Noc kostelů nabídne pohled do sakrálních perel Libereckého kraje

88
kostel Krista Spasitele Frýdlant

Na jubilejní Noc kostelů se mohou návštěvníci těšit v pátek 25. května 2018. Pro Noc kostelů 2018 byl zvolen verš z Bible, ze Starého zákona: „Zůstávali přes noc v okolí Božího domu…“. Jde o citaci z 27. verše 9. kapitoly První knihy Paralipomenon (Český studijní překlad z roku 2009). Každý kostel, kaple či sborová modlitebna je něčím zvláštní. Dalo by se tvrdit, že je to jedna kulturní perla vedle druhé. Lidé se mohou do svatostánků při této akci podívat letos již po desáté.

 „I když je česká společnost považována za víceméně ateistickou, mnoho z nás vyhledává kostel či modlitebnu jako místo pro zklidnění, urovnání myšlenek, místo, kde můžeme být sami se sebou. Kostely však také mívají zajímavou historii, na jejich výzdobě se podíleli významní architekti, stavitelé a umělci té které doby. Jejich základní funkce, tedy funkce místa pro setkání člověka s Bohem, je v současnosti v řadě případů rozšířena o kulturní funkci, kdy se v nich pořádají koncerty a nejrůznější setkání,“ zve na Noc kostelů Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Liberecký kraj navázal užší spolupráci s farnostmi Litoměřické diecéze na konci loňského roku, kdy uspořádal setkání s faráři a zástupci Litoměřické diecéze. Z dotačního programu, určeného na obnovu a rekonstrukce památek v Libereckém kraji podporuje kraj také rekonstrukce kostelů a kaplí. Farnosti uspěly v minulých letech výrazně s žádostmi o dotace, které jsou v objemu až 300 tisíc korun na jednu akci. „Podporujeme také větší rekonstrukce, v současné době například probíhá oprava Kaple sv. Jana Nepomuckého ve Sloupu a v letošním roce jsme podpořili financování nové střechy v kostele sv. Jana Křtitele ve Zdislavě,“ doplňuje Květa Vinklátová.

První noc kostelů se v České republice se uskutečnila v roce 2009 a od té doby je možné navštívit kostely a modlitebny a poznat jejich kulturní hodnotu a setkat se s křesťanstvím prostřednictvím hudby, umění, či jiného zážitku. „Jindy sakrální prostory uzamčené a snad i obestřené tajemstvím se otevírají a zpřístupňují. Ve vhodné chvíli a na vhodném místě otevřeného chrámu si můžete uvědomit krom jiného i to, že křesťanství a hodnoty, které opatruje a nenásilně nabízí, nejsou odbytou záležitostí k zasunutí do minulosti. Naši předkové kostely nestavěli jako památníky a muzea, ale byla to pro ně místa, kde čerpali nové síly k životu,“ řekl ve svém pozdravu k letošnímu ročníku Noci kostelů biskup Jan Baxant.

V rámci letošního ročníku mohou zájemci navštívit 1397 kostelů a modliteben. Jen v Libereckém kraji se přihlásilo celkem 61 kostelů. Jako zajímavost lze uvést kostel v Žibřidicích u Liberce, který je běžně nepřístupný a bude veřejnosti otevřen poprvé po šedesáti letech. Přehledným průvodcem po zapojených objektech jsou návštěvníkům webové stránky Noci kostelů (www.nockostelu.cz), které mají v letošním roce zcela novou responzivní podobu.

Bílý Kostel nad Nisou, kostel sv. Mikuláše

Bozkov, kostel Navštívení Panny Marie

Brenná (Zákupy), kostel sv. Jana Křtitele

Česká Lípa, kostel Mistra Jana Husa

Po celý večer               Výstava obrazů Pavla Macáka „Krajina mého života“

17.00-18.00 h             Podvečer varhanní hudby a poezie
(Na vzácných Jehmlichových varhanách představí svůj program českolipská umělkyně Eva Navrátilová, a přednesem poetického slova pořad doplní manželé Truncovi.)

