Škola v 5. květnu získala moderní sportoviště

115
foto: R. Baloghová

V jablonecké Sokolí ulici vzniklo moderní sportoviště s víceúčelovým hřištěm, běžeckou dráhou na krátké tratě, doskočištěm pro skok daleký a herními prvky pro malé děti. Stavba trvala dva roky a město vyšla na více jak 22 milionů korun. Sloužit bude místní základní a mateřské škole i veřejnosti, která se však za bránu areálu podívá až příští sezónu.

Nový sportovní areál vznikl na zanedbaném školním pozemku, který sloužil v minulosti škole v 5. květnu pro pozemkovou výchovu. „Podařilo se nám vytvořit moderní sportoviště pro školáky a mateřinku v Lovecké ulici, pro veřejnost se sportoviště otevře až příští sezónu,“ říká jablonecký náměstek pro rozvoj města Lukáš Pleticha. Důvod pozdějšího přístupu veřejnosti do nového areálu je prostý – musí důkladně zakořenit nová tráva. „Hřiště, běžecká dráha a plocha pod herními prvky má umělý povrch, ostatní plochy jsou pokryté travním hydroosevem. Velké letní sucho a vysoké teploty znemožnily dobré zakořenění nového trávníku. Aby se nepoškodil, bude areál do příští sezóny pro veřejnost uzavřený a k dispozici jej bude mít pouze škola,“ vysvětluje náměstek.

Největší problém byla voda

Nové sportoviště je mezi ulicemi Sokolí, SNP, Jarní a Lovecká. Největším problémem během výstavby bylo značné množství balastních vod a nevhodné podloží.

„S odvodněním areálu i výměnou nevhodné zeminy se počítalo už při návrhu projektu. Při zemních pracích jsme však i ve velkých hloubkách narazili na rozsáhlé zvodnělé jíly a ty bylo nutné nahradit únosným materiálem. Pro důkladné odvedení podzemních vod bylo třeba rozšířit navržený drenážní systém. Mělké jezírko v rohu areálu jsme zachovali, ale nově vodu z něj řízeně odvádí systém povrchových žlabů. Všechna voda pak končí v nové retenční nádrži s přepadem do kanalizace,“ přibližuje náročné stavební úpravy Radka Poprová z oddělení investiční výstavby. Terén je zpevněný a dorovnaný, svahy podepřela opěrná gabionová zeď i betonové tvarovky, celý areál je oplocený.

Sportoviště i vrbové loubí

Školy v Sokolí, 5. květnu a Lovecké mají nyní k dispozici víceúčelové sportovní hřiště s umělým povrchem velké 968 m2 určené pro házenou, nohejbal, streetbal i tenis. Při okraji areálu je běžecká dráha pro sprint na 60 metrů zakončená doskočištěm pro skok daleký. Na povrchu z polyuretanu jsou herní prvky pro děti a zakryté pískoviště. Ostatní plochy jsou oseté travním porostem, v areálu jsou také lavičky a odpadkové koše.

„Oproti jiným sportovištím jsou tu toalety, učitelé tu mají kabinet s malým skladem a přístřeškem pro převlékání,“ popisuje Poprová.

Stavba trvala dva roky a vyžádala si z městské pokladny 22,3 mil. Kč včetně DPH. Vykácené dřeviny nahradila nová výsadba listnáčů, jehličnanů, keřů i trvalek, zvláštností sportovního areálu je také zelené bludiště. Vrbové loubí, jež poskytne stín pískovišti, bude kvůli horkému počasí vysazené až na jaře.

foto: R. Baloghová
foto: R. Baloghová

Předchozí článekFomaklub Liberec oslaví své 70. výročí výstavou na krajském úřadě
Další článekMagdalena zve na své narozeniny