Nová ovocná alej ve Zdislavě je již vysazena

97

Liberecký kraj zaplatil bezmála 364 tis. korun za výsadbu a následnou péči o stromořadí podél silnice III/27242 v obci Zdislava. Nyní celkem 178 ovocných stromů lemuje již v minulém roce zrekonstruovanou komunikaci. Svůj strom si zasadil i hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Projekt nové aleje bylo možno realizovat a úspěšně dokončit díky spolupráci obce a kraje. Obec Zdislava nechala na projekt výsadby aleje podél silnice vedoucí ze Zdislavy směrem na Křižany zpracovat projektovou dokumentaci. Rada Libereckého kraje projekt schválila a kraj vyčlenil finance ve výši 304.811 korun za provedení výsadby a 49.537 korun na následnou dvouletou péči.

„Alej je opravdu krásná a nebývale dlouhá. Za pár let, až stromy povyrostou, budou kolemjdoucím zpříjemňovat nejen jejich cestu, ale budou dávat místním i své plody,“ říká hejtman Půta, který v chladném počasí vysadil několik hrušní. Pod dozorem a za pomoci Aleny Hlídkové, ředitelky Suchopýra, který je zhotovitelem prací, vysadili další hrušně i starostové obce Zdislava – Zdeněk Fetr a obce Křižany – Václav Honsejk.

„Liberecký kraj se již před dvěma lety zaměřil na péči o aleje, jejich obnovu i novou výsadbu. Stromořadí je opravdu důležitý krajinný prvek, který se mimo jiné zapisuje do každodenního života a paměti několika lidských generací,“ vysvětluje hejtman a dodává, že kromě zakládání nových alejí je ale nutná a stejně důležitá i následná péče o ně.

Výsadbu a dvouletou údržbu 124 slivoní a 54 hrušní podél komunikace III/27242 v obci Zdislava zajistil Suchopýr o.p.s., Oldřichov v Hájích. Zpracovatelem projektové dokumentace byla Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Výsadba aleje Zdislava je v souladu s Koncepcí ochrany přírody a krajiny Libereckého kraje.

Zdroj: KÚLK

Předchozí článekČeským rájem po opravených silnicích
Další článekPrysk, vítěz Vesnice roku Libereckého kraje, má opravenou silnici