Účastníci semináře se dozvěděli, jak pomoci lidem z jámy zoufalství

214

Tématu, jak zacházet s lidmi, kteří prožívají těžkou krizi, byl věnován dvoudenní seminář Centra intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje. Uskutečnil se v Hotelu Zámeček v Raspenavě 9. a 10. června 2016.

Na dvoudenní seminář se sjeli zástupci profesí, kteří často při řešení dramatických situací, například při hromadných dopravních nehodách, živelných katastrofách nebo u závažných trestných činů postupují společně. Byli zde zástupci policistů, orgánu sociálně-právní ochrany dětí i Intervenčního centra Liberec, jež poskytuje pomoc obětem domácího násilí. Nad seminářem převzala záštitu náměstkyně hejtmana Libereckého kraje Lenka Kadlecová. Ve čtvrtek 9. června akci osobně zahájila. „V oblasti domácího násilí není situace v Libereckém kraji moc příznivá. V našem kraji bývá za rok vykázáno z bytu kolem stovky osob. Stejný počet lidí vyhledá v intervenčním centru pomoc samo. Z toho je vidět, že je tato služba velmi potřebná a jsem ráda, že ji zřizuje právě Liberecký kraj,“ řekla Lenka Kadlecová.

Účastníci semináře se dozvěděli, co považují psychologové za zvlášť vážnou krizovou situaci. Je to například úmrtí v rodině, loupež, nemoc, znásilnění, válka, operace, živelná katastrofa nebo dopravní nehoda. Za událost, která může vyvolat u zúčastněných těžkou psychickou krizi, označují také i třeba narození dítěte (v krizi je matka, otec i novorozeně), dále únos, uvěznění, teroristický útok nebo nedostatek financí.

„Komu u hromadných dopravních havárií nebo katastrof hrozí největší psychické trauma? Tomu, kdo utrpěl nejlehčí zranění. Protože o ty vážněji zraněné se starají záchranáři, těm se dostává potřebná péče. Naopak člověk, který z nehody odejde po vlastních nohou, může později propadnout těžké psychické krizi,“ uvedla psycholožka Naděžda Špatenková. „A víte, proč je potřeba zraněného zabalit do deky nebo aspoň něčím přikrýt? Je to pro něj i psychologická ochrana před světem, pomáhá mu to dostat se z šoku,“ doplnila.

Podle Špatenkové by se měli terapeuti při psychologické pomoci účastníkům hromadných nehod řídit hlavním pravidlem: největší pomoc potřebuje ten, kdo je ticho, kdo nekřičí. Ten totiž trauma dusí v sobě.

Účastníci semináře zhlédli také premiéru snímku České televize Z lásky nenávist, jehož hlavním tématem je právě domácí násilí. Poslechli si rovněž přednášku psycholožky Hany Heindorferové z liberecké Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, nazvanou Práce s traumatizovaným klientem.
Podle ředitele Centra intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje Ivo Bráta se scházejí zástupci různých profesí spolu pravidelně už řadu let, téměř od vzniku intervenčních center. Předávají si důležité informace, vyměňují zkušenosti. Společné semináře a setkání označil ředitel Ivo Brát v rámci republiky za ojedinělé.

Zdroj: KÚLK

Předchozí článekMŽP se s Libereckým krajem a zástupci obcí dohodlo na společném postupu při řešení vlivu těžby v dole Turów
Další článekFestival Karoliny Světlé