17.05-18.30 h             Varhanní koncert (Eva Navrátilová)

17.30-18.30 h             Poetické texty ke slyšené hudbě přednesou manželé Truncovi

18.30-19.00 h             Chvíle ztišení, kdy v tichu kostela si může každý zapálit svíčku přání, vzpomínek a díků a meditovat

Desná, kostel Nanebevstoupení Páně

Dubnice, kostel Narození Panny Marie

16.00-16.30 h             Hudební vystoupení skupiny Unknown Band z Jablonného v Podještědí

16.00-18.00 h             Výstava prací dětí ze ZŠ a MŠ Dubnice

16.00-18.00 h             Výstava historických fotografií

17.00-18.00 h             Hudební vystoupení – kytara a flétna

Frýdlant v Čechách, kostel Krista Spasitele

15.00-16.00 h             Prohlídka kostela, dětská výtvarná dílnička

16.00-17.00 h             Pásmo vyprávění a fotografií

                                    „Pouť do Kostnice k 600. výročí upálení Mistra Jana Husa“ (jáhen Vítězslav Lorenovicz)

18.00 h                        Několik slov o kostele Krista Spasitele (jáhenka Martina Tomčíková)

18.10 h                        Hudební vystoupení žáků Základní umělecké školy ve Frýdlantu v Čechách

Závěr večera –  modlitba a požehnání

Harrachov, kostel sv. Václava

18.00-18.10 h             Rozsviťme Noc  – Zahájení Noci kostelů rozsvícením svíček

18.10-19.30 h             Harrachovské concertino pestrý program žáků hudebního a tanečního oboru ZUŠ

19.30-20.00 h             Když se Slovo stalo tělem. Vyprávění o Ježíšově době z pohledu římského vojáka a židovské ženy.

20.00-20.30 h                         Texty mého srdce – Čtení textů proložené zpěvem mezzosopranistky Ivany Housové

20.30-20.45 h                         Písně mého srdce –  Společné zpíváni při svíčkách

20.45-21.00 h                         Ticho při svíčkách – Možnost pro ztišení a modlitbu 

Hejnice, chrám Navštívení Panny Marie

21.30-23.00 h             Setkání s historikem dr. Milanem Svobodou a hejnickým farářem P. Pavlem Andršem

20.00-21.30 h             Moderované setkání v knihovně kláštera Hejnice s P. Antonínem Kejdanou OFM, ve kterém připomene dějiny zdejšího konventu i jeho osobnosti.

Horní Libchava, kostel sv. Jakuba Většího

20.00 h                        Koncert Jarda Svoboda – Traband

Horní Řasnice, kostel Neposkvrněného početí P. Marie

17.30-17.55 h             Zapalme svíčku za naše drahé

18.00-18.15 h                         Zahájení – P. Šimon Hamza

18.15-19.00 h             Přednáška „Kostel a čas: církev a historie v Horní Řasnici“ (PhDr. Milan Svoboda, TUL Liberec)

20.00-21.00 h             Koncert klasické hudby (umělci z divadla F. X. Šaldy)

22.00-23.30 h             Hudební a poetické setkání (Muzikanti a básníci, buďte vítáni – hudba a zpěv na kůru)

23.30-23.55 h             Ztišení

Hrádek nad Nisou, Chrám Pokoje

Hrádek nad Nisou, kostel sv. Bartoloměje

Chrastava, kostel sv. Vavřince

Jablonec nad Nisou, kostel dr. Karla Farského

Po celý večer               Otevřený kostel s průvodcem

„Pošta do nebe“ (možnost zapálit svíčku jako poděkování, vzpomínku)

