Několik informací z dění v jablonecké nemocnici

141
Nemocnice Jablonec nad Nisou

Mamografie je nadále volbou číslo 1 v diagnostice nádorů prsů

Lékaři radiodiagnostického oddělení jablonecké nemocnice reagují na fámu, která se šíří po České republice a zaznamenali dotazy i od řady žen na to, že mamografie škodí. „Naopak tato fáma škodí ženám. Musím se proti ní ohradit,“ vyjádřil se lékař radiodiagnostického oddělení jablonecké nemocnice MUDr. Miloš Rejmont. V rámci velkého výzkumného projektu se mamografií zabývala skupina předních světových expertů, lékařů, epidemiologů, biostatiků, fyziků a pacientských organizací. Pozitiva mamografického screeningu jasně převyšují nad negativy.
„Momentálně není přesnější metoda v odhalování raných stadií rakovinného bujení. Např. mikrokalcifikace na malém okrsku žlázy, které mohou být projevem carcinoma in situ, rakoviny v počátku, diferencuji jen na snímcích, ne při ultrazvukovém vyšetření,“ zdůraznil význam mamografu Miloš Rejmont.
Ke konci listopadu loňského roku Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚBJ) zveřejnil tabulku, která srovnává dávku u jednotlivých vyšetření s dávkou záření, kterou dostáváme z přírodního pozadí. U mamografie se uvádí typická efektivní dávka 0,1 mSv, což odpovídá dávce, kterou každý z nás dostává za 15 dnů z přírodních zdrojů! Potvrdilo se, že mamografie je spojena s velmi nízkou dávkou záření a strach z ní není na místě.
V ČR každoročně onemocní rakovinou prsu 6 500 žen, z toho 1 600 případů končí úmrtím. Ve věkové kategorii 20-54 let zaujímá rakovina prsu dokonce první místo v příčinách úmrtí žen. Statistika ukazuje, že největší počet žen, které nechodí nejen na mamografii, ale ani k praktickému lékaři a ke gynekologovi, je kategorie mezi 50-54 lety.
„Na našem pracovišti jsme provedli v loňském roce na 150 biopsií a punkcí, odběrů tkáně či tekutiny z prsu na histologické a cytologické vyšetření. Většina nádorů byla diagnostikována právě pomocí mamografie,“ doplnil Miloš Rejmont.
Screening nádorů prsů probíhá v ČR již sedmnáctým rokem. Jeho zásluhou se zachytí 75 % nádorů v I. stadiu, tzn. nádory jsou malé, v časném stadiu. Relativní 5leté přežití je v těchto případech takřka 100%.
„Od 45 let je screeningové mamografické vyšetření jednou za dva roky plně hrazeno zdravotní pojišťovnou. U žen s rodinnou anamnézou je vhodné chodit pravidelně již od 40 let,“ doplnila Petra Hybnerová, tisková mluvčí nemocnice.
Potřebnou žádanku vystaví praktický lékař nebo gynekolog. Objednat se k vyšetření je možné v době mezi 7:00 a 15:00 na telefonních číslech: 483 345 854 nebo 483 345 866 nebo je možné využít objednávkového formuláře na webu nemocnice v sekci „mamografický screening“.
Co ještě ukazují statistiky? Nejvzornější z hlediska screeningu prsů jsou ženy v kraji Vysočina, kde jich chodí největší procento z ČR, předposlední místo patří ženám Libereckého kraje a poslední je Praha. Tato statistika není pro náš kraj lichotivá, spíše ostudná.
Závěrem: Mamografie zachraňuje životy a nadále zůstává nejvýznamnější metodou v diagnostice nádorů prsů. Proto choďte pravidelně na screeningové vyšetření.

