Vestibul krajského úřadu hostí výstavu „Ochrana přírody v Libereckém kraji“

93

Po celý březen je na Krajském úřadě Libereckého kraje k vidění ochrana přírody v mnoha svých podobách. Výstava, která zdobí vestibul, představuje chráněná území i vzácné rostliny a živočichy a možnosti jejich ochrany. Může vás naučit, jak poznat ve městě rorýse, v lese budku pro sovy či na louce hlas chřástala.
Výstavu „Ochrana přírody v Libereckém kraji“ zahájila slavnostní vernisáž ve středu
2. března 2016. Při této příležitosti bylo pokřtěno třetí vydání publikace „Maloplošná chráněná území Libereckého kraje“, které Liberecký kraj vydal na konci roku 2015. Nekřtilo se ani šampaňským ani jiným oblíbeným ochranářským mokem, ale vodou z pěti nejvýznamnějších řek kraje: Jizery, Mohelky, Lužické Nisy, Smědé a Ploučnice. Na každé z nich, přestože jsou v mnoha úsecích svázány regulacemi, najdete dosud místa udivující svou divokostí a „přírodností“.
Výstava představuje pestrost a zachovalost přírody Libereckého kraje a způsoby, jakými se toto jedinečné dědictví snažíme chránit. Je to možné prostřednictvím vyhlášení chráněných území, takže se na výstavě představují čtyři chráněné krajinné oblasti Libereckého kraje i Krkonošský národní park, byť na území kraje zasahuje jen malou částí. K chráněným územím patří i ta plošně menší, těch však máme v Libereckém kraji 125, takže výstava z nich dává jen ochutnat, ale všechny je najdete v publikaci, která byla na vernisáži vyslána do světa.
Větší část výstavy je věnována chráněným živočichů a rostlinám, které patří ke vzácnostem Libereckého kraje a jsou jedinečné třeba i v rámci ČR. Najdete zde povídání o tom, proč se rysů a vlků nemusíme bát, jak má vypadat potok, aby v něm žily ryby, jak sekat louky, kde žije chřástal či modrásek, nebo proč jsou orchideje tak citlivé na změny prostředí. Texty doplňují velkoformátové fotografie. Severočeské muzeum v Liberci poskytlo na výstavu ze svých sbírek motýly i brouky, zblízka si díky muzeu můžete prohlédnout tetřívka, rorýse či netopýry.
Výstava je přístupná ve všední dny od 8 do 17 hodin, v pondělí a ve středu dokonce do 18 hodin. Vstupné se neplatí.
Pro školní kolektivy, především I. stupně, je nabízena komentovaná prohlídka výstavy s posloucháním hlasů žab a ptáků a s hrami zaměřenými na naši přírodu. Pro všechny jsou na konci připraveny drobné tematické odměny, které děti určitě potěší. Pro pedagogický doprovod pak bude k dispozici publikace „Maloplošná chráněná území Libereckého kraje“ i další materiály z oblasti ochrany přírody. Doba trvání prohlídky je předpokládána do 60 minut.
V případě Vašeho zájmu o komentovanou prohlídku s doprovodným programem se obracejte na Ing. Radku Vlčkovou, tel. 485 226 401 nebo e-mail radka.vlckova@kraj-lbc.cz.

Zdroj: KÚLK

Předchozí článekPřebalovací pult na “íčku”? Drobnost, která potěší
Další článekJablonecká hala na Střelnici patřila atletickým hvězdám