Téměř stovka středoškoláků obhajovala odborné práce v soutěži

88

Přehlídku odborných prací žáků středních škol v rámci 38. ročníku soutěže nazvané Středoškolská odborná činnost (SOČ) hostila v uplynulých dnech Technická univerzita v Liberci.  Talentovaní středoškoláci soutěžili v různých odvětvích a měli za úkol před odbornou porotou obhájit své práce.

„Velmi si vážím toho, že od počátku tuto přehlídku organizuje Dům dětí a mládeže Větrník v Liberci. Již druhým rokem se navíc krajské kolo Středoškolské odborné činnosti koná ve spolupráci a pod patronací Technické univerzity v Liberci. Věřím, že někteří z prezentujících si právě tuto univerzitu vyberou ke svému dalšímu studiu,“ uvedla Alena Losová, členka Rady Libereckého kraje pověřená řízením rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

SOČ je soutěží talentovaných středoškoláků v řešení odborných problémů v 18 vědních oborech, především technického a přírodovědného zaměření (matematika a statistika; fyzika; chemie; biologie; geologie a geografie; zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství; ochrana a tvorba životního prostředí; strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design; elektrotechnika, elektronika a telekomunikace; stavebnictví, architektura a design interiérů; tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie; ekonomika a řízení; pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času; teorie kultury, umění, a umělecké tvorby; historie; filosofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory; informatika). Probíhá zpravidla ve třech kolech formou soutěžních přehlídek, ve kterých soutěžící své práce obhajují před odbornou porotou.

V Libereckém kraji se v letošním krajském kole sešlo celkem 79 prací v 17 oborech, které obhajovalo 90 žáků všech typů středních škol. Nejvíce prací, a to 18, vyslalo na přehlídku Gymnázium F. X. Šaldy Liberec. Tříčlenné poroty tvořili odborníci napříč Libereckým krajem podle zaměření soutěžních prací, nejpočetnější zastoupení měli pedagogové z Technické univerzity Liberec, s nimi dále posuzovali obhajoby pedagogové středních škol, zaměstnanci muzeí a dalších institucí.

Nejvyšší počet prací bylo obhajováno v oboru Zdravotnictví (9 prací), obory Teorie kultury, umění a umělecké tvorby, Historie, Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace a Tvorba učebních pomůcek byly shodně zastoupeny osmi pracemi. V celostátním finále bude Liberecký kraj reprezentovat 16 vítězných prací, ale počet může být ještě vyšší na základě rozhodnutí ústřední komise v tzv. „licitaci“. V rámci všech krajů mohou tímto způsobem do celostátního kola postoupit i práce, které se neumístily v dané kategorii na prvním místě, avšak jejich úroveň dosahuje vysoké kvality a splňují tak požadavky na 1. místo.

Akci pořádal Dům dětí a mládeže Větrník v Liberci  za podpory generálního partnera Středoškolské odborné činnosti společnosti CZ.NIC, Libereckého kraje, Technické univerzity Liberec a regionálních firem – Niky Chrastava, s.r.o. a Pekařství Jahůdka, s.r.o. zajišťujících občerstvení všech účastníků.

Vítězové v jednotlivých oborech:

Matematika a statistika:

Tereza Součková (Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec) – Labyrinty a Bludiště

Fyzika:

Matěj Pur (Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec) – Mapování radiace na oběžné dráze Země

Chemie:

Tereza Svatoňová (Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec) – Využití nanotechnologií v medicíně

Biologie:

Janis Romanopulos (Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec) – Antibakteriální účinky zázvorového extraktu

Geologie, geografie:

Václav Šourek (Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou) – Prvohorní zoopaleontologické nálezy v Libereckém kraji (bez postupu)

Zdravotnictví:

Jan Bayram (Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec) – Konstrukce kmenu Bordetella pertusis Tohama I Δ dnt a jeho cytotoxicita

Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství:

Eliška Sojková (Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec) – Dilatace a torzo žaludku u psů a její možná prevence

Ochrana a tvorba životního prostředí:

Nebyla zaslána žádná práce

Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design:

Matěj Adamec, Tomáš Hilgartner, Václav Zeithaml (Střední škola a Mateřská škola Na Bojišti, Liberec) – Elektromobil

Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace:

Pavel Šafář (Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec) – Bezkontaktní měření teplot a detekce pohybu s použitím digitálního maticového IR snímače

Stavebnictví, architektura a design interiérů:

Barbora Hálková (Střední průmyslová škola stavební, Liberec) – 3D rekonstrukce malých stavebních objektů

Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie:

Jiří Maškarinec (Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec) – Videonávody k pokusům z fyziky – Termodynamika

Ekonomika a řízení:

František Jakl (Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec) – Aplikace procesu propagace v komunikačních médiích

Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času:

Kateřina Janoušková (Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec) – České lidové zvyky a svátky očima dětí

Teorie kultury, umění a umělecké tvorby:

Lenka Moravcová (Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec) – Tvorba autorského zpěvníku

Historie:

Kateřina Borisjuková (Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec) – Historie hornictví v Kryštofově Údolí

Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory:

Jana Řepová (Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec) – Závislost mladistvých na počítači

Informatika:

Jakub Hrdý (Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec) – ShareCount
Kompletní výsledkovou listinu krajského kola naleznete na školském portálu odboru školství edulk.cz.

Zdroj: KÚLK

Předchozí článekMuzejní noc v Turnově připomene významné výročí a otevře nové výstavy
Další článekV rámci odborné praxe školáci zkrášlují rakouské město