18.00-21.00 h             Prostor podmalován varhanní hudbou

21.00-22.00 h             Zpěvy a modlitby z Taizé, ztišení a zpěv při svíčkách

22.30-24.00 h             Prostor ticha pro rozjímání a modlitbu

Jablonec nad Nisou, kostel sv. Anny

8.00-11.00 h               Pojďte s námi do kostela
(komentované prohlídky pro třídní kolektivy, nutná rezervace na tel. čísle
775 585 047)

18.00-23.00 h             Vstupte do Božího domu
(kostel volně přístupný k prohlídce či ztišení a tiché meditaci)

19.00-19.45 h             Komentovaná prohlídka

20.30-21.00 h             Večerní poezie s Matějem Hájkem

22.20-22.50 h             Varhanní půlhodinka s P. Tomešem

Jablonec nad Nisou, kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

17.00-17.45 h             Úvodní bohoslužba

18.00-18.45 h             Hudební pozvánka ze schodů
(hudební vystoupení písničkářů na prostranství u jižního bočního vchodu – po pravé straně kostela)

18.00-22.00 h             Podívej se zblízka (přístupný kůr s varhanami), místo pro ticho (kostel otevřen pro zájemce o individuální prohlídku, ztišení, meditaci)

Jablonec nad Nisou, kostel Povýšení sv. Kříže

18.30-21.30 h             Otevřený kostel

20.00 h                        Komentovaná prohlídka nově zrestaurovaného secesního interiéru (po 2 roky byl kostel z důvodu oprav nepřístupný)

Jablonné v Podještědí, bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy

16.00 h                        Středověká zahrada pro děti

18.00 h                        Mše svatá v bazilice

20.30 h                        Bazilika tančí – vystoupení Patyšpičky

19.00 h, 21.00 h, 22.00 h        Komentované prohlídky

Jenišovice, Sbor Krále Jiřího z Poděbrad

Jezvé (Stružnice), kostel sv. Vavřince

18.00-18.05 h             Zvonění

18.05-18.15 h             Přivítání duchovním správcem P. Stanislavem Přibylem

18.15-19.00 h             Komentovaná prohlídka kostela (provází Mgr. J. Kurešová z NPÚ Liberec)

19.00-20.15 h             Michna: Loutna česká (Koncert souboru Ensemble Inégal s průvodním slovem muzikologa P. Daňka. Pod záštitou Ing. J. Volfové, náměstkyně hejtmana Libereckého kraje)

20.15-20.45 h             Dobroty z kuchyní našich farnic

20.45-21.30 h             sv. Vavřinec – mučedník charity (povídání o patronovi kostela)

21.30-22.15 h             Mariánská úcta v dnešní době (hovoří K. Bendová, manželka zemřelého disidenta a politika V. Bendy)

22.15-22.45 h             Noční život v kostelech (povídání o netopýrech s D. Horáčkem)

22.45-23.00 h             Závěrečná modlitba

Kamenický Šenov, kostel Narození sv. Jana Křtitele

18.00-22.00 h             „300 svíček k narozeninám“- náš kostel letos slaví 300 let

                               Barokní preludia a improvizace mistra varhaníka

Pár slov o oslavenci (komentované prohlídky kostela i kostelní věže)

Na jednu noc architektem aneb vyrob si svůj kostelík (výtvarné dílny)

Barokní kostel v Šenově, barokní Šenov v kostele (výstava dětských prací)

Budiž světlo (netradiční osvětlení interiéru i exteriéru kostela)

Kořenov-Polubný, kostel Narození sv. Jana Křtitele

17.55-18.00 h             Začátek Noci kostelů vyzváněním zvonu

18.00-18.45 h                         Koncert skupiny SATORI z Poniklé

19.00-19.45 h             Mše svatá

20.00-20.15 h             Vernisáž výtvarných prací žáků ZŠ Kořenov a vyhlášení vítězů dětské soutěže

