STŘÍPKY VZPOMÍNEK ZE STAVEB A ÚDRŽBY SILNIC LIBERECKÉHO KRAJE – PETR KELLER

82

Historické informace a fotografie z výstavby komunikací na území Libereckého kraje. Tak by se dala krátce vystihnout nová elektronická kniha s názvem Střípky vzpomínek ze staveb a údržby silnic Libereckého kraje, jejíž křest se uskutečnil v úterý 20. září. Její součástí je papírová „ochutnávka“ plná fotografií, videem o autorovi Petru Kellerovi a Analýza stavu dopravy Libereckého kraje. Nová kniha má předat cenné informace dalším generacím silničních stavitelů a silničářů (silničních údržbářů). Navíc je určena pro veřejnost, která má zájem zejména o technické informace, týkající se silnic.

Autor díla, Petr Keller (nar. 1941), celý svůj profesní život zasvětil silničním stavbám a silničnímu hospodářství. Jako vášnivý fotograf má k dispozici celou sbírku fotodokumentací z jednotlivých staveb silnic, ale i železnic v Libereckém kraji. To nejlepší poskytl veřejnosti. Kniha stručně přibližuje oblast silničního hospodářství od doby svého vzniku až do roku 2000. Nejrozsáhlejší část je věnována poválečným létům, kde autor používá své vzpomínky a vzpomínky svých předchůdců a skládá střípky k sobě.

„Mnoho oborů a místních organizací si váží své práce právě publikováním nedávné historie i jejich činnosti. Ta naše silničářská se dosud vytrácela. Jejím smyslem je tak věc napravit a něco z naší veřejně prospěšné práce připomenout,“ říká autor Petr Kellner.

Knihu vydala krajská společnost Silnice LK a.s. jako svou první publikaci v nákladu 1.000 kusů. Jedním z cílů je snaha poukázat na skutečnost všedních dní našich silnic a přimět veřejnost k zamyšlení při pohybu v dopravním prostředí.

„Vyprávění stavitelů i těch, kteří se o naše silnice starají, je opravdu něco úžasného, ale určitě se nevejde do jedné knihy. Přál bych si, aby takových knih vznikalo více,“ uvádí krajský radní pro dopravu Vladimír Mastník. Jeho slova potvrzuje také hejtman Libereckého kraje Martin Půta. „Možná jste až dosud netušili, po jaké silnici každý den jezdíte a jaký zajímavý příběh je s ní spjatý. Příjemné čtení a šťastnou cestu nejen na krajských silnicích přeji všem řidičům.“

Petr Šén, předseda představenstva společnosti Silnice LK a.s., kromě poděkování autorovi Petru Kellerovi za rozsáhlý dokument a celému autorskému týmu v čele se Stanislavou Jakešovou, vidí historii jako výzvu pro současné silniční stavitele a údržbáře, které vyzývá v závěru knihy k pokračování mozaiky složené z drobných střípků novodobých staveb.

Knihu graficky upravil Rudolf Živec, korektury provedla Jana Kočová a mapové podklady zpracovala Kamila Mikulecká. Publikace je v elektronické verzi ke stažení na webu společnosti Silnic LK a odboru dopravy krajského úřadu.

http://doprava.kraj-lbc.cz/Dokumenty-odboru-dopravy/stripky-vzpominek-ze-staveb-a-udrzby-silnic-libereckeho-kraje
http://www.silnicelk.cz/public/stripky-vzpominek-ze-staveb-a-udrzby-silnic-libereckeho-kraje-Petr-Keller.pdf

Zdroj: KÚLK

Předchozí článekCentrální dispečink jede v ověřovacím provozu
Další článekDoba Karla IV. a zlatnictví