Obnova Loveckého zámečku v České Lípě bude pokračovat

76

Na obnovu českolipského Červeného domu půjdou z krajského rozpočtu další peníze. Přes jeden a půl milionu korun dostane na třetí etapu díky vyšším daňovým příjmům.

„Červený dům společně s Vodním hradem Lipý, kde se odehrává řada kulturních akcí, tvoří komplex s výjimečnou atmosférou. Jeho obnova je jednou z priorit Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě,“ říká Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje. Libereckému kraji se podařilo z dělení vyšších daňových příjmů vyčlenit 1 550 000 Kč na plánovanou III. etapu obnovy Červeného domu v České Lípě.

Červený dům je bývalý renesanční letohrádek, který byl postaven v zámecké zahradě v blízkosti tzv. Vodního hradu.  Objekt je využíván jako detašované pracoviště Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, p. o. Červený dům slouží především pro odbornou a sbírkovou činnost Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, které je příspěvkovou organizací Libereckého kraje. Jsou zde specializované konzervátorské dílny muzea a depozitáře, arkáda v patře je příležitostně zpřístupněna veřejnosti.

V rámci III. etapy dojde k opravě a zajištění nejvíce poškozeného kamenného pilíře v přízemí jižní strany objektu, očištění a opravě kamenných sloupů a pilířů na jižní straně objektu a kamenného ostění oken a dveří. Bude opraveno vnější schodiště a komínová tělesa a další. Peníze budou využity i na zpracování podrobného restaurátorského průzkumu omítek arkád v přízemí a 1. patře

„Práce započnou v roce 2019 dle výše přidělených finančních prostředků. Třetí etapa bude, dle mého odhadu, trvat minimálně dva až tři roky. Bude záležet hodně na zájmu specializovaných firem přihlásit se do výběrových řízení a jejich kapacitních a časových možnostech,“ poznamenal Zdeněk Vitáček, ředitel a zoolog Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě.

Zdroj: KÚLK (TZ Lenka Klimentová)

Předchozí článekDalší úseky krajských silnic se dočkají nových povrchů
Další článekLiberecký kraj vyhlašuje anketu „Osobnost Libereckého kraje v myslivosti 2019“