Školní budovy kraje nespí ani v létě

56
Střední škola řemesel a služeb Jablonec nad Nisou

V některých školních budovách zřizovaných Libereckým krajem probíhá čilý stavební ruch. Prázdninový režim vybízí k předem plánovaným rozsáhlým rekonstrukcím i menším stavebním úpravám, které jsou během školního roku jen těžko možné. Celkem se jedná o stavební práce za 33.055.000 Kč a tyto investice jsou hrazeny z rozpočtu kraje.

„Mezi největší investice patří výměna oken, oprava a zateplení fasády Gymnázia Frýdlant, která dosahuje 11 mil. Kč. Za stejnou sumu jsme pořídili vybavení domova mládeže pod Střední školou strojní, stavební a dopravní v Liberci,“ uvádí Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro resort školství. Od jednoho do necelých pěti milionů se pohybují rekonstrukce rozvodů vody na Gymnáziu Ivana Olbrachta v Semilech, oprava kotelny na Střední škole řemesel a služeb v Jablonci nad Nisou, dále oprava střechy budov Integrované střední školy v Semilech, ale i úpravy kotelny na Střední uměleckoprůmyslové škole a Vyšší odborné škole v Turnově.

Ve školních budovách probíhají i menší opravy, které jsou financovány ze zdrojů škol, tedy z kladného hospodářského výsledku. Dohromady tyto práce stojí 7 mil. Kč. Zásadní opravy by měly být hotové nejpozději koncem srpna. Jiné stavební úpravy, které nezasahují do výuky či provozu budov, se mohou protáhnout až do nového školního roku.

„V rámci péče o majetek škol a školských zařízení jsme požádali ředitele všech příspěvkových organizací, aby zpracovali přehled prioritních potřeb ve vztahu k nemovitému majetku. Výstupy bychom měli mít v průběhu září a na jejich základě vypracujeme seznam priorit, které zahrneme do plánu investic pro další roky,“ říká náměstek Petr Tulpa a dodává, že poslední průzkum potřebných investic do majetku škol byl realizován před několika lety a vyplynula z něj částka přibližně 300 mil. Kč. „Z těchto potřebných oprav jsme již část stihli realizovat a to zejména rekonstrukci fasád, střech, výměny oken nebo úprav v rámci pozemků,“ doplnil.

Zdroj: KÚLK

Předchozí článekSuperaliance nemocnic se poprvé sešla
Další článekUpravená úřední doba – Správa objektů MMJN