Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec otevřela nově zrekonstruovaný domov mládeže

771

Dne 1. září 2017 byl otevřen zrekonstruovaný domov mládeže v Truhlářské ulici 360/3, který patří ke Střední škole strojní, stavební a dopravní Liberec. Završil se tím několikaletý proces zateplení dvou bloků, úpravy vnitřních dispozic a vybavení domova. Nový internát bude sloužit nejen studentům Střední školy strojní, stavební a dopravní, ale i studentům ostatních středních škol z okolí.

Realizace celkové rekonstrukce byla již od začátku rozdělena do několika etap s ohledem na to, že se jedná o dva objekty. Zohlednila se také možnost financovat část oprav vnějšího pláště a zateplení objektu z Operačního programu Životní prostředí. Příprava projektových dokumentací začala v roce 2012. V letech 2013 až 2014 proběhly projekty na zateplení. V následujících dvou letech se realizovaly dva projekty na úpravu vnitřních dispozic a kompletní rekonstrukci pokojů. Poslední etapou bylo vybavení objektu A novým vybavením pro 188 lůžek.

„Celkově se náklady na úpravy domova mládeže pohybují okolo 58 milionů korun, díky nim, nejenže objekt změnil svou vnější tvář, ale významně se zlepšily podmínky i pro ubytování 260 žáků,“ uvedl Petr Tulpa, náměstek hejtmana Libereckého kraje pro resort školství, mládeže, zaměstnanosti, tělovýchovy a sportu.

Se znovuotevřením této ubytovací kapacity také Liberecký kraj přistoupil ke sloučení domova mládeže s doposud samostatným jiným domovem v Zeyerově ulici, u kterého ukončil využívání. Počet žáků ubytovaných na domovech mládeže v celém kraji dlouhodobě klesal v souvislosti s obecným poklesem počtu žáků škol a také se zlepšováním dostupnosti oborů. V posledních dvou letech ale spíše stagnuje. Rada Libereckého kraje se v letošním roce proto zabývala celkovou situací školských výchovných a ubytovacích zařízení, kterých kraj zřizuje sedmnáct.

„Na domovy mládeže je třeba pohlížet jako na platnou součást segmentu středního vzdělávání, a to s ohledem na funkci, kterou plní a jaké zázemí a jistoty dětem, žákům a studentům poskytují. To jsou hodnoty, které se velmi často míjí s těmi ekonomickými,“ dodal k analýze Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro resort školství. Pro případné kroky v budoucnu je potřeba každou změnu pečlivě zvážit, aby zajistily nejen ekonomickou stabilitu, ale i dostupnost a funkčnost sítě těchto zařízení.

„Od neděle 3. září 2017 se již budou ubytovávat žáci, aby dalšího dne mohli vykročit do nového školního roku. V nových prostorách jsou ubytováni především žáci prvních ročníků středních škol, takže věřím, že jim nové prostory usnadní i jejich začátek středoškolských studií,“ sdělil k zahájení činnosti domova mládeže Jan Samšiňák, ředitel Střední školy strojní, stavební a dopravní Liberec.

Zdroj: KÚLK

Předchozí článekPrázdniny končí, začíná školní rok
Další článekKrajská záchranka má ode dneška dočasného nového ředitele