Sklářská průmyslová škola v Železném Brodu bude mít nové vitríny

57

Na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Železném Brodě byla úspěšné dokončena výměna oken. Konečné náklady technicky náročné akce financované z rozpočtu Libereckého kraje přesáhly 13,4 milionů korun. Předpokládané náklady činily 14 mil. Kč, a tak Rada Libereckého kraje rozhodla nedočerpané prostředky přesahující půl milionu korun poskytnout škole na pořízení nových výstavních vitrín. Část původních okenních vitrín totiž musela být odstraněna právě v souvislosti s výměnou oken.

Budova střední školy je od počátku účelově koncipována pro výuku uměleckořemeslných oborů s dostatkem světla pro potřebu učeben i pro prezentaci skla ve výstavním sále školy. Výměna oken proto musela reflektovat specifické požadavky této historicky a architektonicky cenné dominanty Železného Brodu.

„Výměna oken dopadla skvěle, o čemž se budou moci na vlastní oči přesvědčit také návštěvníci Skleněného městečka 2017, jelikož budova umělecké průmyslovky je jedním ze stěžejních míst slavností sklářského řemesla v Železném Brodě. Liberecký kraj si je vědom významnosti této akce a od roku 2017 po dobu pěti let podpoří každoroční organizaci sto tisíci korun,“ říká Petr Tulpa, náměstek hejtmana, pověřený vedením resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

Skleněné městečko je každoroční setkání sklářů, umělců, sklářských řemeslníků a výrobců, příznivců a obdivovatelů sklářského řemesla. Jedenáctý ročník slavností sklářského řemesla v Železném Brodě se uskuteční ve dnech 16. – 17. září 2017. Pro návštěvníky je připraveno velké množství atraktivních doprovodných programů, které zaujmou dospělé i děti. Více aktuálních informací najdete na www.sklenenemestecko.cz.

Zdroj: KÚLK

Předchozí článekKrajská záchranka dostane během následujících čtyř let 22 nových vozidel
Další článekNa festivalu národnostních menšin se předvedly soubory z několika krajů republiky