Sociální služby posílí dalších 10 milionů z rozpočtu Libereckého kraje

53
Domov Vratislavice

Rada Libereckého kraje na svém 21. zasedání schválila další finanční prostředky pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2018. Původní částka 5 milionů korun z rozpočtu kraje se tak navýšila na 15 milionů korun. Finanční podpora bude sloužit poskytovatelům služeb k částečnému krytí osobních nákladů za období leden až březen 2018. V těchto měsících organizace teprve čekají na dotaci od státu. Potýkají se tedy s nedostatkem financí, což se může odrazit v kvalitě některých poskytovaných sociálních služeb.

„Jsem rád, že se nám podařilo navýšit podporu z původních pěti na patnáct milionů korun. To by mělo umožnit organizacím přežít první tři měsíce nového roku, než na svůj provoz získají dotaci od státu,“ uvedl náměstek hejtmana Libereckého kraje pro resort sociálních věcí Pavel Svoboda. „Většina peněz, které poskytovatelům sociálních služeb každý rok posíláme, jsou prostředky zaslané Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Navýšením příspěvku z krajského rozpočtu tak Liberecký kraj plní jednu ze svých základních funkcí, to znamená, že svými vlastními prostředky pomáhá zajistit bezproblémové fungování a dostupnost všech potřebných sociálních služeb,“ doplnil.

Poskytovatelé sociálních služeb musejí o krajskou dotaci požádat. Žádost je možné podat v termínu od 1. do 18. 2. 2018, a to na každou sociální službu zvlášť. „Nově je do Pravidel pro poskytování dotace zařazeno, že ji nelze přidělit právnickým a fyzickým osobám, které se v minulosti dopustily porušení rozpočtové kázně u Libereckého kraje,“ upřesnil Pavel Svoboda s tím, že žadatelé budou moci své žádosti posílat pouze elektronicky prostřednictvím systému Veřejná finanční podpora. I nadále nebude předkládáno průběžné čerpání dotace, aby byla snížena administrativní zátěž příjemců podpory.

Zdroj: KÚLK (TZ Markéta Žitná)

Předchozí článekLiberecký kraj vyhlásí program na podporu ozdravných pobytů pro handicapované občany a podpoří i léčebné projekty
Další článekMezi suvenýry z Jablonce nově Korálkové víno