Na Den evropského dědictví se bude razit Jablonecký pohodář

82
Jablonecký pohodář

Jablonec nad Nisou se ke Dnům evropského dědictví připojí v sobotu 16. září. Pro návštěvníky se otevře patnáct zajímavých památkových objektů po celém městě. V řadě z nich bude probíhat doprovodný program – komentované prohlídky, promítání či kvízy pro zvídavé. Chybět nebudou ani oblíbené jízdy na lodičkách po přehradě, která se jako motiv objeví i na letošní upomínkové ražbě.

Den evropského dědictví nabízí možnost poznat město v historických a kulturních souvislostech, podívat se na místa, která jsou běžně veřejnosti uzavřena. “Velký zájem je tradičně o prohlídky interiérů radnice – o pracovnu primátora a městské insignie nebo o zasedací místnosti, které se postupně renovují ve funkcionalistickém duchu podle původních návrhů architekta K. Wintera,” láká k návštěvě Petra Handlířová z Jabloneckého kulturního a informačního centra, které Den evropského dědictví v Jablonci organizuje.

Kromě prohlídek tradičních dominant města jako je stará a nová radnice, muzeum, divadlo nebo kostely, je letos nově v nabídce komentovaná procházka se spolkem Plac, která účastníky seznámí s vybranými uměleckými díly ve veřejném prostoru města. Oblíbenou “atrakcí” dětí i dospělých je jízda historickým autobusem, jehož trasa otevřené památky propojuje.

V hlavní roli příroda

Letošním národním tématem Den evropského dědictví jsou Památky a příroda. Právě Jablonec nad Nisou se rád pyšní svou blízkostí k Jizerským horám a vztahem k přírodě, kterou přímo do středu města vnáší vodní nádrž Mšeno. Přehrada se stala inspirací i pro letošní upomínkovou ražbu. Námět ztvárnil student Střední umělecko-průmyslové školy v Jablonci nad Nisou David Lejsek pod pedagogickým vedením MgA. Josefa Oplištila. “Jablonecký pohodář – tak jsme letošní ražbu nazvali pro její ústřední motiv. Je jím osoba, která si s úsměvem užívá pohodové atmosféry na břehu přehrady. Zadání, které jsme studentům vedeným pedagogem Josefem Oplištilem dali, bylo ztvárnit přehradu jako symbol našeho města. Sešla se řada velmi pěkných kresebných návrhů, některé ale narazily na technické nároky vlastní ražby a nebylo možné je použít. Návrh studenta druhého ročníku Vyšší odborné školy Davida Lejska byl něco úplně jiného – po letech, kdy jsme se drželi historických témat a spíše “vážného” ztvárnění, přišel s odlehčenou verzí, která ale neztrácí kvalitu provedení a osobitost autorského pohledu na věc. A to nás zaujalo. Jablonecká přehrada je určitě spojována s pohodovou rekreací a trávením volného času, a tak bylo brzy jasno. Doufáme, že i účastníci akce ocení originálnost a vtip návrhu a také technické zpracování, které ještě autora a dílenské profesory při cizelování finální podoby pěkně potrápilo,” popisuje vznik motivu Petra Handlířová. Exhibiční ražba bude probíhat na Střední uměleckoprůmyslové škole.

Letošní téma se odráží i v rodinné trase, kde se při plnění jednotlivých úkolů účastníci dozvědí, jak příroda ovlivnila vzhled Jablonce i jeho vznik a průmyslový rozvoj. “Trasa má sedm zastavení. Pro získání odměny v cíli stačí absolvovat pět z nich. Která stanoviště si vyberete a v jakém pořadí, záleží jenom na vás,” přibližuje program pro rodiny Petra Handlířová.

Příroda rezonuje i v díle spisovatele Gustava Leutelta, kterého letos připomínáme jako významnou osobnost. V únoru uplynulo sedmdesát let od úmrtí tohoto pedagoga a literáta. Byl velkým obdivovatelem Jizerských hor, jejich přírody a ve svých pracích reflektoval i tvrdý život zdejších obyvatel. Získal řadu literárních cen, stal se čestným obyvatelem Horního Maxova a u příležitosti svých osmdesátin i Jablonce nad Nisou. Pro poetičnost svých textů byl označován za “básníka Jizerských hor”.

