Schola Gregoriana zazní v Jablonci nad Nisou na počest města i Karla IV.

87

Oslavy 150 let od povýšení Jablonce nad Nisou na město se letos sešly s významným českým výročím narození Karla IV. Obě jubilea připomene slavnostní koncert souboru Schola Gregoriana Pragensis, který se koná 10. 5. v jabloneckém kostele svaté Anny.

Celá Česká republika letos slaví 700 let od narození českého krále a římského císaře Karla IV. Samotné narozeniny Karla IV. se pojí s datem 14. května. Jablonecké oslavy povýšení na město před 150 lety proběhly přesně 10. května velkolepým průvodem jabloneckých spolků a slavnostní mší v kostele sv. Anny. „Zopakovat po 150 letech věrně průběh programu oslav v roce 1866 se ukázalo jako velmi problematické. Lidé dnes žijí jinak a spíše než ve spolcích se scházejí ve virtuálním prostředí internetu. Zorganizovat průvod, kterého by se lidé ochotně zúčastnili v důstojném počtu a který by neevokoval ty prvomájové tak, jak si je pamatujeme z dob normalizace, je téměř nemožné. Rozhodli jsme se proto využít dějinné náhody, spojit dvě zmíněná jubilea a uspořádat malou symbolickou reminiscenci jabloneckých událostí z roku 1866 a zároveň si připomenout Otce vlasti,“ říká primátor Jablonce nad Nisou Petr Beitl.

Na historicky autentickém místě, v kostele svaté Anny, se v úterý 10. května 2016 od 18 hodin uskuteční slavnostní koncert souboru Schola Gregoriana Pragensis – CAROLUS IV. REX ET IMPERATOR. Posluchače nechá nahlédnout do fascinujícího hudebního světa doby Karla IV. “Schola Gregoriana Pragensis patří ke světové špičce souborů přinášejících historickou hudbu dnešnímu posluchači. Pro letošní výročí narození Karla IV. tento soubor, vedený Davidem Ebenem, připravil program, jehož záměrem je hudbou přiblížit kulturu Karlovy doby,” vysvětluje Borek Tichý z Jabloneckého kulturního a informačního centra, které se na organizaci akce podílí.

Výjimečné hudební události se zúčastní představitelé města, zastupitelé, čestní hosté i jablonecká veřejnost. Vstupenky jsou v prodeji v jabloneckém turistickém infocentru. “S první zmínkou o účinkování souboru Schola Gregoriana v našem městě se lidé už zajímali o koupi vstupenek, takže v předprodeji mizí velice rychle. Jsme rádi, že tak významný soubor můžeme v našem kostele opět přivítat. Naposledy zde úspěšně vystupoval v roce 2013,” zmiňuje Borek Tichý.

Carolus IV. – Rex et Imperator

  1. 5. /úterý/ 18.00, Kostel sv. Anny, Jablonec nad Nisou:

Slavnostní koncert k 150. výročí povýšení Jablonce na město. Zazní program souboru Schola Gregoriana Pragensis pod vedením Davida Ebena nastudovaný u příležitosti 700. výročí narození Otce vlasti. Prodej vstupenek v turistickém informačním centru (Kostelní ⅙, otevřeno po-pá 9–17 hodin, sobota 10–13 hodin) a na místě před koncertem. Vstupné 150,-/90,- (studenti, senioři, ZTP).

Podrobnější info k programu:
Koncert Carolus IV. Rex et Imperator má výjimečným hudebním způsobem přispět k oslavě povýšení Jablonce na město. Bude se proto konat přesně sto padesát let po této události a na historicky autentickém místě – v kostele sv. Anny, tehdejším městském farním chrámu. Oslavy tenkrát proběhly na církevní svátek Nanebevstoupení Páně. Byla to doba aktivní spolkové činnosti a rozvíjející se občanské sebedůvěry. Proto se též na slavnosti podílelo celé město a právě spolky tvořily největší část průvodu. A z oslav nebyla vyloučena ani chudina, která dostala velkorysou almužnu.

Hudební připomínka doby Karla IV. bude evokovat onen mytický zlatý věk českého národa, kdy společnost vyznávala obecné dobro a sám osvícený panovník se staral o zvelebení své země. Věděl totiž, že vzdělaný lid je zdrojem blahobytu a míru pro všechny.

Období vlády Karla IV. bylo pro české země epochou mimořádného kulturního rozkvětu. Žasneme nad tím, kolik architektonických a výtvarných památek za jeho vlády vzniklo. Méně „hmatatelný“, ale neméně významný rozmach nastal i v oblasti hudební. V Karlově době se zvyšuje prestiž svatovítské katedrály jakožto duchovního centra země. Obřady zde konané se rozvíjejí do nebývalé nádhery, integrují řadu „moderních“ teatrálních prvků a využívají prostorových dispozic kostela. Vedle chorálního církevního zpěvu dostávají v té době prostor i další oblasti hudby, jako světská hudba a vícehlas.

K novým impulsům v hudební sféře rozhodně přispěla i pražská univerzita. V koncertě nazvaném Carolus IV. Rex et Imperator se soubor snaží postihnout „mnohovrstevnost“ tehdejšího hudebního života a vytvořit barevnou hudební mozaiku z repertoáru, který byl úzce spjatý s osobou a působením Karla IV. Program je sestaven z částí zaměřených na různé důležité oblasti císařova života: Karel a Francie, Karel a relikvie – sv. Kopí a Hřeby, Karel a univerzita, Karel a dvorská lyrika, Karel a slovanská liturgie. Přiblíží nám domácí a cizí hudbu včetně písní, o kterých jsme ve škole jen slýchali (Dřěvo sě listem odievá), nebo unikátní archivní objevy z nejnovější doby (Rubus incombustibilis). Závěr programu tvoří velikonoční téma vzkříšení, při jehož poslechu si můžeme připomenout větu z Karlova životopisu, vyjadřující duchovní nasměrování jeho osobnosti: „Život věčný jest světlo člověka“.

Zdroj: JKIC

Předchozí článekDevět dortů pro Jablonec nad Nisou
Další článekNová silnice v Hodkovicích n. M. již umožní průjezd i nákladním vozidlům