Prázdninové opravy škol na Jablonecku jsou v plném proudu

108
Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie Jablonec nad Nisou

Na opravy škol včetně přípravných prací, které proběhnou či začínají o prázdninách, vyčlenil letos Liberecký kraj ze svého rozpočtu téměř 81 milionů korun. Je to 2,5 krát více než v loňském roce, kdy do letních oprav investoval 33 milionů. Na Jablonecku se jedná o 7 organizací, na Liberecku o čtyři, na Českolipsku o pět, na Semilsku o tři. Konkrétně školám na Jablonecku náleží z této částky 20 660 000 korun.

Přímo v Jablonci nad Nisou probíhá stavba či její příprava v sedmi školách. Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie rekonstruuje fasádu školy za téměř 5,5 mil. korun, na Gymnáziu u Balvanu probíhá výměna oken za téměř 3 mil. korun, Střední průmyslová škola technická vyměňuje nákladní výtah za 2,2 mil. korun, v Základní škole a Mateřské škole probíhá výměna části oken v hodnotě půl milionu korun a Střední škola řemesel a služeb rekonstruuje sociální zařízení v objektu tělocvičny za 700 000 korun a Gymnázium Dr. Antona Randy dokončuje projektovou dokumentaci za milion korun. Poslední školou je Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská v Železném Brodě, která nyní zajišťuje opravu odvodnění komunikace za 800 tis. korun, řeší projektovou dokumentaci na rekonstrukci domova mládeže za 2 mil. korun, ale především staví z důvodu havárie novou sklářskou pec za pět milionů korun.

 „Budova Obchodní akademie v Jablonci nad Nisou stojí na krásném místě Horního náměstí. Po dlouhých letech bude mít nový kabát i s hodinami. Liberecký kraj tak přispívá vlastní škole a městu k tomu, aby estetika již historické budovy opět zářila i v dalších letech,“ uvedl Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

V Železném Brodě došlo k havárii sklářské pece, kterou bylo třeba kompletně rozebrat, rozřezat konstrukci, vyjmout součásti, které lze uchovat a postavit nové zařízení. Nová pec bude elektrická. Původní záměr pořídit plynovou pec s levnějším provozem zkrachoval na nedostatečné kvalitě a absenci potřebných certifikátů k její výrobě, instalaci, provozu a bezpečnosti.

„Cílem letních oprav je nejen využití letního počasí, ale také nepřítomnosti studentů ve školách. Snažíme se, aby rekonstrukce co nejméně zasahovaly do chodu škol. V mnoha případech se nám to daří a opravy jsou dokončeny do konce srpna, na některých školách dochází občas ke zdržení,“ dodal Petr Tulpa.

V roce 2018 se na realizaci oprav a rekonstrukcí podařilo získat o přibližně 50 milionů korun více než v roce 2017. Důvodem je kladný hospodářský výsledek Libereckého kraje z roku 2017 a prodej některých nemovitostí. Část tohoto přebytku byla převedena do kapitoly školství, což je pro provozní část života škol dobrá zpráva.

Prázdninové opravy škol na Liberecku

Přímo v Liberci probíhá stavba či její příprava ve čtyřech školách. Střední odborná škola rekonstruuje fasádu za 12 mil. korun, na Gymnáziu a Střední odborné škole pedagogické probíhá výměna oken za více než 10 mil. korun, Střední škola strojní, stavební a dopravní vyměňuje zdroje vytápění v objektu Řepná za téměř 2,5 mil. korun a Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola tvoří projektovou dokumentaci na rekonstrukci střechy za 1,2 mil. korun.

Na některých školách se objevují i zajímavé prvky. „Zejména fasáda na střední odborné škole v Liberci je unikátní. Po mnoha letech dochází k výměně zinko-titanových destiček, které jsou zvláštním prvkem současné moderní architektury a celá fasáda, dílo architekta Stolína, se tak vymyká běžnému normálu vzhledu fasád jiných škol,“ uvádí Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

Na Gymnáziu a SOŠ pedagogické v Liberci došlo ke kompletní výměně problematických dvoukomorových oken v celé budově za okna tříkomorová. Dojde tak nejen k předpokládaným úsporám, ale také k lepšímu vytápění „okrajových“ učeben, které bylo dosud problematické. Tato akce je ukázkou toho, jak pečlivě ředitel sleduje úspory a efektivitu provozu školy.

Zdroj: KÚLK (TZ Lenka Klimentová)

Střední odborná škola Liberec
Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Jeronýmova v Liberci
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný Brod
Střední odborná škola Liberec
Předchozí článekKraj prodal v prvním pololetí nepotřebné nemovitosti za téměř 34 milionů korun
Další článekOriginální turnajový start Čertic