Nemocnice pokračuje v modernizaci přístrojového vybavení

V plném proudu jsou realizovány dva projekty, které jsou spolufinancované Evropskou unií. Projekty s názvem Nemocnice Jablonec nad Nisou – Návazná péče I. a II. obdrží celkovou částku až 151 mil. Kč. Spoluúčast financování ze strany Evropské unie a státního rozpočtu pokryje 90 % způsobilých realizovaných výdajů, zbývajících 10% hradí nemocnice z vlastních zdrojů.
Prostředky v rámci projektu EU Návazná péče I. jsou využity na modernizaci přístrojů pro diagnostické a zobrazovací metody. Modernizována tak již byla magnetická rezonance, skiaskopický přístroj s C ramenem, skiaskopickoskiagrafický přístroj. Dále nemocnice pořídila moderní zdravotnickou přístrojovou techniku pro JIP a ARO. Jedná se o plicní ventilátory, lůžkové monitory, telemetrie pro měření vitálních funkcí či polohovatelná lůžka pro intenzivní péči. Na operačních sálech již slouží nové operační stoly anesteziologické přístroje. „Z první části projektu nám zbývá instalovat tři nové sterilizátory na centrální sterilizaci. V současné době probíhají v suterénu nemocnice stavební úpravy a přístroje budou dodány v nejbližší době,“ informovala Petra Hybnerová, tisková mluvčí nemocnice.
V rámci projektu EU Návazná péče II. budou finanční prostředky využity na pořízení devíti moderních ultrazvukových přístrojů pro rychlou neinvazivní diagnostiku, k obnově flexibilních endoskopů vč. ultrazvukových flexibilních endoskopů pro gastroenterologické oddělení, nových laparoskopických věží pro operační sály a další zdravotnická přístrojová technika pro JIP a ARO (např. transportní plicní ventilátory, dialyzační přístroj, EKG, defibrilátory, infuzní technika). Tento projekt je v současné době ve fázi realizace veřejné zakázky. Oba projekty budou ukončeny do konce roku 2018.

Nový Průvodce pacienta

Jablonecká nemocnice vydala již sedmou aktualizovanou verzi tištěné informační brožury „Průvodce pro pacienta“. Veřejnost zde najde řadu praktických informací, mimo jiné základní informace a kontakty na jednotlivá oddělení nemocnice, pohotovosti, záchrannou službu, sociální služby atd. Brožura je k dispozici zdarma na všech odděleních nemocnice a na informacích u hlavního vchodu. K dispozici je také v elektronické podobě.

Oddělená skutečnost – výstava fotografií v nemocnici

Návštěvníci nemocnice a pacienti si mohou pokrátit chvíle prohlédnutím další výstavy fotografií, kterou připravují zaměstnanci nemocnice. Sérii výstav zahájila na podzim loňského roku sestřička z chirurgie Bianka Brendlová, po ní představil fotografie sanitář centrální sterilizace Jaroslav Burda. Nyní je k vidění další výstava s názvem „Oddělená skutečnost.“ Svá díla nám představuje sestřička urologického oddělení Iveta Franzová. Výstava má název dle stejnojmenné knihy Carlose Castanedy, kde spisovatel popisuje změněné vnímání, jinou skutečnost a to, že se nestačí jen dívat, ale je zapotřebí „vidět“. Něco podobného platí i u fotografie. Zde chtěla autorka ukázat, jak to sama osobně vidí. „Budu ráda, když ve vás zanechají fotografie aspoň chvíli příjemný pocit,“ přeje si Iveta Franzová.
Výstava je k vidění na hlavní chodbě za informacemi nemocnice do konce května 2018.

Tulipánový měsíc

Od úterý 27.2. je v nemocnici u kaple k vidění výstava výkresů, které nakreslili studenti z uměleckoprůmyslové střední školy v Jablonci. Obrázky vznikly v rámci podpory již 6. ročníku projektu „Tulipánový měsíc“. Jedná se o projekt, který pod záštitou neziskové organizace Centrum Amelie pomáhá onkologicky nemocným pacientům a zároveň zviditelňuje potřebu komplexní péče během onkologické nemoci. „Tulipánový měsíc“ přivolává s jarem naději pro lidi žijící s rakovinou.
Výstava bude k vidění až do konce března. Bližší informace najdete na www.amelie-zs.cz

Zdroj: Nemocnice Jablonec nad Nisou (TZ Petra Hybnerová)

Předchozí článekAreál bývalé porodnice v Jablonci je téměř připraven k prodeji
Další článekRej andělů zavítá na krajský úřad