Odbor školství rekapituluje uplynulé měsíce

62
Potravinová pomoc dětem

Schválené školské projekty za půl miliardy korun, potravinová pomoc ve formě obědů, opravy a úpravy školních budov v řádech milionů, ale i rozšiřující se stipendijní programy. To je stručné shrnutí práce odboru školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti Krajského úřadu Libereckého kraje.

„Od prosince minulého roku do konce letošních letních prázdnin se nám opravdu povedlo vše, do čeho jsme se pustili. Například dva měsíce prázdnin postačily k provedení naplánovaných oprav za 33 milionů ve školách ve Frýdlantu, Semilech, Liberci a Jablonci nad Nisou,“ říká Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro školství. „Schváleny byly všechny projekty center odborného vzdělávání na školách v hodnotě necelé půl miliardy korun. Znamená to, že všechny budou v příštích měsících postupně realizovány,“ doplňuje výčet úspěchů náměstek Tulpa.

Odbor školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti se také zapojil do projektu „Školy bez bariér“ a za necelých 80 milionů korun stavebně upravil některé školní budovy tak, aby byly bez obtíží přístupné pro hendikepované žáky. Další pomocný program, do kterého je odbor školství zapojen již potřetí, je „Potravinová pomoc dětem“ ze sociálně slabých rodin. Celkem kraj letos pomáhá šesti stům dětem a žákům ve věku od tří do patnácti let, které vyrůstají v sociálně slabých rodinách. Minulý rok byl jejich počet o půlku nižší.

„Přišli jsme i s novou věcí, kterou byl relaxační pobyt osiřelých dětí z ukrajinské Vinnytské oblasti a materiální pomoc českému vyučování v Mikolajevce na Ukrajině, kde žije česká menšina holenderských Čechů,“ představuje nové počiny odboru Petr Tulpa, náměstek hejtmana.

Školskému odboru se podařilo snížit počet nevyužitých ubytovacích kapacit v Zeyerově ulici a dokončit kompletní rekonstrukci již existujícího domova mládeže v Truhlářské ulici v Liberci. „To byl opravdu důležitý krok a z hlediska financí byl jedním z náročnějších,“ říká Tulpa a dodává: „naproti tomu jsme ušetřili díky omezení činnosti ztrátového Centra vzdělanosti Libereckého kraje a jeho vystěhování z budovy v liberecké Masarykově ulici“.

Podle slov náměstka Petra Tulpy „odbor školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti dobře zvládl nově pojatou koordinaci přijímacího řízení, ale i mnoho dalších rutinních finančních i materiálních operací včetně průběžných oprav a rekonstrukcí, které na veřejnosti nejsou vidět“.

Liberecký kraj, resp. odbor školství, patří mezi ty, které aktivně komunikují s místními firmami a podnikateli. Důležitost propojení kraje, škol a zaměstnavatelů dala vzniknout neustále se rozšiřující nabídce stipendijních programů na podporu žáků v oborech, které trh práce potřebuje.

Mezi další pozitiva uplynulých dní v oblasti školství patřilo i celorepublikové zvýšení platů. „Jsem spokojen s navýšením platů nepedagogických pracovníků a také s tím, že kraj znovu po letech upravil v některých ukazatelích platy ředitelům škol, kteří si tento posun zaslouží. Kromě vedení školy mají také odpovědnost za majetky a areály patřící ke škole a zodpovídají za jejich stav,“ vysvětluje náměstek Petr Tulpa.

Oblast vzdělávání v Libereckém kraji má vedle pozitiv i svou stinnou stránku. „Jako největší současný problém vidím speciální pedagogická centra, která v kraji nemáme dobře rozmístěna, dostupnost pro občany tak není dobrá a hlavně nám chybí odborníci ve specializovaných diagnostických oborech. I nadále platí, že nejsme dobře připravení na společné vzdělávání dětí bez a s handicapem, zvláště v oblasti práce s dětmi s poruchami autistického spektra. Zatím nejsme a nemůžeme být pružní v zajištění asistentů, kteří jsou ve třídách nezbytní,“ objasňuje Petr Tulpa, náměstek rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti. Peníze na asistenty lze dostat do rozpočtu pouze tehdy, jeli asistent s žákem již od samého začátku školního roku. Pokud učitelé či rodiče až v průběhu školního roku zjistí, že pomoc asistenta by byla vhodná, dle platných nařízení není možné dodatečně peníze do rozpočtu jakkoli přidat.

Radního Petra Tulpu trápí také nízké počty žáků na školách. I když se pokles počtu žáků v prvních ročnících zastavil, tak se ani nijak výrazně nezvýšil. „Máme potíž s „malými“ školami s malým počtem žáků. Normativní financování nám neumožňuje jiný než pasivní přístup. Snad se situace změní jiným typem financování regionálního školství, který chce ministerstvo školství uplatnit od 1. ledna 2019,“ doufá Tulpa a přidává poslední bolístku školství v kraji: „Nemám radost z toho, že pedagogické sbory na několika školách netáhnou za jeden provaz a tím se objevují k řešení problémy, které dříve na školách buď neexistovaly anebo si je ředitelé řešili ve shodě s většinou na škole.“

Zdroj: KÚLK (TZ Andrea Fulková)

Stavební úpravy
Předchozí článekČínská delegace obdivovala liberecký dům pro seniory
Další článekDům kultury bude v pondělí 2. října patřit seniorům