Na sociální služby získal kraj o 30 milionů víc než vloni

35
sídlo Libereckého kraje

Přes 626 milionů korun získal na podporu sociálních služeb od státu pro letošní rok Liberecký kraj. Přestože částka představuje zatím jen přes 87 % z toho, o co sociální resort Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky žádal (přes 712 milionů), je to o více než 30 milionů korun, než dostal vloni. Příjem dotace a její rozdělení organizacím odsouhlasili v úterý 26. února krajští zastupitelé.

O celkovou sumu se podělí 223 služeb, které jsou zařazeny v Základní síti sociálních služeb Libereckého kraje na rok 2019. Jak uvedl náměstek hejtmana pro sociální oblast Pavel Svoboda, vedení kraje předpokládá, že se v průběhu roku 2019 podaří kraji státní příspěvek pro sociální služby ještě navýšit.

„Náklady poskytovatelů sociálních služeb strmě stoupají. Může za to především zvyšování mezd, ale také zdražování energií,“ vysvětlil Pavel Svoboda. „Liberecký kraj obdržel v rámci dotačního řízení žádosti od 112 poskytovatelů na zajištění 223 sociálních služeb. V součtu dosáhla požadovaná částka 760 milionů korun. V některých případech byla žádost nadhodnocena či obsahovala neuznatelné náklady. Proto byl požadavek krácen. Tak jsme se postupně dostali k sumě přes 712 milionů, o kterou jsme žádali stát,“ doplnil s tím, že dotace z ministerstva je pro poskytovatele jen základ. Nepokrývá fungování služeb na celý kalendářní rok. Další finance získávají organizace od obcí, kraje a sponzorů.

Liberecký kraj například pravidelně pomáhá neziskovým organizacím překlenout období začátku kalendářního roku, než jim přijde finanční podpora od státu. Na první tři měsíce roku jim každý rok posílá 10 milionů korun. Další desítky milionů dává kraj ze svého rozpočtu na provoz svým devatenácti příspěvkovým organizacím, mezi něž patří domovy pro seniory, domovy pro zdravotně postižené, Dětské centrum Liberec a Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje.

„Provozní příspěvek našim organizacím byl pro letošní rok stanoven na 137 milionů korun. Oproti minulému roku je vyšší o dva miliony korun. K tomu přišlo vloni organizacím z rozpočtu kraje a evropských a státních dotací dalších zhruba 26 milionů korun na drobné opravy a investice, například opravy kotelen, topení, bezbariérové úpravy a menší stavby,“ upřesnil Pavel Svoboda. „Tento rok zatím počítáme v krajských objektech s investicemi za více než 11 milionů korun,“ dodal.

V případě, že ministerstvo práce dorovná v průběhu roku příspěvek na sociální služby do původně požadované výše, vyhlásí Liberecký kraj 2. kolo dotačního řízení na rok 2019 pro poskytovatele sociálních služeb.

Tabulka s přehledem dotací ze státního rozpočtu:

Účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – kapitola 313 MPSV

(finanční podpora v letech 2015–2019) v Kč

Podpořený rok 2015 2016 2017 2018 2019
Alokace celkem pro kraj 346.104.000 368.341.000 450.137.853 593.038.925 626.158.925
Požadavek kraje 425.705.399 438.480.000 451.700.000 648.091.000 712.189.900
Uspokojení požadavku kraje (v %) 81,30 % 84,00 % 99,65 % 91,51 % 87,92 %

Zdroj: KÚLK (TZ Filip Trdla)

Ilustrační foto: kraj-lbc.cz

Předchozí článekMetrostav zahájí práce na sanaci havarovaného objektu Střední školy řemesel a služeb v Jablonci nad Nisou
Další článekLiberecký kraj pomáhá opravit památky. Podpořil i restaurování hlavního oltáře v kostele sv. Víta v Osečné