Náměstek Sobotka jednal se zástupci nemocnic v Jilemnici a Turnově a léčebny ve Cvikově

68

Jilemnickou a turnovskou nemocnici a léčebnu ve Cvikově navštívil v uplynulých dnech náměstek hejtmana pro zdravotnictví Přemysl Sobotka. Při té příležitosti se sešel s vedením všech tří zdravotnických zařízení i se zástupci měst a diskutovali o možnostech dalšího rozvoje i podpoře ze strany Libereckého kraje.

V Masarykově městské nemocnici v Jilemnici diskutoval Přemysl Sobotka s ředitelem Jiřím Kalenským a prohloubení spolupráce s ostatními nemocnicemi v kraji. Oba se shodli na tom, že podepsaná aliance nemocnic má budoucnost pouze tehdy, když pracovní skupiny začnou intenzivně spolupracovat mezi sebou. Pouze tak je možné dodržet vysokou zdravotní péči pro obyvatele kraje. „Vznik akciové společnosti nemocnice Jilemnice je jasným signálem, že obě sloučené nemocnice budou schopny medicínsky i ekonomicky spolupracovat a tak pokrýt tzv. východní část našeho kraje,“ konstatuje Přemysl Sobotka.

O tématu zdravotnictví nejen v Jilemnici následně jednal i se starostkou Jilemnice Janou Čechovou, starostkou Semil Lenou Mlejnkovou a místostarostou Vladimírem Šimkem. Také zde zaznělo, že Masarykova městská nemocnice v Jilemnici, propojená se semilskou, může pomoci k zajištění péče daleko lépe, než dvě samostatné nemocnice.

Cvikov investuje z vlastních zdrojů

Léčebnu respiračních nemocí v Martinově údolí ve Cvikově si náměstek Sobotka a zástupci odboru zdravotnictví Krajského úřadu Libereckého kraje, prohlédli v doprovodu Rudolfa Fockeho, ředitele léčebny. Seznámili se s aktuálními investičními plány v léčebně. V plánu zde mají např. rekonstrukce sprch, kdy předpokládaná hodnota zakázky je 572.000 Kč a léčebna ji platí sama ze svého rozpočtu. Dále připravují výměnu oken pavilonu „A“ a „B“ za hliníková. Zde jsou odhadované náklady 15.197.000 Kč a pokryjí se z rozpočtu Libereckého kraje. V neposlední řadě plánují ve Cvikově také rekonstrukce pokojů pavilonu „D“, kde se náklady teprve vyčíslují.

„Hospodaření organizace je velmi korektní a rozumné, chválím pana ředitele za to, že se z vlastních zdrojů snaží spolufinancovat i investiční akce,“ shrnul návštěvu cvikovského zařízení Přemysl Sobotka.

V Turnově si pochvalují přínos fúze nemocnic

V rámci cest po nemocnicích v Libereckém kraji zavítal Přemysl Sobotka také do Turnova. Lékařský ředitel Martin Hrubý jej provedl po areálu a vyjádřil uspokojení nad vznikem Krajské nemocnice Liberec (KNL), a.s., jejíž součástí je od ledna roku 2014 Turnov. Fúzi považuje za medicínsky i ekonomicky výhodnou především pro pacienty z Turnova i okolí. Diskutovalo se také o intenzivnější spolupráci s ostatními nemocnicemi v kraji v rámci aliance nemocnic.

„Jsem příjemně překvapen výsledky turnovské části akciové společnosti KNL. Je to jasná ukázka toho, že spolupráce přináší prospěch pacientům i zdravotnickému personálu,“ doplnil Přemysl Sobotka.

Zdroj: KÚLK

Předchozí článekSejít se a poděkovat
Další článekParkujte s rozumem, apeluje jablonecký magistrát na řidiče