20.15-23.00 h             Naučná stezka kostelem

20.15-21.30 h             Program pro děti

20.15-23.00 h             Komentovaná prohlídka liturgických předmětů

20.15-22.00 h             Ochutnávka mešních vín

22.00-23.00 h             Ztišení, možnost zapálení svíčky za zemřelé

23.00-23.00 h            Zakončení Noci kostelů

Liberec, kostel Nalezení sv. Kříže

18.00-19.00 h             Hudbou Bohu blíž (vystoupení žáků ZUŠ Frýdlantská)

18.00-23.45 h             Brány zahrady dokořán (možnost prohlídky zahrady s křížovou cestou a morovým sloupem)

19.00-19.30 h             Na skok do historie (moderovaná prohlídka kostela)

19.30-20.00 h             Dovedně sáhněte do strun (vystoupení Komorního orchestru ZUŠ Jabloňová)

20.15-20.45 h             Srdce lidská hudbou spojená (vystoupení ženského komorního sboru CANTEMUS)

20.50-21.20 h             Na skok do historie II. (moderovaná prohlídka kostela)

21.20-22.20 h             Krása varhan (varhanní koncert s následným výkladem a praktickými ukázkami hraní)

22.30-23.20 h             Liturgický letokruh (stará vokální polyfonie v proměnách liturgického roku v provedení souboru I Dilettanti, pod vedením Č. Svobody)

23.30-23.55 h             Má ústa Tě, Pane, chválí (kytarové pásmo chval s četbou žalmů)

Liberec, kostel sv. Antonína Velikého

18.00-18.45 h             Mše svatá

19.00-19.40 h             Tajemství kostela (kvíz nejen pro školou povinné)

19.00-23.45 h             Z ptačí perspektivy (prohlídka kostelní věže)

19.00-22.00 h             Boží dům – Boží hrad (výtvarné tvoření nejen pro děti)

19.00-23.55 h             Zrcadlení duše (náhled do křesťanské poezie)

19.00-23.45 h             Ochutnávka mešních vín (prodej klášterních produktů s možností ochutnávky v prostorách fary arciděkanství)

19.40-20.10 h             Na skok do historie (moderovaná prohlídka kostela)

20.15-20.50 h             Národy země Pána svého chválí (vystoupení dětského pěveckého sboru CAROLA ze ZUŠ Jabloňová)

21.00-21.45 h             Ze srdce hrejte Pánu! (vystoupení Komorního orchestru ZUŠ Jabloňová)

22.00-22.30 h             Poklady minulosti (unikátní výstava ostatků svatých křesťanského starověku)

22.30-23.00 h             Zpívejte Hospodinu (ukázky gregoriánského chorálu)

23.00-23.40 h             Královský nástroj zblízka (povídání u varhan s hudebními ukázkami)

23.45-23.55 h             Závěrečná modlitba

Liberec, modlitebna Bratrské jednoty baptistů

19.00-20.00 h             Koncert pěveckého sboru MAJÁK (duchovní písně v úpravách pro všechny generace)

Liberec, modlitebna Českobratrské církve evangelické

17.30-18.00 h             Prezentace k 100. výročí evangelické církve

18.00-19.00 h             Program pro děti na farní zahradě (příběh vyvedení z Egypta pro děti s úkoly a soutěžemi – kolem fary)

18.00-18.30 h             Přestávka, občerstvení, možnost rozhovoru

18.00-20.00 h             Výstup na střechu, prohlídka fary, razítka

18.30-19.00 h             Koncert pěveckého sboru

19.00-19.30 h             Přestávka, občerstvení, možnost rozhovoru

19.30-20.00 h             Prezentace k 100. výročí evangelické církve (pokračování – vzpomínky a prameny)

20.00-20.20 h             Zakončení písní a modlitbou

Liberec-Hanychov, kostel sv. Bonifáce

17.00-23.00 h             Možnost mimo dobu koncertu vystoupit na věž, výstava o zvonech, výstava – okenní vitráže, soutěž pro děti, na vyžádání informace o historii kostela, ochutnávka mešního vína

