního spojení do nemocnice, úterý 29. 5. od 15:00 hodin
Další článekCentra odborného vzdělávání začínají mít konkrétní podobu. Liberecká průmyslovka začlení do výuky roboty