Tiskové prohlášení ke zrušení besedy ke knize Petra Hampla v krajské vědecké knihovně

37
Krajská vědecká knihovna v Liberci

Krajská vědecká knihovna v Liberci zrušila besedu spolku Naštvané matky ke knize Petra Hampla s názvem Prolomení hradeb. Postup knihovny, kterou zřizuje Liberecký kraj, plně podporujeme.

„Ztotožňuji se, jako občan i jako radní, která má v gesci krajskou vědeckou knihovnu, se základní myšlenkou, která stavbu knihovny i její letitou činnost provází. Má a bude mít nadále svou platnost a se sílícími xenofobními hlasy ve společnosti o to víc. Stojím za rozhodnutím paní ředitelky Konvalinkové zrušit besedu pořádanou spolkem Naštvané matky, vyjádřila podporu ředitelce radní Květa Vinklátová.

„Krajské knihovně se také říká Stavba smíření, stojí na základech židovské synagogy vypálené nacisty v listopadu 1938 po obsazení Sudet. Byla postavena jako výraz vzájemného porozumění a tolerance. Považuji proto za logické, že paní ředitelka Konvalinková zastává dnes čím dál tím méně populární názor být otevřený myšlenkám, které respektují člověka, a to jakéhokoli bez rozdílu,“ říká hejtman Půta.

Kniha Prolomení hradeb nenávist vzbuzuje. Je to kniha, která lidi burcuje proti jevům, které ještě ani nenastaly a podporuje xenofobní nálady, autor nastiňuje hrozby. A nejde jen o knihu – spolek Naštvané matky je v mnoha směrech kontroverzní.

„Před termínem akce se nás lidé opakovaně ptali, zda opravdu poskytneme prostor pro konání této akce, která prezentuje xenofobní názory. Na základě těchto reakcí a na základě svého uvážení jsem besedu ihned po příjezdu ze zahraniční pracovní cesty zrušila. Nepřátelské názory nejsou v souladu s posláním knihovny. Knihovna by měla být politicky neutrální a doposud tomu tak vždy bylo. Držíme se zásady, že zde mohou probíhat pouze politické dialogy a diskuse více lidí, ne monology,“ vysvětluje důvod zrušení besedy Blanka Konvalinková, ředitelka krajské knihovny.

Četné reakce, které se po zrušení akce objevují nejen na sociálních sítích, ale také v emailové poště paní ředitelky Konvalinkové, jsou nenávistné a zlé a jejich hlavním argumentem je, že „knihovna je placená z mých daní a nemá mít žádný názor“. Z kterých daní? Z daní i těch, kteří jsou za zrušení přednášky vděčni.

„Svoboda slova je jedním ze základních principů demokracie a svobodné společnosti. Jenže nemůže fungovat sama o sobě, bez respektu k odlišným názorům a respektování práv jejich nositelů. Výkřiky o cenzuře a návratu k normalizaci považuji za výraz neschopnosti některých osob kriticky vnímat realitu. Beseda s autorem knihy Petrem Hamplem se uskuteční na jiném místě v Liberci, na místě méně spojeném s dobou, kdy původ člověka a jeho vyznání byly důvodem a zároveň ospravedlním likvidace milionů lidí. V krajské knihovně se běžně politické agitace jednoho názoru nepořádají a neorganizují,“ uzavírá hejtman Půta.

Martin Půta, hejtman Libereckého kraje

Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje

Blanka Konvalinková, ředitelka Krajské vědecké knihovna v Liberci

Zdroj: KÚLK (Filip Trdla)

Předchozí článekZapomětlivým čtenářům u vody pomůže knihobudka
Další článekPo cyklotrase Greenway Jizera již s novým značením