19.00 h                        Koncert klasické hudby

22.00 h                        Varhanní hudba

23.00 h                        Zakončení

Liberec-Perštýn, Červený kostel

Liberec-Rochlice, kostel sv. Jana Křtitele

18.00-19.15 h             Chrámový prostor hrou (zábavné aktivity pro děti)

Liberec-Ruprechtice, kostel sv. Antonína Paduánského

18.00-18.45 h             Stůl pro mě prostíráš… (mše sv. doprovázená rytmickými písněmi Scholy od 3A)

18.50-19.30 h             Ruprechtický kostel otevřený všem (komentovaná prohlídka kostela, seznámení s historií, možnost vstupu na věž a prohlídka klenby kostela)

19.00-23.30 h             Možnost rozhovoru a modlitby za Váš konkrétní úmysl a požehnání pro Vás

19.00-21.00 h             Výtvarné dílny (program se koná na faře)

19.00-23.00 h             Farní kavárna (program se koná na faře, přijďte se občerstvit)

19.30-20.00 h             Máme srdce plné chvály, zazpíváme svému Králi (prohlídka kůru, varhan a krátká ukázka varhanní hudby)

20.00-20.30 h             Tančíme Ti pro radost (ukázka židovských tanců, možnost společně si vyzkoušet jednoduché tance)

20.30-21.00 h             Komentované ukázky gregoriánského chorálu

21.00-21.30 h             Znáte bratry františkány? (představení františkánského řádu, jehož členové spravují naši farnost)

21.30-22.00 h             Prohlídka nově vybudované kaple (Prohlídka kaple Stigmatizace sv. Františka v domě bratří františkánů. Kaple není běžně přístupná.)

22.00-23.00 h             Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím (ztišení za tónů vážné hudby)

23.00-23.30 h             Ticho a meditace

Liberec – Horní Suchá (Ostašov), kostel sv. Vojtěcha

Libštát. Kostel sv. Jiřího

Lomnice nad Popelkou, Husův sbor

18.00-18:30 h             Florén – skupina historických tanců historické tance doby Karla IV

18.30-19.00 h                         Vernisáž obrazů Zdeňka Jiřišty nejen krajiny Českého ráje

19.00-19.45 h             LEV-H-ART  – vystoupení folkové skupiny

20.00-22.00 h             Táborák na farní zahradě pouze za pěkného počasí, buřtíky a chléb k opékání možno zakoupit na místě, posezení s kytarou

Lomnice nad Popelkou, kostel sv. Mikuláše

21.00-22.30 h             Noční koncert – Účinkuje soubor Collegium musicum Český ráj: Klára Ptáčková – soprán, varhany, Eva Rajmová – soprán, cembalo, Šárka Trejbalová – alt, Pavel Šimůnek – tenor, Jan Šimůnek – bas, Marta Klapková a Eva Mikulová – housle, Alois Melich – violoncell

Mimoň, kostel sv. Petra a Pavla

Nová Ves u Chrastavy, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Nový Bor, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Nový Bor – Arnultovice, kostel sv. Ducha

20.00-22.00 h             Večer hudby a poezie zahájí naše zvony

20.05-21.00 h             Vokální hudba (Bach, Hassler, Charpentier, Dvořák, spirituály), společný zpěv, varhanní hudba (Bach, Pachelbel) a umělecké čtení (Velepíseň lásky)

21.00-21.30 h             Chvíle ztišení, kdy ve slabě osvětleném kostele si může každý zapálit svíčku přání, vzpomínek a díků a meditovat

Polevko, kostel Nejsvětější Trojice

Poniklá, kostel sv. Jakuba Staršího

Rychnov u Jablonce nad Nisou, kostel sv. Václava

Po celý večer               Možnost zapálit svíčku za naše blízké zemřelé

17.00 h                        Otevření kostela k prohlídce

18.00 h                        Koncert souboru Brass Jablonec

18.30 h                        Svatí v našem kostele (povídání o jejich životech, jaké jsou jejich atributy a koho jsou patrony)

