Nominovat nejlepší Památku roku 2018 Libereckého kraje mohou zájemci do konce dubna

46
Papírna v Hamru na Jezeře

Už jen do 30. dubna mohou lidé nominovat stavby do soutěže Památka roku 2018 Libereckého kraje. Cílem klání, které Liberecký kraj pořádá poprvé, je ocenit nejlepší obnovu nemovité kulturní památky.

Podmínkou účasti v soutěži je dokončení obnovy nemovité kulturní památky v kalendářním roce nebo etapě obnovy a zároveň musí být dodržen minimální vlastní podíl vlastníka na obnově ve výši 50.000 korun.

„Touto soutěží chceme ukázat příklady kvalitních obnov památek v našem kraji. Vážím si všech, kteří se do rekonstrukce památky pustí. I když je památka v soukromých rukou, zachraňují ji pro nás všechny. Často není snadné vyhovět opodstatněným požadavkům památkářů, ale řada zdařilých rekonstrukcí ukazuje, že výsledky stojí za to úsilí,“ uvedla Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Zájemci mohou přihlásit jednotlivé památky do soutěže e-mailem, a to prostřednictvím formuláře, který je společně s podrobnými pravidly k dispozici na internetových stránkách https://kultura.kraj-lbc.cz/page412/Souteze.

Vítězná památka bude opatřena trvalou pamětní deskou a jejího vlastníka čeká finanční odměna ve výši 50.000 korun.

O nejlepší památce rozhodne odborná porota, ve které zasednou odborníci zabývající se památkovou péčí. Hodnotit budou kvalitu projektu obnovy a jeho citlivost vůči kulturní památce a provedení obnovy. Zaměří se na kvalitu stavebních prací, šetrnost postupu obnovy nebo provedení odborných prací, jako je restaurátorství, archeologie či výtvarné ztvárnění. V rámci hodnocení bude také zohledněna záchrana památky z havarijního stavu, který nezpůsobil vlastník dlouhodobým nezájmem.

Zdroj: KÚLK (TZ Filip Trdla)

Ilustrační foto: kraj-lbc.cz

Předchozí článekPozvánka na výstavu do G3P
Další článekDo olympiády dětí a mládeže zbývá 74 dnů