Programy dopravní výchovy prošlo letos ve školách a školkách Libereckého kraje téměř 6000 dětí

42

Dopravně-bezpečnostní dopolední program pro mateřské nebo základní školy, kterým pod názvem Dny s dopravní výchovou letos prošlo téměř 6 000 dětí, je pro rok 2017 ukončen. Program, který je pro školy v Libereckém kraji bezplatný, bude pokračovat i v roce 2018. V tomto roce budou probíhat Dny s dopravní výchovou v novém, inovativním kabátu.

V letošním roce Tým silniční bezpečnosti v rámci Libereckého kraje navštívil 47 mateřských škol a 53 škol základních. Realizace těchto dnů mohla proběhnout díky podpoře Libereckého kraje, města Česká Lípa, Nadace ČEZ a zaměstnaneckým sbírkám společnosti ŠKODA AUTO.

„Liberecký kraj dlouhodobě věnuje bezpečnosti dětí v silničním provozu zvýšenou pozornost. Podporujeme nejen kvalitní dopravní výchovu na školách, ale i další aktivity, které slouží k předávání důležitých znalostí a dovedností nejen našim nejmenším, ale i jejich rodičům. A nejen jim. Cílíme na všechny ostatní účastníky silničního provozu, aby si uvědomili specifika bezpečného pohybu dětí na silnicích,“ říká Marek Pieter, náměstek hejtmana pro rezort dopravy, investic a veřejných zakázek.

Tým silniční bezpečnosti se dlouhodobě věnuje předávání potřebných vědomostí a dovedností dětem prostřednictvím svých projektů. Důvod je prostý. Na silnicích ročně vyhasínají životy lidí, a to nejen dospělých, ale i dětí. V roce 2016 při dopravních nehodách zahynulo 13 dětí. Letos do konce října vyhaslo dalších 9 dětských životů. Svými projekty Tým silniční bezpečnosti aktivně působí na děti, aby si uvědomily důležitost bezpečného chování v silničním provozu. Pedagogům zase pomáhá s efektivnější aplikací dopravně-bezpečnostních témat ve výuce. Program pro mateřské školy je koncipován jako dvouhodinový. Využíváním prvků zážitkové pedagogiky se děti učí formou her, jak se bezpečně chovat silničním provozu. Děti jsou seznamovány se všemi možnými riziky, která na ně číhají v dopravním prostředí.

„Velmi nás těší zájem o tyto programy na školách. Díky partnerům tohoto projektu máme možnost program realizovat pro školy bezplatně. Někteří poskytují materiální vybavení, díky kterému může být příprava dětí interaktivní. Čím více smyslů dítě v poznávacím procesu zapojí, tím více si poznání zafixuje. Chtěla bych také poděkovat těm pedagogům, kterým problematika bezpečnosti v silničním provozu není lhostejná, a věnují se jí proto celoročně. Ať už s využitím našich preventivních programů, či následnou diskuzí a prací se žáky po absolvování programu, zapojením se do výtvarných soutěží, které pravidelně vyhlašujeme, nebo účastí na seminářích, které aktuálně probíhají,“ informuje metodik dopravní výchovy Týmu silniční bezpečnosti Markéta Novotná.

Program pro základní školy je koncipován jako čtyřhodinové dopolední vyučování. Žáci se  formou zážitkové pedagogiky seznámí s problematikou bezpečnosti v silničním provozu. Tento program je určený pro čtyři skupiny, které během realizace absolvují kruhovou výměnou čtyři stanoviště, a to z pohledu různých účastníků silničního provozu (chodec, cyklista, pasažér ve vozidle). Nezbytnou součástí dopravní výchovy je osvojení si vědomostí a dovedností v oblasti poskytování první pomoci Poslední stanoviště je proto zajištěno Záchranným týmem Českého červeného kříže Liberec.

Všechny programy jsou zpracované metodikem dopravní výchovy, který má vysokoškolské pedagogické vzdělání. Ten také provádí školení členů Týmu silniční bezpečnosti tak, aby byla neustále zajištěna špičková kvalita výuky. Samozřejmostí je zařazování nových, inovativních metod pedagogické práce. Více informací o dopravní výchově a aktivitách Týmu silniční bezpečnosti v této oblasti najdete na stránkách www.dopravnivychova.cz.

Některé reakce od pedagogů z navštívených škol:

„Chtěla bych Vám poděkovat za skvělé dopoledne s členkami Vašeho Týmu, které s našimi dětmi probíraly aktuální témata související s dopravní výchovou. Musím uznat, že děti (i paní učitelky) byly nadšené. Program byl velmi pěkně a efektivně připravený, navíc přístup Vašich děvčat k dětem naprosto skvělý.“

„Bezpečnost na silnice je závažné téma a opakování v tomto případě není nikdy dost. Obě slečny i jejich kolega dokázali žáky zaujmout nejen výkladem, ale i praktickými ukázkami. Mnozí tak zjistili, že ne vždy cestují v autě podle pravidel bezpečnosti a že i cyklista má své povinnosti, jak vybavit jízdní kolo. Žákům se aktivity na těchto stanovištích líbily a navíc si odnesli i malý dárek. Děkujeme.“

Zpracovala Bezpečně na silnicích o.p.s.

Zdroj: KÚLK (Markéta Žitná)

Předchozí článekKrajská záchranka má nového ředitele
Další článekVernisáž výstavy Miloslava Jágra