Partnerství kraje a univerzity umožní vznik podnikatelského inkubátoru

42

Ještě výrazněji chce Liberecký kraj podporovat začínající firmy a start jejich podnikání. Přispět k tomu má podnikatelský inkubátor. Klíčová je při tom spolupráce s Technickou univerzitou v Liberci. Hejtman Libereckého kraje Martin Půta a rektor technické univerzity prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs dnes podepsali Smlouvu o spolupráci při realizaci projektu Inovačního centra – podnikatelského inkubátoru Libereckého kraje (IC-PILK). Významná regionální instituce by měla vzniknout v jedné z hal bývalého Výzkumného ústavu textilních strojů, kde byla symbolicky smlouva podepsána.

Jejím uzavřením se obě strany zavázaly ke dlouhodobé spolupráci, která spočívá ve vytváření podmínek pro výzkum, vývoj, inovace a přenos jejich výsledků do praxe přispívající k posilování konkurenceschopnosti regionu. Liberecký kraj a Technická univerzita v Liberci se budou na projektu vybudování a provozu inovačního centra společně aktivně podílet.

„Vážím si spolupráce s Technickou univerzitou v Liberci. S podporou firem má dlouholeté zkušenosti a zároveň studenti jejích fakult mají v řadě případů velký potenciál stát se v budoucnu možnými uživateli služeb, které bude inkubátor poskytovat. Z těchto důvodů je partnerství v tomto směru opravdu důležité. Věřím, že díky společnému úsilí v našem průmyslovém regionu vzniknou nové inovační firmy a nové výrobky s vyšší přidanou hodnotou,“ uvedl při příležitosti podpisu smlouvy hejtman Martin Půta.

Liberecký kraj připraví a v případě úspěšné žádosti o dotaci vznikne inovační centrum v prostorách bývalých dílen Výzkumného ústavu textilních strojů, které bezprostředně navazují na sídlo kraje. Za tímto účelem i objekt v roce 2015 zakoupil. V minulém roce záměr vzniku podnikatelského inkubátoru schválili krajští radní. Rovněž vytvoří síť subjektů a jednotlivých odborníků, kteří se budou na realizaci podílet.

„Inspirovali jsme se jak v zahraničí, tak v České republice. V minulosti jsme navštívili technologické centrum Communitech v kanadském Waterloo, Jihomoravské inovační centrum, Technologické centrum ve Zlíně a nyní plánujeme cestu do Drážďan, abychom se při výstavbě a provozu podnikatelského inkubátoru vyvarovali případným rizikům,“ dodává hejtman.

Podnikatelský inkubátor podporují i podnikatelé a firmy z Libereckého kraje, které jsou připraveny se podílet na jeho vzniku především svými zkušenostmi z fungování obdobných projektů. Hejtman Martin Půta projekt včera představil členům ekonomické rady.

„Těší nás podpora podnikání deklarovaná panem hejtmanem Půtou při posledním zasedání ekonomické rady. Přes deklarovanou vysokou míru skepse spojenou s praktickými zkušenostmi z obdobných projektů v České republice jsme se rozhodli tento projekt podpořit a aktivně přispět k rozvoji libereckých začínajících firem. Věříme také, že pomůžeme nadefinovat reálně dosažitelné parametry úspěchu tohoto projektu, abychom spolu s dalšími zapojenými mohli v budoucnu lépe měřit smysluplnost této nemalé krajské investice,“ dodal Miroslav Jarolím, řídící partner JABLOTRON GROUP a.s.

Než inovační centrum vznikne, bude Liberecký kraj pracovat na aktivitách, které podporují vznik start-up firem v tzv. virtuálním inkubátoru. Bude se snažit rozvíjet vybrané služby a podporu v oblasti IT, právního či daňového poradenství, pomoc s navazováním kontaktů, vyhledávání možných dotačních zdrojů apod., které mohou přispět ke vzniku a rozvoji nových podnikatelských aktivit a subjektů v regionu.

Téma zkvalitňování prostředí pro vzdělávání, výzkum a vývoj v Libereckém kraji je ohniskem zájmu Technické univerzity v Liberci, a proto jsme se s Libereckým krajem dohodli na vzájemné spolupráci v rámci inovačního centra. Z naší strany se bude jednat především o poradenství a podporu vzniku start-up firem. Také umožníme mladým firmám i kreativním jednotlivcům za dohodnutých podmínek využívat naše špičkově vybavené laboratoře a pokročilé technologie v majetku univerzity. Jsme připraveni zajistit konzultace o konkrétních problémech s našimi vědci i poskytnout odbornou pomoc při posuzování žádostí o vstup do inovačního centra,“ popisuje spolupráci na projektu prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs, rektor Technické univerzity v Liberci.

V současné chvíli se projekt inovačního centra nachází ve fázi přípravy projektové dokumentace k rekonstrukci budovy D (bývalých prostor VÚTS a.s.), studie proveditelnosti a projektové žádosti do příslušné výzvy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Zdroj: KÚLK

Předchozí článekPřírodě pomáhají studenti, hasiči i sportovci
Další článekKraj chce mít svůj centrální depozitář, vytipovaný pozemek už má