Mistři tradiční rukodělné výroby na Kraji

84

Od roku 2012 oceňuje Liberecký kraj „Mistry tradiční rukodělné výroby Libereckého kraje“. Jedná se o výrobce činné v oborech tradiční rukodělné výroby, které jsou ohroženy, nebo jim přímo hrozí zánik. Od letošního června jednotliví mistři představují své výrobky ve vitrínách kanceláře radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje Květy Vinklátové.

Aktuálně zde vystavují své výrobky sklář Zdeněk Sochor a autorka podmaleb na skle paní Jana Sojková. Od září pak můžete přijít obdivovat paličkovanou krajku Jany Kaplanové a ukázku broušení šperkových kamenů Petra Šťastného.

„V Libereckém kraji je řada výrobců unikátních výrobků. Vnímám jako svou povinnost a také osobní radost, že mohu jejich výrobky tímto způsobem propagovat. Jsem ráda, že naši „mistři“ tuto mou nabídku využívají. Kromě mistrů tradiční rukodělné výroby tu mají ukázky své tvorby firmy Rautis a PVO Zákupy. V prvním případě se jedná o unikátní skleněné vánoční ozdoby, u kterých očekáváme na konci letošního roku rozhodnutí o zařazení na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO. V případě PVO Zákupy jde o ukázky masopustních masek, které jsou od konce loňského roku zapsány na Seznam nemateriálního kulturního dědictví naší země,“ vysvětlila Květa Vinklátová, radní pro resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

Zdeněk Sochor získal titul v oboru sklářství – výroby hutních figurek. Pochází ze Železnobrodska a ve sklářské rodině se již narodil. Potřebné znalosti a vědomosti v tomto velmi složitém odvětví sklářské výroby získal od svého otce, mistra ve svém oboru. Výroba je zcela ruční a používá původních technologie, jež zachovávají jejich originalitu a původní ráz.

Jeho betlém můžete obdivovat v Mini muzeu betlémů  v Železném Brodě, kde je  celoročně vystaven a doplněn  o malované kulisy. Kromě skleněných betlémů vyrábí ptáčky ze skla, skleněné klauny atd. Figurky si můžete prohlédnout na http://sklenene-figury.cz/o-nas/

Jana Sojková pochází z Prahy. Zájem o lidové umění ji dovedl až k muzejní práci, nejdříve pracovala v Městském muzeu ve Vysokém nad Jizerou, odkud přešla do Krkonošského muzea ve Vrchlabí. V muzejních sbírkách se seznámila s podmalbami na skle a začala se jim věnovat nejen po odborné stránce. Podmalby, které tvoří, vycházejí z lidové tvorby především 19. století, inspiruje se zejména obrázky světců. Mezi její nejoblíbenější kusy patří vyobrazení Noemovy archy či zobrazení sv. Cecílie.

V našem regionu je jednou z posledních, která ovládá tuto rukodělnou techniku, při výrobě dodržuje tradiční technologie i způsob podmalby na sklo. S její výrobou se můžete setkat na různých tradičních řemeslných trzích v Libereckém kraji nebo přilehlých oblastech.

Zdroj: KÚLK (TZ Lenka Klimentová)

Předchozí článekHradozámecká noc v Libereckém kraji
Další článekPietní akt v Liberci připomene padesát let od invaze vojsk Varšavské smlouvy