Rozpočet kraje na příští rok je rekordní, příjmy i výdaje převyšují 3 miliardy korun

27

Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém včerejším zasedání projednalo a definitivně schválilo návrh rozpočtu na rok 2018. Poprvé v historii kraje počítá s příjmy i výdaji nad 3 mld. Kč.

Příjmy činí 3,133 mld. Kč a výdaje 3,036 mld. Kč. Přebytek ve výši 97 mil. Kč kraj použije na úhradu splátek zděděných úvěrů.

„Za rekordní sumou stojí především navýšení daňových příjmů, které jsou rozhodujícím zdrojem pro financování našich příspěvkových organizací, krajských investic a dopravní obslužnosti. V rozpočtu na rok 2018 čítají 2,960 miliardy a jsou tak o 300 mil. Kč vyšší, než ve schváleném rozpočtu na rok 2017,“ říká statutární náměstkyně hejtmana Jitka Volfová, která řídí resort ekonomiky, správy majetku a informatiky.

Nejvýznamnější výdajové položky jsou provozní příspěvky krajských organizací. V rozpočtu je pro ně vyčleněna částka 1,044 mld. Kč. „Pro Liberecký kraj je prioritou zajistit základní veřejné služby, a to zajištění chodu škol, dětských domovů, domovů důchodců, ústavů sociální péče, zdravotnické záchranné služby a stejně tak kulturních organizací,“ komentuje náměstkyně. Z příspěvkových organizací si nejvíce polepší sociální služby, a to o 31 mil. Kč (celkem 167 624 mil.), Zdravotnická záchranná služba LK o 18,6 mil. Kč (celkem v rozpočtu částka 170,8 mil. Kč) nebo muzea, galerie a knihovna o částku 10,9 mil Kč.

Velká část rozpočtu pokryje také zajištění autobusové a železniční dopravy. Celkem se jedná o sumu 600 mil. Kč. Částka 305 mil. Kč je vyčleněna na autobusovou dopravu, kde je již zahrnuto navýšení mezd řidičů ve výši 70 mil. Kč. Dalších 100 mil. Kč je určeno na velkoplošné opravy silnic, 90 mil. Kč má kraj připraveno na spolufinancování oprav a rekonstrukcí silnic podpořených z prostředků EU, na zimní údržbu je počítáno s částkou 125 mil. Kč a na letní údržbu je vyčleněno 140 mil. Kč. „Do oprav a rekonstrukcí silnic by mohla jít příští rok částka až na hranici 1 miliardy Kč,“ komentuje hejtman Martin Půta.

Kraj počítá rovněž se spolufinancováním evropských projektů. Na příští rok je v rozpočtu 300 mil. Kč. „Předpokládám, že příští a následující rok bude z pohledu výdajů významný, protože bychom měli dokončit například Centra odborného vzdělávání, do kterých má být investováno 560 mil Kč,“ pokračuje statutární náměstkyně. „Jsem rád, že rozpočet kraje a evropské zdroje pomohou zlepšit stav silnic a podmínky pro studium na technických školách. V příštím roce rozjedeme velké projekty, jako jsou silniční stavby z IROPu a výstavby již zmíněných Center odborného vzdělávání,“ dodává hejtman.

Hned v lednu příštího roku se rozpočet kraje přitom ještě navýší. „V lednu se budeme zabývat rozdělením a zapojením vyšších daňových příjmů letošního roku. Většinu finančních prostředků použijeme na investice Libereckého kraje,“ uzavírá Jitka Volfová.

Zdroj: KÚLK (TZ Markéta Žitná)

Předchozí článekZdobení stromku, prodejní výstava, koncert
Další článekPozvání do Galerie N