Pozvání do Galerie N

45

Katedra designu Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci Vás zve na výstavu RELATIVNÍ HRANICE/SPIRIT sklářských výtvarnic Ivy Kolorenčové, Lady Semecké a Markéty Váradiové. Jablonecké Galerie N se na Vás těší na vernisáži výjimečně ve čtvrtek 8. 11. 2018 v 17.00 hodin. Výstava potrvá do 23. 11. 2018.

Umělecká tvorba je prožitkem, stejně tak jako její výsledná forma. Stává se jím i interpretace uměleckého díla. Vše, co se odehrává od první myšlenky autorek po percepci divákem, je procesem interpretací sdíleného prožitku, stejné či podobné zkušenosti. Vizuální, haptická či zvuková díla představovaných autorek před nás kladou podobné situace existující v jiné formě, zprostředkované jiným médiem a vnímané jiným smyslem.

Pro sklo je typické, že se tvorba autorů věnujících se tomuto materiálu přirozeně pohybuje mezi volným uměním a designem. Toto spojení vychází z technické a řemeslné náročnosti zpracování, ale také ze specifických vlastností skla. I když se jím lidé nechávají fascinovat několik tisíc let a možnosti jeho zpracování se neustále rozšiřují, sklo se stále brání. Zápolí s tvarem, který mu skláři přisoudí a vyžaduje obrovskou trpělivost, než jej přijme. Skláři i sklářky mají díky tomu trochu jiný přístup k tvorbě, a i když dvouvýstaví Materia & Spirit nepředstavuje pouze sklářskou tvorbu Ivy Kolorenčové, Lady Semecké a Markéty Váradiové, jejich sklářský přístup můžeme sledovat ve všech médiích, kterými se vyjadřují, jak v materiálech, tak i ve vnitřních obsazích děl.

Spirit
Poznávání přírody i sebe sama pohledem, sluchem a hmatem.

Krajinu v jejím duchovním rozměru, můžeme vnímat jako krajinu vnitřní, ve které člověk nevidí kopec, ale stává se její součástí a bytostně prožívá síly, které ji vytváří. Tento způsob vnímání má velmi blízko k současnému umění a neposkytuje pouze jednoduché odpovědi, ale hluboký prožitek, který naléhavě klade stále další a nové otázky.
Způsob prožívání vnitřní krajiny je vlastní všem třem představovaným autorkám. V jejich dílech je obsažen od prvních návrhů až po percepci divákem. Vychází totiž z jejich života a přístupu ke světu obecně. Je to asi dáno tím, že všechny pochází ze severních Čech, kde je krajina inspirací a zásadním motivem většiny umělců po několik generací, ale i důležitou součástí života všech obyvatel.

Obrazy krajin Ivy Kolorenčové, inspirované Jabloneckem, především tamější přehradou a také Polabím, nejsou, neboť jde o sklo, klasickou krajinou. Jde o obrys krajiny, mentální obraz, který je podkladem pro experimentování s lehaným sklem. Nejde o náhodu, že hlavním inspirativním zdrojem je vodní hladina ať už přehrady nebo řeky. Tyto obrazy – objekty jsou vytvořeny jednak technikou lehaného skla a další určující roli hraje jejich černá barva. Odkazu na krajinu – vodní hladinu docílila autorka tím, že zpracovala povrch různými technikami.

Lada Semecká svoji tvorbu hluboce prožívá, ale současně pracuje systematicky a v jejich dílech cítíme řád i logickou následnost. Symbolika obsažená v materiálech, čas, krajina, náhoda a řád jsou obsaženy v dílech od prvních počátků tvorby až po percepci, či interakci divákem. Vytvářejí harmonii společné myšlenky a spoustu otázek. Záleží už pak na každém z nás, jak si je zodpovíme.

Markétu Váradiovou v obrazech zajímá fenomén souvztažnosti prostoru a světla – světelné situace architektury v interiéru, konstrukce staveb z pohledu z exteriéru (výseč konstrukce), ale také času ve smyslu proměn místa vlivem měnící se míry osvětlení.
Zrcadlové objekty a plošné rastry se zabývají jak doslovným zrcadlením jako reálným uchováváním okolí, tak i nehmotnou pohyblivou strukturou. Přirozeně pracují s vnímáním světla určujícího prostor, podněcují sledování vztahu prostoru a prostředí a jejich vzájemné interakce.

Jedinečnost a neopakovatelnost momentů prožitých v krajině v dílech vytváří jejich hluboký obsah, který vyžaduje meditativní přístup při vnímání. Vždy nás zastihne v jiném rozpoložení, v jiné náladě a tím v nás vzbuzuje různé emoce i klade jiné otázky.
Racionalita a řád formy je důsledek hloubky a duchovnosti obsahu.
Prosíme, dotýkejte se, poslouchejte a zkoumejte.

Výstava vznikla s podporou studentského grantového programu v rámci specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Fakulty umění a designu.

Relativní hranice / Spirit
Termín: 9. 11. až 23. 11. 2018
Vernisáž 8. 11. 2018 v 17.00
Umělkyně: Iva Kolorenčová, Lada Semecká, Markéta Váradiová
Kurátorky: Tereza Nováková, Romana Veselá

Galerie N
Jehlářská 14/520
466 01 Jablonec nad Nisou
Otevřeno: Út—Pá 13—17 hod
tel.: +420 485 354 447
e-mail: galerie.n@tul.cz
www.ft.tul.cz/depart/kde

Zdroj: Galerie N (Zdena Hájková)

Předchozí článekVýhra Vlků k narozeninám samostatného Československého státu
Další článekPoctu hejtmana obdrželo osm osobností kraje, jedna z cen byla udělena in memoriam