19.00 h                        Moravské Madony (výběr poezie P. L. Kovala proložený Mariánskými písněmi)

19.30 h                        Chvíle pro ztišení

20.00 h                        Závěr – modlitba za rodiny, město a vlast, chorál „Svatý Václave“

Semily, kostel Umučení sv. Jana Křtitele

Semily, děkanský kostel sv. Petra a Pavla

Semily-Podmoklice, Sbor dr. Karla Farského

16.00 h                        Dětské odpoledne na zahradě ve spolupráci s Centrem pro rodinu M.E.D. o.s.

18.00 h                        Otevření Noci kostelů za zvuku zvonů

18.00 h                        Slavnostní otevření výstavy k 80. výročí položení základního kamene ke stavbě Sboru Dr. Karla Farského v Semilech s přednáškou Mgr. P. Šternové o architektonice a historii sboru

19.30-20.30 h             Varhanní koncert (O. Jelínková, zpěv; A. Bárta, varhany; J. Janský, housle)

20.30-20.45 h             Slovo farářky Lady Kocourkové

20.45-21.45 h             Modlitba z Taizé – Slavnost světla (Tradičně zazní zpěvy a modlitby z prostředí Chrámu Smíření křesťanské komunity v Taizé. V podání pěveckého sboru Jizeran.)

22.00-22.30 h             Ekumenická modlitba v děkanském kostele sv. Petra a Pavla

                                    Zakončení Noci kostelů za zvuku zvonů

Smržovka, kostel archanděla Michaela

19.15-22.30 h             Připraven je program naplněný hudbou, zpěvem poznáním a dobrým slovem.

19.15-19.30 h             Nechte zvon znít – rozezní se zvon našeho kostela (Rozezní se zvon našeho kostela sv. Archanděla Michaela. Zvoní se ručně několikrát do roka při slavnostních příležitostech.)

19.30-19.45 h             Varhanní hudba (na elektronické piano Vám zahraje varhanní hudbu Hans Lau)

19.45-20.00 h             Vítejte v našem kostele – přivítání

20.00-20.30 h             Koncert komorního dívčího pěveckého souboru Harmonia při ZUŠ Tanvald

20.30-21.00 h             Jak jsem potkal dobrou partu – svědectví nově pokřtěných

21.00-22.00 h             Džbán vody – Muzikál o dvou dějstvích. Pašijový a velikonoční příběh (autor Vavřinec Březina)

22.00-22.30 h             Seznámení s historií a současností kostela (Ing. K. Koňařík)

22.30-22.15 h             Závěrečná modlitba, přímluvy z lístečků od návštěvníků, slovo na cestu

Stráž pod Ralskem, kostel sv. Zikmunda

Světlá pod Ještědem, kostel sv. Mikuláše

Po celý večer               Možnost zapálit svíčku před oltářem, buď jako vzpomínku na naše blízké nebo poděkování či prosbu o odpuštění…tyto modlitby pak budou zahrnuty do společné modlitby ve 21.00 h.

16.30 h                        Když začne srdce tlouct (zahájení Noci kostelů 2018)

16.45 h                        Andělé kolem nás (program pro všechny děti s možností tvoření a soutěže o nejlepší tři obrázky andílků)

17.00 h                        Hlas ticha (tiché chvíle v kostele s možností tichého rozjímání a individuální prohlídkou kostela)

17.30 h                        Výklad o kostele sv. Mikuláše (prohlídka kostela, prohlídka kněžského a ministrantského oblečení, s výkladem k tomu i prohlídka liturgických předmětů, které používá kněz ke mši svaté)

18.30 h                        Ochutnávka mešních vín

19.30 h                       Koncert Krokova Kvarteta

21.00 h                        Prosím s tebou o modlitbu (společná modlitba za naší obec, za farníky, za každého z nás, za naše blízké i ty, kteří jsou již v nebeském ráji)

