Turnovská nemocnice má špičkové oddělení pro léčbu střevních onemocnění

215

Krajská nemocnice Liberec, a.s. slavnostně otevřela v Panochově nemocnici Turnov moderní a v oboru gastroenterologie vysoce specializované IBD Centrum. Zaměřuje se na diagnostiku a léčbu pacientů s Crohnovou nemocí a ulcerózní kolitidou. Přinese pacientům příjemné a klidné prostředí, moderně vybavené endoskopické sály a místnost pro aplikaci biologické léčby. Celková investice do výstavby Centra dosáhla téměř 21 miliónu Kč. Centrum patří k nejmodernějším odborným lékařským pracovištím v široké spádové oblasti severovýchodních Čech.

„Jsem rád, že turnovská nemocnice posílí Liberecký kraj o další špičkové oddělení s moderním lékařským vybavením pro léčbu nemocí zažívacího ústrojí,“ řekl ve svém projevu při otevření IBD Centra hejtman Martin Půta. Kvalitní zdravotní péče je podle něho jednou z krajských priorit, do které kraj investuje tento rok více než 55 miliónů korun. „Není pochyb o tom, že i v tomto lékařském oboru se prevence vyplácí. Liberecký kraj proto míří svoji podporu právě na prevenci, léčebné a osvětové programy a pravidelně do nich investuje bezmála 1,6 miliónu Kč ročně,“ doplnil hejtman Půta.

Vznik IBD Centra je podle Luďka Nečesaného, generálního ředitele KNL, a.s. „výzvou pro odborníky z liberecké a turnovské nemocnice pro užší týmovou spolupráci napříč všemi medicínskými obory, protože péče o takto nemocné je velmi složitá a komplexní. Centrum zároveň bude zajišťovat gastroenterologickou péči pro občany Turnova a širokého okolí.“

Centrum vzniklo rozšířením, rekonstrukcí a důkladnou modernizací stávajícího endoskopického pracoviště ve 3. patře objektu „Ambulantního traktu“ a navazujících nevyužívaných prostor bývalé novorozenecké jednotky ve 3.NP „Hlavní budovy“. Celková rekonstruovaná plocha oddělení je přibližně 450 m2. Výsledkem je moderní, konzultační a diagnostické pracoviště, které je schopno zabezpečit dostatečnou kapacitu zdravotní péče. Nově budou pacientům z Turnova a široké spádové oblasti sloužit 2 endoskopické sálky, dospávací pokoj, prostory pro biologickou léčbu (se 3 lehátky a 5 aplikačními křesly). Důležitou součástí centra je i recepce pro příjem pacientů, rozšířené zázemí pro personál včetně pracovny lékařů a primářky. Samozřejmostí jsou příjemné čekárny se sociálním zázemím i pro vozíčkáře. Většina prostor je nově klimatizována.

„Nové centrum léčby střevních onemocnění patří k nejmodernějším pracovištím Krajské nemocnice Liberec a jsem rád, že našlo prostor v turnovské nemocnici“, řekl Tomáš Hocke, starosta Turnova. „Věřím, že komorní prostředí turnovského pracoviště přiblíží pacientům výhody menšího zdravotního zařízení. Směrem k lékařům a zdravotníkům dojde k prohloubení vzájemné spolupráce, partnerství a výměně znalostí v rámci naší společnosti,“ dodal starosta Hocke.

Dlouholetý lékař a lékařský náměstek nemocnice Turnov Martin Hrubý komentoval otevření IBD centra těmito slovy: „Zatím vždy, když se někde restrukturalizuje nějaká nemocnice, tak se oddělení zavírají. Já jsem moc rád, že u nás v Turnově naopak nové oddělení otevíráme. Navíc personálně i přístrojově perfektně vybavené.“

Spokojenost a pohodu pacientům zajistí erudovaný personál pod vedením primářky Lenky Nedbalové, zkušené lékařky dosud působící v Krajské nemocnici Liberec, a.s. jako zástupkyně primáře gastroenterologie a vedoucí centra pro biologickou léčbu v oboru gastroenterologie.
„V Turnově budu při péči o naše pacienty s nespecifickými střevními záněty klást důraz na mezioborovou spolupráci a komplexnost péče. Do budoucna bych si zde přála založit lokální pacientskou organizaci s edukační a další pomocnou činností,“ zdůraznila MUDr. Nedbalová.

Celkové náklady na zřízení IBD Centra byly 20 761 896 Kč. Vybudování centra bylo podpořeno dotací na investiční rozvoj Ministerstva zdravotnictví ČR ve výši 8 196 720 Kč. Zbývajících 12 565 176 Kč zaplatila Krajská nemocnice Liberec, a.s. z vlastních prostředků. Stavební práce vyšly na 10,5 miliónu Kč, nábytek na oddělení stál 862 000 Kč. Vybavení moderní zdravotnickou a přístrojovou technikou vyšlo na 9,4 miliónu Kč. V rámci projektu centra byla pořízena endoskopická věž s enteroskopem a gastroskopem, 4 endoskopy, 2 zobrazovací monitory, 7 infúzních pump, sušící skříně, automatický dezinfektor, 4 pacientské monitory, 2 zákrokové stoly, 5 transportních lehátek a 5 aplikačních křesel. Celý projekt od prvotní myšlenky zabral téměř rok a půl projektových a přípravných prací. Samotná realizace pak trvala pouhé 4,5 měsíce.

Liberecký kraj v roce 2016 směřuje finanční podporu v celkové výši 55 300 000 Kč do těchto zdravotnických zařízení:

Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p.o. 7.800.000 Kč
Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, p.o 3.500.000 Kč
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. 33.000.000 Kč
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. 5.000.000 Kč
Masarykova městská nemocnice v Jilemnici, p.o. 3.000.000 Kč
Nemocnice s poliklinikou v Semilech, p.o. 2.000.000 Kč
Nemocnice následné péče v Lomnici nad Popelkou, p.o. 500.000 Kč
Ústav chirurgie ruky Vysoké nad Jizerou, p.o. 500.000 Kč

 

Zdroj: KÚLK

Předchozí článekNová silnice v Hodkovicích n. M. již umožní průjezd i nákladním vozidlům
Další článekV Doksech představí Máchovo jezero na starých mapách i v dobových průvodcích