Pozvání do Galerie N

288

Katedra designu FT Technické univerzity v Liberci Vás zve do své jablonecké Galerie N na autorskou výstavu textilního výtvarníka Jana Měšťana   77 OHLÉDNUTÍ.

Těší se na Vás na vernisáži v úterý 28. 2. 2017 v 17 hod.

Výstava bude otevřena do 21. 3. 2017

Heslo pro encyklopedii:

Měšťan Jan, 22.11.1939 Dvůr Králové nad Labem. Textilní výtvarník, malíř a grafik. Po ukončení středoškolských studií absolvoval geodetická doškolení, pracoval jako zeměměřič, později v textilních továrnách jako barvič, kreslič a designater. 1964 – 1970 studium na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze /prof.A.Kybal/,  1966 stáž u prof. O.H.Hájka ve Stuttgartu, 1968 stáž u prof. P.Philipa na škole výtvarných umění v Ženevě. V r. 1994 spoluzakládá Institut výtvarné kultury na Univerzitě J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, kde učí a vede atelier textilního výtvarnictví do r. 1995. Předností J.Měšťana byly již během studií na VŠUP roky praxe textilního návrháře v českých textilních závodech i účast na mezinárodních textilních výstavách. Přesto se jeho tvorba neomezuje na textil,  zabývá se i kresbou, malbou a grafikou. I když v oboru textilu je pro Jana Měšťana základní kategorií tapiserie, věnuje se i dalším oborům, zejména malbě a tisku na látky a textilní aplikaci, technikám, které využívá při řešení rozměrných textilních ploch pro veřejné interiery. Jeho tapiserie, vesměs abstraktní, mají dva podstatné zdroje inspirace – přírodu a svět moderní techniky a civilizace a také dvě základní polohy realizace: jednu, která citlivě využívá schopnosti textilie vytvářet bohaté strukturální kombinace, druhou, která se záměrně přidržuje přísné geometrie.

Ceny:

1962 Zlatá medaile LVT /   1965  Diploma di merrito, XIII. Mostra Internazionale Tesile/   1968 cena pro stejnokroj hostesek, Montreal – světová výstava Kanada /    1980 1.cena a realizace tapiserie „Lunárium“ pro Palác kultury Praha /   1983 1. cena a realizace tapiserie „Pocta Bedřichu Smetanovi“ pro kavárnu Slavie Praha /   1985  cena za návrh pro realizaci gobelinu „Československo“ do Nosticova paláce – Úřad vlády Praha.

Samostatné výstavy:

1970 Galerie „D“ Praha /   1971 divadlo Rokoko, Praha /   1972 Divadlo hudby, Ústí n.L. /    1982 Palác u Melouna, Praha /  1983 Palác u Melouna, Praha / 1987 Galerie Zlatá lilie, Praha /   1988 galerie Atelier, Lausanne – Busigni /   1989 galerie Praha, Bratislava /    1990 galerie Nová síň, Praha /   1990 Edelgard-KLEIN-Galerie Basilej-Lorrach /    1990 Palác kultury, Praha / 1990 galerie Dílo, Hradec Králové /  1991 galerie Vyšehrad, Praha /   1997 Gočárova galerie, Dvůr Králové n.L. /  1997 Muzeum, Svitavy /  1997 galerie G5, Salzburg.

Kolektivní výstavy:

