Spolupráce kraje a univerzity přinese další výsledek. Experti z Technické univerzity v Liberci zpracují studii rozvoje Ralska

47
Ralsko

Podoba území, které dříve bylo součástí vojenského újezdu, vzejde z územní studie, kterou pro Liberecký kraj vypracuje řešitelský tým pod záštitou Technické univerzity v Liberci (TUL). Součástí materiálu bude plán obnovy prostoru, včetně možností jeho uskutečnění a časového harmonogramu. O zadání studie rozhodla Rada Libereckého kraje na svém zasedání v úterý 15. května 2018. Studie by měla být hotová v září tohoto roku.

„S libereckou univerzitou spolupracujeme dlouhodobě, finančně podporujeme například projekt dětské univerzity,“ popisuje vztah kraje a vysoké školy hejtman Martin Půta. „Jsem přesvědčen, že řešitelský tým zvládne nelehký úkol a pomůže bývalému vojenskému prostoru vdechnout nový život a zároveň zachovat jeho jedinečnost,“ dodává Půta. „Za tímto účelem kraj v listopadu loňského roku uzavřel s univerzitou Dohodu o spolupráci a zadání studie je v souladu s tímto ujednáním,“ vysvětluje statutární náměstkyně hejtmana pro řízení ekonomiky, správy majetku a informatiky Jitka Volfová.

„Rádi bychom smysluplně využili celý prostor. Nedávno rada schválila memorandum s hasiči, kteří budou moci bezplatně využívat budovy v bývalém vojenském prostoru ke svým taktickým cvičením,“ říká hejtman Martin Půta. Oživení území by podle hejtmana nemělo výrazně zasahovat do tamní unikátní krajiny.

Cílem studie je vytvořit pro bývalý vojenský prostor Ralsko dlouhodobou strategii rozvoje. „Můžeme se díky ní předem připravit na okamžik, kdy v lokalitě skončí všechny demolice a sanace, a my budeme moci plynule pokračovat dál,“ míní náměstkyně Volfová. Jasná představa o budoucí podobě území je podmínkou ministerstva pro místní rozvoj pro to, aby Ralsko mohlo být zahrnuto do akčního plánu státu a kraj mohl na jeho obnovu čerpat dotace.

„Jsme rádi, že na koncepci studie můžeme spolupracovat s Libereckým krajem. Je to dobrý příklad toho, jak může akademická sféra vstupovat do veřejného prostoru a naopak,“ popisuje přístup univerzity její prorektor a vedoucí katedry urbanismu Ing. arch. Radek Suchánek, Ph.D.

Na základě studie od TUL by měla vzniknout ještě jedna podrobnější, kde už budou jednotlivé projekty rozpracované tak, aby bylo možné vytvořit zadávací dokumentaci k jejich následné realizaci. „Jsme teprve na začátku dlouhé cesty, avšak vzhledem k finanční náročnosti celé akce chceme mít naprostou jistotu, že budoucí podoba bývalého vojenského prostoru Ralsko bude účelná a udržitelná i pro další generace,“ uzavírá náměstkyně.

Od odchodu sovětských vojsk z vojenského prostoru uplynulo už téměř 30 let. Kraj část vojenského újezdu převzal od státu v roce 2007. Od té doby se objevilo hned několik návrhů, co by s ním mohlo být dál. Mluvilo se například o turistickém cíli nebo průmyslové zóně a velkých investorech, kteří měli s rozvojem této lokality kraji pomoci.

Zdroj: KÚLK (TZ Filip Trdla)

Předchozí článekMasaryk, mužoreti i večerní prohlídky slavily úspěch o Muzejní noci v Jablonci
Další článekNejvýznamnější událost příjezdového cestovního ruchu – Travel Trade Day 2018 – se koná v Liberci