V krajské knihovně vyhlásili Čtenáře roku

38

V sobotu 23. března 2019 se v Krajské vědecké knihovně v Liberci konalo slavnostní vyhlášení Čtenáře roku Libereckého kraje 2019. Soutěž pořádá Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky. Záštitu převzala regionální organizace ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou.

Tradice vyhlašování Čtenáře roku začala v roce 2011 jako jedna z výrazných aktivit knihoven v rámci kampaně Březen – měsíc čtenářů. Základním kritériem pro výběr bývá počet výpůjček konkrétního čtenáře za uplynulý rok a celková návštěvnost knihovny. Dalším významným prvkem může být i zapojení čtenáře do aktivit knihovny či účast na jejích akcích. O udělení titulu Čtenář roku v daném místě nakonec rozhoduje knihovna samotná, která také nominuje svého kandidáta do krajského „klání“. Hlavním cílem této aktivity je posilovat společenský význam a prestiž četby a ocenit ty, kteří služby knihoven nejvíce využívají.

Do letošního projektu Čtenář roku se v Libereckém kraji přihlásilo 9 knihoven (Jablonec nad Nisou, Železný Brod, Liberec, Turnov, Česká Lípa, Doksy, Cvikov, Semily a Svijany) a většina z nominovaných se zúčastnila i slavnostního vyhlášení, na které je doprovodili zástupci či zástupkyně  jednotlivých knihoven. Nechyběli ani rodinní příslušníci.

Letošní vyhlášení čtenáře roku proběhlo za účasti hejtmana Libereckého kraje Martina Půty, Ing.  Květy Vinklátové,  členky rady kraje pro řízení rezortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu, a ředitelky Krajské vědecké knihovny v Liberci Mgr. Blanky Konvalinkové.

„Moc mě těšilo poslouchat představení nominovaných. Ti pánové nejen že si opravdu půjčují z knihoven velké množství knih, ale jsou aktivní i jinak. Jeden v knihovně pořádá cestovatelské besedy, druhý promítá filmy, které jsou mimo hlavní proud, další zase doporučuje knihovně, jaké tituly by měla zařadit do svého nákupního seznamu a jiný je zase sám autorem knih. Jejich ocenění je současně oceněním všech aktivních mužů, spolupracujících s knihovnami v kraji,“ vysvětlila Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Přítomní muži nominovaní na ocenění obdrželi diplomy a dárky, které věnoval jednak Liberecký kraj, tak i Regionální organizace SKIP Libereckého kraje. Liberecká iQlandia darovala vstupenky do iQparku i iQlandie, Národní památkový ústav dal vstupné na zámky a hrady ve své správě a vstupenky věnovalo i Liberecké divadlo F. X. Šaldy.

Program slavnostního vyhlášení byl doplněn uměleckým vystoupením Marky Sýkory, herce Naivního divadla Liberec, i zábavnou formou vedený literární kvíz, do kterého se spontánně zapojili všichni nominovaní čtenáři i přítomní hosté.

Přestože všichni nominovaní muži obdrželi diplom s titulem Čtenář roku, absolutním vítězem a Čtenářem roku 2019 Libereckého kraje se stal PaedDr. Petr Bergman, kterého nominovala Městská knihovna Česká Lípa. Petr Bergman navštěvuje Městskou knihovnu v České Lípě téměř denně, účastní se i jejích dalších akcí, jako jsou přednášky i univerzita 3. věku. Několik přednášek pro Klub 60+ realizoval dokonce sám, kdy prezentoval své bohaté cestovatelské zážitky. Krajský čtenář roku postupuje do celostátního kola – z krajských finalistů vybere Svaz knihovníků a informačních pracovníků celostátního vítěze, který bude oceněn dne 7. dubna 2019 v rámci vyhlášení literárních cen Magnesia Litera.

„Vyhlášení Čtenáře roku proběhlo na Liberecku ve slavnostním duchu, který byl umocněn velmi osobní a přátelskou atmosférou a všichni účastníci si dopoledne v knihovně zcela jistě příjemně užili,“ dodala PhDr. Dana Kroulíková, za RV SKIP Libereckého kraje.

Zdroj: KÚLK (TZ Filip Trdla)

Foto: kraj-lbc.cz

Předchozí článekV krajském kole soutěže Zlatý erb zvítězily Křižany, Semily a Jablonec nad Nisou
Další článekV knihovnách můžete strávit Noc s Andersenem