1965 XIII. Mostra Internazionale Tesile, Busto Arsizio /   1966 IV. Mercato Internazionale de Disegni, Itálie /  1971 Československá tapiserie 1966-71 Královský letohrádek, Pražský hrad /   1971 Česká tapiserie, Roudnice n.L. /   1974  Současná česká tapiserie, Roudnice n.L. /   1975 Explosia Mánes, Nové Strašecí / 1977 Československá tapiserie, Tilburg Holandsko /   1989 Setkání, Hořice v Podkrk. /   1990 Česko – Švýcarsko Palác kultury, Praha / 1990 La Puissance de l´art, Montreaux- Švýcarsko /   1991 Univerzitní knihovna, Freiburg  Německo /  1991 Tapiserie, Brno / 1992 Kontakty, Řezno /   1996 Tapisserie contemporaine, Montpellier /   2000 Mosty západ-východ,  Český Krumlov /   2001 Muzeum, Rakovník /   2003 Explosia Mánes, Nové Strašecí /  2004 Společná Evropa „WIR“ Chodovská tvrz, Praha /  České výtvarné umění Real Alcazar, Sevilla Španělsko /    2005 Společná Evropa II. „WIR“ Trutnov /   2006  Dny Česko-Německé kultury ve Weidenu, Německo /  2006 Společná Evropa III. „WIR“ Mnichov, Německo.

Zastoupení a realizace:

1967-1968 dvě studentská sochařská symposia, Hořice-Bonhánka /   1970 goblén „NEC VITAE, NEC MORTIS,OBLIVISCARIS“ Umělecko-průmyslové muzeum, Praha /   1977 „SOUČASNÝ VĚK“VŠ ekonomická, Praha /  1980„LUNARIUM“goblén Palác kultury, Praha/ 1983 goblén „POCTA B.SMETANOVI“ kavárna Slávia, Praha /   1984 goblén pro Rehabilitační středisko Jižní město, Praha /   1986 goblén pro základní školu na Jižním městě I. Praha /   1986 goblény „Studniční hora“, „ Sněžka – nordický uzel“  a triptych „Krkonoše“ v Rehabilitačním zařízení telekomunikací, Paseky nad Jizerou / 1986 opona pro svatební síň v Novém probožství na Vyšehradě, Praha / 1986 goblén „VYŠEHRAD“ zpráva Vyšehradu, Praha /  1987 goblén „SNĚŽENÍ“ hotel Horal, Sv.Petr /  1988 goblén „ULTRAZVUK-ZROZENÍ“ fakultní nemocnice Londýnská ul. Praha /  1988 opona pro městské Muzeum, Chomutov/  1988 goblény – triptych a diptych „CYKLUS-VZKŘÍŠENÍ“ Centre paroissial l´Avenir, Delemont-Švýcarsko /  Rozměry realizací goblénů jsou v rozmezí od 3 m2  do 6 m2. Soukromé sbírky doma i v zahraničí.

1996 kavárna KKAFÉ architektonická realizace, Senovážné náměstí, Praha /   1997 architektonické řešení a rekonstrukce vily „BARVIČOVA“ Brno – funkcionalismus /   1997 architektonické řešení a realizace rekonstrukce Gočárovi výstavní síně, Dvůr Králové n/L./    1999-2000 architektonické řešení rodinné vily pro Mudr. Čápa, Svitavy /    2006 designové objekty interiéru recepce hotelu „ANGELO“ Praha /   2007 Zelov Polsko – realizace pamětního objektu pro výročí Českých exulantů,emigrace z doby J.A.Komenského.

Literatura:

1970 katalog galerie „D“ Praha –Jan Měšťan 1970– PhDr.J.M.Tomeš /  1971 katalog divadlo Rokoko, Praha –Jan Měšťan říjen 1971– Jana Hofmeisterová, /  1972 katalog Divadlo hudby, Ústí n.L. –Jan Měšťan květen 1972– PhDr. L.Kybalová /  1980 – Současná tapiserie Odeon– B.Mráz, M.Mrázová /  1987 katalog galerie Zlatá lilie, Praha –Jan Měšťan: tapiserie–

PhDr. Marie Dulavová /   1989 interní tisk pro město Delemont, Švýcarsko –text k realizacím farního střediska Budoucnost– PhDr.A.Hartman /   1990 katalog Nová síň, Praha –Jan Měšťan: Jubileum, Unie výtvarných umění Mánes Praha– Ing.I.Janoušek /   1990 Domov č.1  str.13-16

–Jan Měšťan a jeho místo v textilním umění– PhDr. M.Dulavová /    1990 Průmyslový design č.1 str. 32-36 –Netradiční textilní návrhy a realizace Jana Měšťana– Jitka Kiková /   1991 katalog Vyšehrad, Praha –Jan Měšťan Akademický malíř– Dr.Marcela Mrázová /  1996 Domov č.8 str. 2-7 –Obraz architektury– ak.arch.I.Čapková.