Tanvald–Šumburk nad Desnou, kostel sv. Františka z Assisi

18.00-20.00 h             Srdečné pozvání k návštěvě kostela

Tatobity, kostel sv. Vavřince

Turnov, modlitebna Církve adventistů sedmého dne

Turnov-Kadeřavec, kaple sv. Jana Nepomuckého (hrad Valdštejn)

19.00-22.00 h             Noc kostelů 2018 v kapli sv. Jana Nepomuckého na Valdštejně (setkání na místě, v němž se vzájemně prolíná duchovní, historický, romantický a kulturní rozměr. Připraven bude hudební program a netradiční prohlídka)

Velenice, kostel Nejsvětější Trojice

                                    Kostel bude z organizačních důvodů veřejnosti zpřístupněn v sobotu 26. května 2018.

10.30-11.30 h             Komentovaná prohlídka kostela, možnost rozhovorů s knězem

Volfartice, kostel sv. Petra a Pavla

18.00-18.45 h             Koncert vážné hudby (komorní kytarový orchestr paní Zdislavy z Lemberka pod vedením K. Suchánkové a hosté z kapely Protiproud zazpívají hudební ukázky od gregoriánského chorálu až po současnost)

18.45-19.30 h             Prohlídka kostela (povídání o historii s prohlídkou kostela a možností návštěvy běžně nepřístupných míst včetně půdy, věže i zvonu)

19.30-20.00 h             Varhany (komentovaná prohlídka varhan s hudebními ukázkami a nahlédnutím do útrob stroje)

20.00-21.00 h             Mýdlárna Koukol a občerstvení (komentovaná prohlídka farní mýdlárny s občerstvením na faře)

21.00-21.45 h             Rockový koncert (koncert křesťanské Kapely Protiproud a hostů)

21.45-22.00 h             Afterparty (ochutnávka mešního vína na faře s možností rozhovorů)

Vratislavice nad Nisou, kaple Vzkříšení

16.30-17.00 h             Modlitba růžence

17.00-17.45 h             Mše svatá

18.00-18.45h              Kdo najde poklad aneb chvilka pro Vás všechny s duší dítěte…    (krátká zamyšlení doprovázená hudebním programem dětí z farnosti)

19.00-19.50 h             Komentovaná prohlídka kaple

20.00-21.00 h             Liturgický letokruh (pěvecký soubor I Dilettanti z Prahy)

21.10-21.50 h             Varhanní concertino (ztišení v kapli za tónů varhan)

22.00-22.15 h                         Závěrečné modlitby (prosby za záležitosti, které jste svěřili přímluvným modlitbám a za naše město)

16.30-22.00 h                         Mimo konání jednotlivých programů příležitost k prohlídce kaple, osobnímu rozhovoru a předání Vašich záležitostí k přímluvným modlitbám (za nemocné, za rodiny, atd.), které proběhnou v rámci závěrečné modlitby v kapli Vzkříšení od 22.00 h.

Sál pod kaplí

18.00-21.00 h             Výtvarná dílnička pro děti

18.00-21.00 h                         Kavárna pod kaplí

Vratislavice nad Nisou, kostel Nejsvětější Trojice

16.00-22.00 h             Návštěva kostelní věže

18.00-19.00 h             Generace Gospel Choir (gospelové zpěvy pěveckého souboru)

19.30-19.45h              Pozdrav jaru (pěvecký sbor Zpívající Blechy při ZŠ Vratislavice)

19.55-20.25h               Večerníček v kostele (biblický příběh pro děti)

20.35-21.15 h             Co vidíme v kostele? (komentovaná prohlídka kostela)

21.20-21.50 h                         Gregoriánský chorál (komentované ukázky jedno i vícehlasého chorálu v podání vokální skupiny Choroš z Liberce)

18.00-22.00 h             Příležitost k osobnímu rozhovoru, modlitbě a předání Vašich záležitostí k přímluvným modlitbám (za nemocné, rodiny, za zemřelé, atd.). Modlitby se uskuteční v kapli Vzkříšení v 22.00h.

