Sociální odbor hodnotí kampaň MÍT DOMOV A RODINU za rok 2017

51

Od roku 2015 probíhá v Libereckém kraji kampaň, která se zabývá vyhledáváním pěstounů, s názvem „MÍT DOMOV A RODINU –  Samozřejmost nebo vzácnost?“. Na kampani se podílí kromě Krajského úřadu Libereckého kraje také 8 organizací, které mají pověření k vyhledávání náhradních rodičů: Centrum pro rodinu Náruč, z. ú.; Centrum Protěž, o.p.s.; Farní charita Česká Lípa; Mateřské a dětské centrum Maják z. s. Tanvald; Městský úřad Železný Brod; Most ke vzdělání – Bridge to education, z. s., Rodina v centru, z. ú., Společnost pro podporu náhradní rodinné péče Amina, o. p. s.

Počet zrealizovaných akcí v rámci kampaně: 28

Akce byly většinou informačního charakteru (besedy, informační články), 35 % akcí bylo určeno široké veřejnosti, konaly se také 2 dny otevřených dveří. Celkově bylo na kampaň v loňském roce vynaloženo téměř 220 000,- Kč. Kraj se podílel částkou 95 135,- Kč (43 % z celkových nákladů), organizace 124 800,- (57 % z celkových nákladů). Kampaní bylo osloveno přibližně 13 000 lidí, jedna třetina z nich se akcí přímo účastnila, zbytek byl osloven propagačními materiály, články v tisku apod.

Z celkového počtu akcí bylo realizováno v Týdnu náhradního rodičovství (TNR): 10

Náklady za kraj na TNR : cca 25 000,-

Náklady za organizace na TNR: 90 600,-

Tyto akce byly především určeny široké veřejnosti a měly osvětový charakter. Farní charita Česká Lípa zorganizovala celodenní akci, v rámci které kraj uspořádal tiskovou konferenci. Kraj dále zajistil mediální tvář celého týdne, vydal 5 tiskových zpráv a tři rozhovory a zajistil jeho propagaci.

„Za rok 2017 bylo na krajském úřadě přijato 50 žádostí od lidí, kteří se chtějí stát náhradními rodiči – ať už osvojiteli, dlouhodobými pěstouny nebo pěstouny na přechodnou dobu.  Průměrné náklady na získání jednoho žadatele z pohledu kampaně jsou 4 400 korun,“ upřesnil náměstek hejtmana LK pro sociální oblast Pavel Svoboda. Ačkoliv není možné zjistit, kde se vzal první impulz, který zájemce motivoval k podání žádosti, je tento ukazatel cenným výchozím bodem, podle něhož budeme moci určit, jak se zlepšuje efektivita kampaně v průběhu následujících let,“ dodal.

Příloha: Vyhodnocení kampaně 2017

Název akce Typ akce Organizace Náklady Počet účastníků/oslovených osob
Článek Osvětová/publikační činnost MDC Maják 500,- 1 000
Den otevřených dveří Široká veřejnost MDC Maják 2 000,- 3 500/6
Cesta lesem pohádek Široká veřejnost MDC Maják 500,- 1000
TNR Široká veřejnost MDC Maják 5 000,- 15
Článek Osvětová/publikační činnost MDC Maják 500,- 1 500
Sociální sítě světová/publikační činnost MDC Maják 5 000,- 5 000
TNR Informační setkání/beseda MěÚ Železný Brod 2 200,- 8
Beseda pro veřejnost Informační setkání/beseda Rodina v centru 0 0
Beseda Exva Informační setkání/beseda Rodina v centru 300,- 6
Zahradní slavnost Široká veřejnost Rodina v centru 0 400
Maškarní Široká veřejnost Rodina v centru 0 250
TNR Široká veřejnost Amina 12 800,- 29
Greenfest Široká veřejnost Amina 2 900,- 290
Výtvarná dílna Široká veřejnost Amina 5 000,- 330
TNR Široká veřejnost FCHČL 56 000,- 300
Letáková akce Osvětová/publikační činnost FCHČL    
Informační setkání Informační setkání/beseda CPR Náruč 1 500 5
Informační setkání Informační setkání/beseda CPR Náruč 1 500 6
Den otevřených dveří Široká veřejnost CPR Náruč 1 000 12
I děti se dají pěstovat Široká veřejnost CPR Náruč 5500 300
Informační setkání Informační setkání/beseda CPR Náruč 1 000 3
Informační setkání Informační setkání/beseda CPR Náruč 1 000 2
TNR Informační setkání/beseda Centrum Protěž 0 10
Beseda pro studenty Informační setkání/beseda Centrum Protěž 0 60
Celoroční rozdávání propagů Osvětová/publikační činnost Centrum Protěž 0 250
TNR Informační setkání/beseda Centrum DAR 0 13
TNR Široká veřejnost Centrum DAR 0 8
Den pro rodinu Trutnov Široká veřejnost Centrum DAR 0 400
Den dětí Turnov   Centrum DAR 0 1500
Blátivé odpoledne (Jilemnice)   Centrum DAR 0 100
      124800,- 13 085

 

Zdroj: KÚLK (Filip Trdla)

Předchozí článekIuventus, gaude! finišuje před africkou olympiádou
Další článekDen rodiny proběhne ve znamení propagace pěstounské péče