Významné restaurátorské práce:

1968 Maroldovo panorama, Praha /  1970-72 Martinický palác, Praha – záklopové stropy renesance /   1974 zámek Litultovice – záklopové stropy, renesance /  1975 zámek Linhartovy – nástěnné malby a sgrafito, renesance /   1976 zámek Bruntál – transfery, renesance /   tvrz Žumberk –  trámové stropy, gotika /  1978 Zítkův dům, Praha – sgrafito na fasádě / 1979 Kischův palác, Praha – záklopové stropy, renesance /   1980 palác U Melouna, Praha – záklopové stropy, renesance /   1982-4 palác Smiřických vnitřní nádvoří, Praha – nástěnné malby, seko renesance /   1985  Ungelt, Praha – renesanční freska /   1989-91 Živnostenská banka, Praha – nástěnné malby, J.Mašek, M.Švabinský/  1990 dvorana spořitelny na Vinohradech, Praha – malby na plátně V.Kejmar /   1990 Bludiště, Petřín Praha

– bitva Švédů na Pražském mostě, batři Libscherové /   1991-92 Rudolfínum, Praha – nástěnné malby, parlamentní sál /  1994 Staroměstská radnice, Praha – mozaika v klenbě vstupu, karton M.Švabinský, realizace A.Maschourek /   1993-95 palác Smiřických, Praha – renesanční záklopové stropy /   1996 radnice Jaroměř-Josefov – nástěnné malby v aule a slavnostním sále 1883-4 /   1996 Dům u Kamenného sloupu, Úvoz Malá Strana Praha – baroko Brokof / 1997 Karolinum Praha – olejomalba na deskách od F.Kyseli /   1997 nástropní malby hlediště Vinohradského divadla, Praha – 19.stol. autor Urban /   1998 villa Jener, česká rezidence Bern Švýcarsko – nástěnné malby z roku1895 /   1999-2000 zámek Zbraslav-kostel sv.Jakuba st. – malby skříně a sochařská výzdoba varhan /   1999 Máchův dům, Újezd Praha – malba na fasádě J.Novak /   2000 tvrz Jimlín – oltář sv.Alžběty, baroko /    2000-01 UMPRUM museum, Brno – nástěnné malby 19.stol. /   2001 synagoga v Heřmanově Městci – nástěnné a nástropní malby 1870 /   2003-04 sv.Tomáš, Malá Strana Praha – malby nad presbytářem a v hl. lodi kostela, baroko V.V.Reiner /   2004-05 Strahovský klášter, sál B.Němcové – nástropní malba, monografista F.F. baroko /    2006 Karlínské divadlo, Karlín Praha – opona, malba na plátně od V.T.Krennera /  Ph.Dr. Ludmila Kybalová

Obsah:                                                                                                          tisk:      www.pematisk.cz

Str.  2  : text                                                                                        fotografie: z archivu autora

str.  3-4: začátky

str.  5-6: realizace ve spolupráci s architekty             str. 11-12: autorské realizace

str.  7-8: realizace v interiérech                                  str. 13-14: architektonické realizace,design

str.9-10: autorské realizace                                        str. 15-16: vernisáže výstav

Katalog je vydán u příležitosti souborné výstavy uskutečněné v Trutnovském Muzeu ve dnech od 29.6.2007 do 27.8.2007, za podpory města Trutnova a senátora pana Ivana Adamce.

Zdroj: Galerie N

Předchozí článekKraj zahájil diskuzi o možném holdingovém řízení zdravotnictví
Další článekChráněná kavárna Floriánka zve