Most na Trojzemí dostává jasné kontury

129

Liberecký kraj v úterý 9. srpna 2016 hostil trojstranné setkání, jehož hlavním tématem byl projekt mostu na Trojzemí. Hejtman Martin Půta, maršálek Dolnoslezského vojvodství Cezary Przybylsky, primátor města Žitavy Thomas Zenker, primátor města Boleslawiec a předseda polské části Euroregionu Nisa Piotr Roman, starosta města Bogatyně Andrzej Grzmielewicz a místostarosta Dominik Matelski i Pavel Farský, místostarosta Hrádku nad Nisou, jednali o realizaci stavby mostu, který by konečně propojil tři spolu sousedící země.

„Historie mostu na Trojzemí je poměrně dlouhá. Ovšem všechny ty roky se o záměru pouze hovořilo. Nyní je čas, abychom se společně domluvili, podpořili finančně projektovou přípravu i samotnou stavbu a konečně tak zařídili realizaci mostu. Stavba mostu je důležitá pro Bogatyni, Žitavu i Hrádek nad Nisou. Přinejmenším prezentuje schopnost spolupracovat, domluvit se a dotáhnout věci do fungujícího konce,“ sdělil po jednání hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Jeho slova potvrzuje i primátor Žitavy Thomas Zenker: „Tento most také bude výsledkem naší schopnosti dohodnout se a společně zafinancovat stavební dílo, symbolicky spojující naše města a regiony, a to i když nemáme finanční podporu Evropské unie.“

Financování projektu není možné z evropských finančních zdrojů. „Není totiž žádný evropský program, který by zohledňoval trojstranné přeshraniční projekty. Paradoxně zde narážíme na znemožnění čerpání evropských peněz, i když se jedná o projekt fyzicky spojující tři země v srdci Evropy,“ vysvětluje hejtman.

Liberecký kraj, Dolnoslezské vojvodství i Svobodný stát Sasko si proto rozdělí náklady na financování projektové přípravy a následně i na financování stavebních činností. Finanční spoluúčast se předpokládá i u měst Hrádek nad Nisou, Žitava a Bogatyně. Předpokládaná hodnota celkové projektové dokumentace je 200 tis. EUR. Odhad potřebných financí pro stavbu mostu sahají k částce 1 mil. EUR.

„Realizace mostu je odhadovaná na 1 milion EUR. Projektová příprava bude stát zhruba 200 tisíc EUR. Možná se ta částka zdá někomu vyšší, ale bohužel neexistuje jedna projektová kancelář, která by dokázala dodat přípravu za všechny tři státy současně. Projektová příprava musí být vypracována třemi projektovými kancelářemi – polskou, německou a českou,“ upozorňuje místostarosta Hrádku nad Nisou Pavel Farský.
Aktuálním výsledkem jednání je doplnit pracovní skupiny Svazku tří měst a zajistit aktivní zapojení dotčených zemí na způsobu přípravy realizace mostu, včetně domluvy finanční participace. Liberecký kraj rovněž připraví návrh memoranda o spolupráci tří měst Hrádek nad Nisou – Žitava – Bogatyně a regionů Libereckého kraje, Dolnoslezského vojvodství a Svobodného státu Sasko, které by mělo být podepsáno letos v září v Liberci na zasedání Asociace evropských příhraničních regionů.

Zdroj: KÚLK

vizualizace mostu

Předchozí článekKřehká krása 2016 se letos ponese netradičně v duchu vánočním
Další článekDo poloviny příštího roku se pojede rychleji na dalších úsecích silnic I. třídy