Nadace Euronisa podpoří ROMU Tanvald

40

Nadace EURONISA se rozhodla mimořádně podpořit organizaci ROMU Tanvald, z. s., částkou 25 000 Kč na komunitní práci s dětmi ze sociálně znevýhodněných rodin.

Nadace už podepsala smlouvu se zástupci organizace a předala finanční obnos, který bude využitý na podporu komunitní práce v Tanvaldu, konkrétně na pomoc dětem ze sociálně znevýhodněných rodin. „Zvažovali jsme velmi pečlivě, jak peníze poskytnout, aby byly skutečně dobře a transparentně využity a v konečném důsledku pomohly dětem ze sociálně vyloučené oblasti. Sociální pracovník se bude dlouhodobě věnovat dětem, které potřebují pomoci se lépe začlenit do systému školního vzdělávání,“ řekl ředitel Nadace EURONISA Petr Dušák.

Nadace EURONISA založená v roce 1995 z podnětu libereckého sboru Jednoty bratrské od svého založení rozdělila potřebným přes 34 milionů korun a podpořila z nich 1630 projektů 320 organizací. Finanční prostředky nadace získává nejen z výnosů nadačního jmění, ale i z darů firem a jednotlivců či z benefičních akcí.

Další aktivitou je veřejná sbírka Pozvedněte slabé!, jejímž patronem je herec Jiří Lábus. Na podporu potřebným v minulém roce nadace rozdělila mezi 18 organizací přesně 1,5 mil. korun, přičemž největší sumu převzal Maják, o. p. s., realizující preventivní programy ve školách a spravující tři nízkoprahové kluby v regionu.

zdroj: tisková zpráva Nadace Euronisa

Předchozí článekPutovní výstava Brána recyklace
Další článekMístostarosta Rádla vystoupil v živém přenosu televize Euronews k příležitosti 30letého výročí politiky soudružnosti