Silnice lemují nové stromy, kraj jich letos vysadil přes čtyři sta

86

Liberecký kraj prostřednictvím své příspěvkové organizace Krajské správy silnic LK vysázel v letošním roce podél silnic II. a III. třídy celkem 420 nových stromů. V obnově a údržbě silniční vegetace bude pokračovat i v dalších letech.

„Údržbu a obnovu silničních vegetací podél krajských silnic začal Liberecký kraj koncepčně řešit v letošním roce. První dva projekty na výsadbu nových silničních alejí jsou již dokončeny. Oba dva kraj hradil ze svého rozpočtu, projektové dokumentace zpracovala Agentura regionální rozvoje, spol. s r.o,“ říká Marek Pieter, náměstek hejtmana pro řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek.

Třešňová alej, první z projektů, už lemuje komunikaci II/291 na Frýdlantsku, přičemž se jedná  o první etapu. Vysázeno tady bylo 155 stromů. Liberecký kraj za realizaci včetně následné dvouleté péče zaplatil téměř 490.000 Kč. Zhotovitelem byl Ing. Miloš Bukáček BM-Universa.

Další výsadbu zrealizoval kraj podél loni zrekonstruované silnice III/27242, která vede ze Zdislavy do Křižan. Roste zde nyní 124 slivoní a 54 hrušní. Výsadbu prováděl Suchopýr o.p.s. a Liberecký kraj za projekt včetně dvouleté péče o stromy zaplatil bezmála 364.000 Kč.

„Mimo tyto projekty bylo dalších 75 nových stromů vysázeno v rámci rekonstrukce krajských silnic III. třídy v Troskovicích,“ uvádí náměstek Pieter.

Liberecký kraj má svůj Plán péče o silniční zeleň na Frýdlantsku. Dokument byl zpracován na základě závazku kraje pečovat o zeleň a zajistit výsadbu na Frýdlantsku v rámci projektu Od zámku Frýdlant k zámku Czocha, který zahrnuje rekonstrukce krajských silnic. Cílem tohoto materiálu je naplánování systematické péče včetně finančního zajištění a využití dotačních prostředků z Operačního programu životní prostředí.

Ve výsadbě nových stromů bude Liberecký kraj pokračovat. „Připravujeme například projekty podél silnice II/291 – v úseku od křižovatky s polní cestou na Supí vrch po křižovatku s komunikací číslo III/2915 na Dolní Řasnici, dále od Nového Města pod Smrkem po státní hranici. Nové a hlavně zdravé stromy budou lemovat i komunikaci II/2909 – od Raspenavy po Krásný Les a silnici III/03511 – od Frýdlantu po státní hranici,“ dodává Marek Pieter.

Zdroj: KÚLK

Předchozí článekTJ Čert vstává z popela
Další článekPozvání na koledy a loutky