Senioři by měli co nejdéle zůstat doma, shodli se účastníci konference

113

Dokud jsou lidé na sklonku života alespoň zčásti soběstační, měli by žít co nejdéle ve svém přirozeném domácím prostředí. Tématu tzv. sdílené péče, kdy se o seniora stará rodina doma spolu s profesionálními pečovateli, byla věnována konference Sdílená péče o seniory v Libereckém kraji. Záštitu nad ní převzala náměstkyně hejtmana LK Lenka Kadlecová.

Konference se uskutečnila v úterý 13. září 2016 v budově Krajského úřadu Libereckého kraje. Zúčastnilo se jí přes 80 zástupců sociálních odborů měst v kraji, terénních služeb sociální péče, domácí zdravotní péče, hospicové péče a dalších. Jak se shodli, domovy seniorů a ústavy by měly být v péči o seniory až tím nejzazším řešením, kdy už rodina spolu s profesionálními pečovateli starost o seniora nezvládá.

Domácí prostředí, které starší člověk důvěrně zná, pomáhá jeho psychickému i zdravotnímu stavu. Sdílená péče tak představuje model, kdy se péče laická s odbornou prolíná a vzájemně doplňuje. Respektuje životní potřeby seniora a zachovává jeho lidskou důstojnost.

Náměstkyně hejtmana Lenka Kadlecová v úvodním slově seznámila přítomné s tím, jak Liberecký kraj podporuje sociální služby. Nastínila současně, že příspěvek organizacím, jež provozují osobní asistenci a pečovatelskou službu, se rok od roku zvyšuje. Jedním z cílů Libereckého kraje je zajistit terénní služby pro seniory o víkendech a svátcích ve vyšší míře, než se děje doposud.

„Sdílená péče si zaslouží větší podporu jak ze strany státu, tak i krajské samosprávy. Proto se Liberecký kraj ve spolupráci dalších odborných subjektů snaží neustále zlepšovat podmínky zdravotně postižených i seniorů v našem regionu,“ řekla Lenka Kadlecová.

Novelu zákona o sociálních službách představil ředitel odboru sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení Ministerstva práce a sociálních věcí David Pospíšil. Michaela Albrechtová, ředitelka Diakonie ČCE – středisko Jablonec nad Nisou, přiblížila ve svém příspěvku, jak je komplexní péče o seniory zajištěna v rámci komunitního plánu města Jablonce. Jaroslava Gratiasová z Centra zdravotní a sociální péče Liberec představila, jak funguje model terénní služby, pobytové služby a domácí péče v této organizaci.

Tématem konference byla i hospicová péče v Libereckém kraji, o které mluvila Marie Rissová, vedoucí sociální služby Hospic sv. Zdislavy. Lektorka Michaela Horáčková přiblížila principy komunikace s umírajícími a pozůstalými. Vysvětlila, proč je potřeba odbourávat v lidech strach mluvit o umírání a smrti. Konferenci uzavřela ředitelka Domova důchodců Rokytnice nad Jizerou krátkým zamyšlením nad odchodem ze života a podpoře pozůstalých.
Konference k tématu sdílené péče pořádá Česká asociace pečovatelské služby letos postupně ve všech krajích České republiky. Cílem projektu, který finančně podpořilo Ministerstvo práce a sociálních věcí, je sbírat zkušenosti se sdílenou péčí pro seniory napříč regiony a následné nastavení celého systému.

Zdroj: KÚLK

Předchozí článekVitráž z jarní aukce má to nejlepší místo
Další článekPutovní výstava na téma brownfields je k vidění ve Vratislavicích