Vstup do objektů 16. září je zcela zdarma. “Na programu se podílí celá řada nadšenců, fandů historie, patriotů… Vážíme si jejich práce i času, který akci věnují. Bez nich a bez finanční podpory statutárního města Jablonec nad Nisou by tento program vzniknout nemohl,” uzavírá Petr Vobořil, ředitel Jabloneckého kulturního a informačního centra, které program koordinuje.

Zpřístupněné památkové objekty / program

9.00–17.00 (pokud není uvedeno jinak)

 1. Kostel sv. Anny, Kostelní ulice

* V kostele k vidění výstava Jizerské črty Miroslava Valenty. Výstava k jubileu sklářského rytce a výtvarníka jehož životním tématem jsou Jizerské hory.

*14.00–15.00 zazní varhanní hudba v podání Jiřího Svatoše

 1. Dům Jany a Josefa V. Scheybalových, Kostelní ulice

Otevřeno: Turistické informační centrum, Památník Jany a Josefa V. Scheybalových.

* v přízemí domu a Památníku bude k vidění výstava Jablonecké moře – historie vzniku a stavby přehrady Mšeno a interaktivní část o sportovním i společenském životě kolem přehrady

 1. Městská knihovna, Dolní náměstí

Otevřeno 9.00–14.00

Zpřístupněno oddělení pro děti a mládež s možností prvoregistrací zdarma a zábavnými úkoly

* audiovizuální sál – promítání filmu Jablonec nad Nisou a okolí v letech 1356–1945

*13.00 Vodní díla na tocích okresů Liberce a Jablonce nad Nisou – přednáška Ivana Rouse, audiovizuální sál

 1. Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, hlavní budova, ulice U Muzea

*TRENDY.DESIGN.PRODUKCE (malý a velký sál) – současná produkce sklářských a bižuterních firem českých i zahraničních a studií. Kurátoři Petr Nový a Kristýna Fendrichová.

*REDESIGN (stálé expozice) – práce studentů UTB ve Zlíně inspirované sbírkovými předměty muzea. Kurátoři Petr Nový a Petr Stanický (UTB Zlín).

* Stálé expozice Nekonečný příběh bižuterie a Čarovná zahrada – České sklo sedmi století.

 1. Nová radnice, Mírové náměstí

Zpřístupněno:

* obřadní síň, předsálí, salonek

* výtah páternoster v provozu

* sekretariát primátora, pracovna primátora, vystaveny městské insignie, pamětní medaile a knihy

*zasedací místnosti 201 a 203 zrenovované v duchu architekta K. Wintera, pro srovnání možnost nahlédnout do zasedací místnosti 202, která je před rekonstrukcí

* vystaveny budou šaty pro město vytvořené k příležitosti 150 let od povýšení Jablonce na město

 1. Kino Junior, ulice Jiráskova

Otevřeno 13:00–17:00

Zpřístupněn foyer kina a kinosál

* 13.00–17.00 kreativní dílnička Tvořík ve foyeru kina

* 14.00 projekce filmu Putování tučňáků: Volání oceánu (stopáž cca 80 min)

* 15.00 projekce filmu Jablonec nad Nisou a okolí* (stopáž cca 20 min)

* 16.00 projekce filmu Jablonec nad Nisou a okolí*(stopáž cca 20 min), film zapůjčilo Jablonecké kulturní a informační centrum

 1. Střední uměleckoprůmyslová škola, Horní náměstí

* prohlídka prostor školy (vstup ze dvora – průchodem z Kubálkovy ulice), zpřístupněny dílny, historické stroje, vybavení ryteckých dílen

* upomínková exhibiční ražba

* výstava prací studentů

 1. Kostel Dr. Farského, náměstí Dr. Farského

* zpřístupněna loď kostela a přilehlé kolumbárium, prohlídky s průvodcem

* 11.00–12.00 zazní varhanní hudba v podání Jiřího Svatoše

 1. Městské divadlo, Liberecká ulice

Otevřeno 14:00–17:00

Zpřístupněno jeviště, zvuková a světelná kabina – s výkladem. V době příprav na představení uvidí diváci stavbu scény.