Zahrádky, kostel sv. Barbory

18.00-22.00 h             Komentovaná prohlídka kostela, hrobky, zvonice

18.00-18.05 h             Rozezní se zvony

18.10-18.30 h             Hudební vystoupení dětí farnosti

18.40-19.20 h                         Lukáš Tesař – řezbář, drobné výrobky a beseda

19.30-20.15 h             Mgr. Jan Hašek – varhany, klasická hudba

Zákupy, kostel sv. Fabiána a Šebestiána

18.00-18.05 h             Zvon sv. Filip z roku 1508 oznámí zahájení 6. NK v Zákupech, slovo na úvod

18.10-18.35 h             Zpíváme pro radost (pásmo písniček zazpívají děti ze zákupského Sborečku)

18.40-22.00 h             Individuální, nebo komentovaná prohlídka kostela, možnost duchovních rozhovorů s knězem

20.00-21.00 h             Objevujeme kouzlo varhanní hudby (vystoupení varhanice E. Navrátilové)

21.00-22.00 h             Individuální, nebo komentovaná prohlídka kostela, rozhovory s knězem, chvíle ztišení a zamyšlení, rozsvícení svíček

Zdislava, kostel sv. Jana Křtitele

18.00 h                        Koncert sboru Aurea Rosa Univerzity třetího věku a Komorního sboru PF při TU v Liberci pod  vedením Jany Konvalinkové

Železný Brod, kostel sv. Jakuba Staršího

15.00-17.00 h             Aktivity, soutěže, dílničky pro rodiny s dětmi

15.00-19.00 h             Prohlídka kostela, výstava obrazů na zahradě fary

17.00-18.30 h             Koncert Glass Gospelu (černošská hudba)

18.30-19.00 h             Povídání o historii kostela z kroniky

Žibřidice (Křižany), kostel sv. Šimona a Judy

18.00 h                        Program pro děti

20.00-21.00 h             Koncert pro Šimona a Judu (koncert sboru Laurentius z Dlouhého Mostu, na programu bude duchovní a klasická hudba, spirituály, rytmické písně, zpěvy z Taizé)

21.00-21.10 h             Modlitba za všechny přítomné na Noci kostelů, obyvatele Žibřidic a ty, kteří zde žili

Zcela první Noc kostelů (Lange Nacht der Kirchen) proběhla v roce 2005 ve Vídni. O rok dříve nechal jeden vídeňský kostelník večer během úklidu otevřený kostel, a náhle zjistil, že otevřené dveře a večerní atmosféra působí jako pozvání pro kolemjdoucí vstoupit. Během následujících let se akce spontánně rozšířila do celého Rakouska a v roce 2009 „překročila hranice“ do České republiky. „Tento první rok se zapojilo 25 kostelů v brněnské a 9 kostelů v plzeňské diecézi,“ doplnila Kristýna Solničková, koordinátorka Noci kostelů pro litoměřickou diecézi s tím, že i přes nepřízeň počasí bylo v Brně a okolí zaznamenáno 90 000 návštěvnických vstupů, a dalších 10 000 v Plzni.

O rok později se již do Noci kostelů postupně zapojily všechny české a moravské diecéze a 28. května 2010 proběhla první celorepubliková Noc kostelů. Díky přízni veřejnosti se pak dále rozrostla do dalších států – v roce 2011 na Slovensko, roku 2012 do Estonska (Kirikute Öö) a v roce 2016 také do Švýcarska.

Zdroj: KÚLK (TZ Lenka Klimentová)

bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy Jablonné v Podještědí
Předchozí článekDobrovolní hasiči v obcích zabezpečují často veškerý společenský život
Další článekVzhůru na Kristiánov!