Obědy pro děti z rodin v hmotné nouzi míří do škol již počtvrté

40

Od září Liberecký kraj spustí projekt „Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji“. Již počtvrté tak kraj umožní na 62 školách zajistit stravování dětem ze sociálně a ekonomicky slabých rodin. Finanční prostředky poskytuje z Operačního programu Potravinová a materiální pomoc ministerstvo práce a sociálních věcí.

Podle odhadů ze zapojených škol po celý školní rok 2018/2019 projekt umožní podpořit až 1.288 dětí. Celkové náklady činí 7.116.135,60 korun, přičemž s výjimkou 5 %, které obdrží školy na nezbytnou administrativu, se jedná o náklady na úhradu stravného. Z předchozího projektu v loňském roce dále pokračuje 56 škol a nově se zapojilo pět škol a jedno zařízení školního stravování.

„Nejenomže tím zajistíme dostupné a kvalitní stravování ve školních jídelnách, ale – jak se potvrzuje z praxe – také to má pozitivní přínos na zapojení dětí do vzdělávání i do kolektivu svých vrstevníků,“ dodává k projektu Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

Do projektu se nově promítá i situace na trhu práce. S ohledem na velmi nízkou míru nezaměstnanosti se počet osob nacházejících se v hmotné nouzi snižuje, tudíž klesá i počet dětí těchto rodičů, pro něž je potravinová pomoc určena.

Poznámka: Vzhledem k tomu, že se projekt dotýká sociálně citlivé oblasti, je publicita projektu pravidly Evropské komise omezena téměř na minimum, což znamená, že nemá docházet ke zveřejňování názvů zapojených škol a školských zařízení a dalších podrobností. Byli bychom rádi, kdyby byla tato pravidla respektována, neboť v opačném případě by mohlo dojít k ohrožení financování celého projektu.

Zdroj: KÚLK (TZ Filip Trdla)

Předchozí článekKraj podpoří obnovu odbavovacích zařízení ve veřejné dopravě
Další článekNejlepším výrobkem roku Libereckého kraje se stal Med s bílým pepřem