* 19.00 ÚŽASNÁ SVATBA – Divadelní spolek Vojan Desná, komedie, jednotné vstupné 50 Kč (vstupenky k zakoupení v divadle)

 1. Kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova, Horní náměstí

Zpřístupněn interiér kostela

 1. Kaplička sv. Anny, ulice Palackého

Otevřeno 9.00–14.00 h

K nahlédnutí instalace Petry Lacinové s názvem Jako ušitý

 1. Kostel Nejsvětější Trojice ve Mšeně, ulice U Kostela

Zpřístupněn interiér kostela a věže (k hodinám)

 1. Kostel Seslání Ducha svatého, ulice Pod Vodárnou

Zpřístupněn interiér kostela

 1. Dům česko-německého porozumění, ulice Československé armády

Zpřístupněn bude celý Dům česko-německého porozumění

* NOVÝ ZAČÁTEK/NEUBEGINN – fotografie a životní příběhy Jablonečanů, kteří našli po válce nový domov v Neugablonz

* Korálková dílna s Lídou Dutou

* Tradiční dobové občerstvení

 1. Sokolovna, Tyršovy sady

* Prohlídka sokolovny od sklepa až po věž

* 9:30-15:00 – Pohybové aktivity pro zájemce: Z pohádky do pohádky pro nejmenší, Opičí dráha pro školáky, Otestuj svou kondici pro dospělé. Cvičební obuv s sebou!

9.00–14.00 Rodinná poznávací trasa

Tradiční rodinná poznávací trasa ukáže Jablonec tak trochu „zvenčí“. Podíváme se na něj jako na město uprostřed přírody a připomeneme i pověst o vzniku osídlení. Pro získání odměny v cíli je třeba absolvovat pět libovolných zastavení. Pracovní listy budou k dispozici na všech zastaveních. Trasa bude otevřená mezi 9. a 14. hodinou a odměnu lze vyzvednou až do 17. hodiny v cíli trasy v Domě Jany a Josefa V. Scheybalových. Která stanoviště a v jakém pořadí absolvujete, záleží jenom na vás. Na stanovištích získáte obrázky jako nápovědy pro vyluštění hádanky v cíli.

Stanoviště trasy:

 • Památník Jany a Josefa V. Scheybalových
 • Městská knihovna
 • Muzeum skla a bižuterie
 • Sokolovna
 • Kaplička sv. Anny
 • Jablonecká přehrada
 • Vyhlídka pod kostelem na Horním náměstí
 • Cíl: Přízemí Domu Jany a Josefa V. Scheybalových

10.30–11.30 Komentovaná procházka po umění umístěném v jabloneckém veřejném prostoru, sraz před plastikou Žena s nákupem (před obchodním domem Central). Ukončení ve Vladimírově knihkupectví Serius (v 11.00), kde bude navazovat prezentace dalších soch, které nejsou na trase procházky. V případě špatného počasí se celá akce přesune do Vladimírova knihkupectví Serius. Pořádá občanské sdružení PLAC.

Poznámka na závěr

Letošní ročník Dne evropského dědictví také připomene osobnost regionálního spisovatele Gustava Leutelta (21. 9. 1860–17. 9. 1947). Inspirací pro jeho literární tvorbu mu byly příběhy lidí a příroda Jizerský hor a ačkoli poezii nepsal, byl pro poetičnost svých textů označován za „básníka Jizerských hor“. Ještě za svého života se stal uznávaným autorem ověnčeným řadou cen, politický vývoj v zemi ale zapříčinil, že v dnešních dnech nepatří jeho dílo mezi obecně známé.

O Dnech evropského dědictví

Dny evropského dědictví (European Heritage Days, dále EHD) každoročně v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. Téma letošního ročníku zní „Památky a příroda“. Jsou významnou kulturně poznávací společenskou akcí, která slouží k posílení historického povědomí v nejširších souvislostech se zvláštním důrazem na vnímání mezinárodního kontextu národního kulturního dědictví. V roce 2017 proběhnou v ČR ve dnech 9.–17. září. Téma letošního ročníku zní „Památky a příroda“. Více na http://www.historickasidla.cz/

Zdroj: JKIC

Foto: archiv JKIC, Petr Zbranek

ražba
historický autobus
Jablonecký pohodář
kostel v Rýnovicích
muzeum
přehrada
radnice
divadlo
Předchozí článekPoslední přípravný zápas jabloneckých Vlků
Další článekV Sokolí ulici se začal stavět sportovní areál